Vapaaehtoisia seuroja etsitään koulujudotoimintaan

Maailman judoliitto (IJF) on esittänyt Judoliitolle mahdollisuutensa tukea judon viemistä kouluihin. Tuki muodostuu ns. puzzletatameista ja judogeista, joita IJF on tarjonnut Suomeen. Ennen lahjoitusta IJF:lle pitää kuitenkin esittää tarkat suunnitelmat siitä, millaisella konseptilla ja missä kouluissa materiaalia käytetään.

Tämän avustuksen myötä olisi Judoliiton jäsenseuroilla oiva mahdollisuus seuran alueellisen näkyvyyden lisäämiseen, uuden rekrytointikanavan luomiseen, seuran jäsenmäärän kasvattamiseen, seuratyöntekijöiden palkkaamiseen sekä lasten liikunnan lisäämiseen. Siksi kutsummekin judoseuroja ideoimaan sitä, miten lahjoitusta voitaisiin hyödyntää Suomessa.

Ensimmäisessä vaiheessa pyydetään halukkaita seuroja ilmoittautumaan ja kertomaan alustavan konseptinsa siitä, miten seura voisi olla mukana viemässä judoa alueensa kouluihin ja hyödyntämään IJF:n lahjoitusta. Positiivista olisi myös se, jos seura olisi jo käynyt alustavia keskusteluita alueensa koulujen tai opetustoimen kanssa. Konsepti voi olla esimerkiksi iltapäiväkerhotoimintaa tai judodemoja eri luokille. Keskustelut lienee helpointa aloittaa koulujen kanssa, jotka ovat rekisteröityneet liikkuva koulu- ohjelmaan

Vapaamuotoiset konsepti-ideat pyydetään lähettämään judoliittoon (toimisto@judoliitto.fi) tammikuun kuluessa. Mikäli vapaaehtoisia seuroja saadaan mukaan, toisessa vaiheessa suunnittelua tarkennetaan ja silloin mukaan on mahdollisuus saada myös liikkuva koulu - projektin rahallista tukea.  Tavoitetila on, että toiminta voitaisiin aloittaa kouluissa 2018 syyslukukaudella.

Lisätietoja asiasta antaa koulutus- ja nuorisopäällikkö Katri Maijala.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa