Vaikuta Suomen judon strategiaan

Haluatko muovata Suomen judon strategiaa? Katso ohje ja järjestä seuran oma strategiakokous.

Haluatko muovata Suomen judon strategiaa? Tässä yksi tapa. Järjestä seuran oma strategiakokous ja lähetä sen tulokset liiton strategiaryhmälle. Samalla voit jakaa parasta osaamistanne muulle judoväelle ja osallistua kilpailuun.

Toimi näin:

- Kutsu koolle seuran hallitus, vetäjät ja graduoijat.
- Jakaantukaa 2-4 hengen ryhmiin.
- Joka ryhmälle eteen judokan urapolku.
- Kukin ryhmä valitsee eri ikäsarakkeen.

Kukin ryhmä pohtii

- Mitä tässä seurassa voitaisiin tehdä paremmin, jotta valitun ikäryhmän nuorilla olisi - mahdollisuus kulkea judokan polkua vaikka huipulle asti?
- Miten liitto voisi tukea näitä parannuksia?
- Mitä seurassamme tehdään oikein? Mitä voimme tarjota malliksi muille?

Kokoa vastaukset

- Päättäkää yhdessä, mitkä ehdotetuista parannuksista toteutetaan.
- Tehkää kolme konkreettista esitystä siitä, kuinka Judoliitto voisi tukea parannuksia.
- Poimikaa parhaista toimintatavoistanne ne, joita muutkin voisivat soveltaa. Nimetkää joku teistä tekemään niistä tiivis selostus tai video.

Lähetä tulokset

Ehdotukset Judoliitolle osoitteeseen annikka.mutanen@kolumbus.fi
Postaa parhaat toimintamallit Fb:n Parhaat judovinkit -ryhmään 

Ohjeet voi ottaa mukaan kokoukseen myös oheisena Powerpoint-esityksenä.


Uutiskategoria

Ladattavat tiedostot:

Jaa Facebookissa