Graduointioikeudet

Vyöarvojen korotukset suoritetaan vyökokeissa eli graduoinneissa. Kyu-asteita voi suorittaa seuragraduoinneissa, joita voivat järjestää Suomen Judoliiton jäsenseurat omien tarpeidensa mukaan. Dan-suoritukset vastaanotetaan vyökoekomission järjestämissä liittograduoinneissa. Dan-kokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta Judoliiton sivuilla olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Vyökokeeseen voi ilmoittautua vasta sen jälkeen, kun hakemus on hyväksytty.

Graduoijan on oltava jonkin judoseuran jäsen ja lisäksi hänellä on oltava voimassa oleva kurssi-, seura- tai liittograduointioikeus. Lasten ja nuorten graduointien järjestäminen ja erityispiirteet käydään läpi graduoijakoulutuksessa.

Vyökoesuorituksia voivat vastaanottaa vain graduointioikeuden omaavat judokat. Graduointioikeuden saamiseksi hakijan on käytävä Judoliiton koulutusjärjestelmään kuuluva graduointikoulutus. Graduointioikeus on voimassa kolme kalenterivuotta kerrallaan..

Graduointisääntöjen mukaan graduoijan tulee pitää vyökokeita vuosittain ja osallistua ainakin yhteen Judoliiton graduointikoulutukseen tai muuhun vyökoekomission hyväksymään täydennyskoulutukseen vähintään kolmen vuoden välein. Jos graduoija ei toimi aktiivisesti kolmen vuoden aikana, tulee hänen suorittaa graduointikoulutus uudestaan. Graduointioikeuksien ylläpitämiseen hyväksytään seuraavat koulutukset:

  • Judoliiton graduointikoulutukset
  • Judoliiton nagenokatakoulutukset sekä
  • Judoliiton seuravalmentajien tekniikkakoulutukset

Tänä vuonna vanhentuvat seura- ja kurssigraduointioikeudet ovat voimassa vielä seuraavan vuoden ajan, mutta ne tulee uusia käymällä jokin yllämainituista koulutuksista seuraavan vuoden aikana.

Seurat ilmoittavat graduoitsijansa Judoliittoon vuosi-ilmoituksella. Mikäli tarvetta muutoksiin / lisäyksiin seuran graduoitsijoissa ilmenee, seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi lähettää vapaamuotoisen sähköpostin liiton osoitteeseen toimisto@judoliitto.fi. Judoseurat ovat vastuussa siitä, että kurssi- ja seuragraduoijat omaavat riittävät tiedot ja taidot vyö kokeen pitämiseen.

Judoliiton toimisto ylläpitää luetteloa voimassa olevista seura- ja kurssigraduointioikeuksista yhdessä vyökoekomission kanssa. Voimassa olevat graduointioikeudet löytyvät liitteestä. 

Graduointiluokitus

Graduoijan minimivyöarvo

Graduointioikeus

Kurssigraduoija

1. kyu

5. kyu

Seuragraduoija

1. dan

2. kyu

Seuragraduoija

2. dan

1. kyu

Liittograduoija

3. dan

1. dan