Vyökoekomissio muistuttaa

Viimeaikoina on vyökokeissa ilmennyt mm. seuraavia virheitä/väärinkäytöksiä:

  • graduoitava ei ole ollut Judoliiton jäsen
  • graduoijalla ei ole ollut voimassaolevaa graduointioikeutta (koulutus puuttuu tai vanhentunut)
  • graduoijalla ei ole ollut seuran valtuutusta toimia graduoijana

 

Judoliitto ei voi hyväksyä sääntöjen vastaisesti myönnettyjä vyöarvoja, eikä näin ollen lähetä vyödiplomeja ennen kuin asianosaiset ovat hoitaneet velvoitteensa asianmukaisesti.

Valitettavaa on, että kärsimään joutuvat nyt graduoitavat, jotka eivät itse ole syyllistyneet virheelliseen menettelyyn.

Lisäksi seurojen juuri tehdyissä vuosi-ilmoituksissa seuragraduoijiksi on ilmoitettu henkilöitä, joilta lähes viidesosalta puuttui vaadittava koulutus (= graduointioikeudet eivät ole voimassa) ja kymmenesosa ei ollut minkään Judoliiton seuran jäsen. Nämä henkilöt eivät voi toimia graduoijina, ennen kuin kyseiset velvoitteet ovat kunnossa.

Komissio kehottaa seurajohtajia ja seuragraduoijia perehtymään Graduointisääntöihin ja Graduointioikeuksiin. Molemmat asiakirjat löytyvät vyökoekomission sivuilta.

 

Vyökoekomissio

Pj Jaakko Saari