Judoliiton ylimääräinen kokous 2021

Judoliiton ylimääräinen kokous pidetään torstaina 12.8.2021 Sporttitalossa Helsingissä.

Kokousaineisto liitetiedostoina tämän sivun alalaidassa.

Erityistä huomioitavaa koronapandemiasta johtuen:

Vallitsevista viranomaismääräyksistä riippuen kokous järjestetään joko paikan päällä tai etänä. Asia päätetään 4.8.2021. (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 4 §, 677/2020).

Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 4.8.2021. Tämän jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisvaatimus on ehdoton, jotta järjestäjille jää aikaa tehdä turvalliset kokousjärjestelyt ja lähettää ilmoittautuneille tarvittavat linkit, mikäli kokous joudutaan pitämään etänä.

Ilmoittautumisen yhteydessä jäsenen tai hänen edustajansa on viimeistään keskiviikkona 4.8.2021:

• toimitettava valtakirjansa skannattuna osoitteeseen toimisto@judoliitto.fi

• sitovasti ilmoitettava se sähköposti, johon hänelle voidaan kokouksen aikana lähettää kokouksen äänestyksiin liittyviä linkkejä sekä tarvittavat linkit, mikäli kokous järjestetään etänä, sekä

• ilmoitettava se puhelinnumero, josta on tavoitettavissa kokouksen aikana

Päätökset ja ohjeistukset kokousjärjestelyistä lähetetään ilmoittautuneille 4.8.2021 jälkeen.

Uutiskategoria

Ladattavat tiedostot:

Jaa Facebookissa