Vyökoekomissio aloitti toimintansa

Suomen Judoliiton säännöissä todetaan Judoliiton vastaavan vyökoejärjestelmästä. Hallitus päätti vuoden 2017 alusta antaa vyökoejärjestelmän ylläpidon ja käytännön toteutuksen vyökoekomissiolle, joka toimii liiton koulutusvaliokunnan alaisuudessa.

Hallituksen kokous vahvisti sunnuntaina 22.1.2017 Judoliiton vyökoekomission kokoonpanon seuraavasti:

Jäsen

Vyöarvo

Kausi

Tehtävä

Peter Mickelsson

5.dan

2017-2018

Puheenjohtaja

Jaakko Hannula

4.dan

2017

Sihteeri, Kodokan suhteet

Kari Neuvonen

6.dan

2017-2019

Varapuheenjohtaja

Maarit Kallio

3.dan

2017

Vyökoehakemukset ja -diplomit

Mika Haapalainen

3.dan

2017-2018

Koulutusvastaava

Peter Sandell

3.dan

2017-2019

Vyökoevastaava

 

Hallituksen puolelta yhteyshenkilönä vyökoeasioissa vuonna 2017 toimii Juha-Matti Salmela. Voimassaolevat graduointisäännöt löytyvät täältä. Vuonna 2017 voimaan tulleita graduointisääntöjä tullaan vielä hienosäätämään tänä vuonna.

Dan-kokeiden vyökoemaksu pysyy entisellään, 120 eurossa. Vyökoemaksu maksetaan Judoliiton tilille, viitekenttään tulee merkitä "Dan-vyökoemaksu"sekä kokelaan nimi. Vyökoemaksu tulee olla maksettuna ennen vyökoeanomuksen käsittelyä. Lisäksi hakijan tulee olla Judoliittoon kuuluvan judoseuran jäsen ja hänen edelliset vyösuorituksensa tulee olla kirjattu Judoliiton jäsenseurojen yhteiseen rekisteritietokantaan. Kun hakemus on käsitelty ja hyväksytty, on hakijalla oikeus osallistua vyökokeeseen niin kauan, kunnes koe on hyväksytysti suoritettu.

Vuoden 2017 ensimmäinen vyökoetilaisuus pidetään lauantaina 25.3.2017 Tampereella. Ilmoittautuminen vyökoetapahtumaan avataan liiton kalenteriin viikolla 4. Ilmoittautuminen vyökokeeseen sulkeutuu sunnuntaina 5. maaliskuuta, jotta komissiolla on aikaa käsitellä hakemukset.

Toistaiseksi käytössä on dan-kollegion vanha hakemuslomake. Vanha lomake on käytössä ainakin maaliskuun liittograduointiin asti. Täytetty lomake lähetetään skannattuna tai postilla Judoliiton toimistolle. Uusi sähköinen lomake on työn alla ja tullaan julkaisemaan Judoliiton sivuilla. Liiton yhteystiedot ja pankkiyhteystiedot löytyvät täältä.

Graduointisääntöjen mukaan graduoijan tulee pitää vyökokeita vuosittain ja osallistua ainakin yhteen Judoliiton graduointikoulutukseen tai muuhun vyökoekomission hyväksymään täydennyskoulutukseen vähintään kolmen vuoden välein. Jos graduoija ei toimi aktiivisesti kolmen vuoden aikana, tulee hänen suorittaa graduointikoulutus uudestaan. Vuonna 2016 vanhentuvat seura- ja kurssigraduointioikeudet ovat voimassa vielä vuoden 2017 ajan, ja ne tulee uusia käymällä graduointikoulutus tai vastaavasti Judoliiton valtakunnallinen tekniikkakoulutus vuoden 2017 aikana. Ensimmäinen graduointikoulutus pidetään vyökoetilaisuuden jälkeen Tampereella 25.3. Koulutus avataan

Dan-graduointien osalta sporttirekisterin päivitys, sekä dan-rekisterin ylläpito tapahtuvat toimiston toimesta.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa