Vyökoekomissio

Vuoden 2017 alusta vyökoejärjestelmän ylläpidosta ja toteutuksesta vastaa vyökoekomissio, joka toimii liiton koulutusvaliokunnan alaisuudessa. Judon vyökoevaatimukset määritetään graduointisäännöissä, joiden laatimisesta ja hyväksymisestä vastaa edelleen Judoliiton hallitus. 

Dan-kokeiden vyökoemaksu pysyy entisellään, 120 eurossa. Vyökoemaksu maksetaan Judoliiton tilille, viitekenttään tulee merkitä "Dan-vyökoemaksu"sekä kokelaan nimi. Vyökoemaksu tulee olla maksettuna ennen vyökoeanomuksen käsittelyä. Lisäksi hakijan tulee olla Judoliittoon kuuluvan judoseuran jäsen ja hänen edelliset vyösuorituksensa tulee olla kirjattu Judoliiton jäsenseurojen yhteiseen rekisteritietokantaan. Kun hakemus on käsitelty ja hyväksytty, on hakijalla oikeus osallistua vyökokeeseen niin kauan, kunnes koe on hyväksytysti suoritettu.

Uusi sähköinen dan-hakemus löytyy vyökoekomission sivuilta materiaaleista. Liiton yhteystiedot ja pankkiyhteystiedot löytyvät täältä.

Dan-graduointien osalta sporttirekisterin päivitys, sekä dan-rekisterin ylläpito tapahtuvat toimiston toimesta.