Kisajärjestäjille ja tuomareille

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevat kilpailumääräykset muuttavat tuomaritoimintaa sekä tuomareiden hankintaa kilpailuihin. Lisäksi muutoksia on tulossa tuomareiden koulutuksiin. Myös tuomaritoiminnan kehittämistoimenpiteitä ollaan aloittamassa.

Tiedote vuoden 2014 alussa voimaan tulevista muutoksista kisajärjestäjille ja tuomareille

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevat kilpailumääräykset muuttavat tuomaritoimintaa sekä tuomareiden hankintaa kilpailuihin. Lisäksi muutoksia on tulossa tuomareiden koulutuksiin. Myös tuomaritoiminnan kehittämistoimenpiteitä ollaan aloittamassa.

Jatkossa tuomarit kilpailuihin hankkii kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjän toimintaa tuomarien hankkimisessa valvoo ja ohjaa tuomarikoordinaattori. Tuomarikoordinattorien nimeämisestä päättää tuomarikomissio.

Kilpailujärjestäjät voivat hakea tunnukset viralliseen tuomarirekisteriin, josta he voivat nähdä kaikkien tuomareiden yhteystiedot. Rekisteriin on tulossa mahdollisuus myös ilmoittautua kilpailuihin tuomariksi, mikä helpottaa tuomareiden hankkimista kilpailuihin. Tunnukset rekisteriin saa menemällä osoitteeseen:

http://referee-manager.sammallahti.fi/ .

Ensimmäisellä kerralla kisajärjestäjän on luotava itselleen tunnus valitsemalla create new account ja syöttämällä sähköpostiosoitteensa.

Tämän jälkeen ylläpito vahvistaa tunnuksen ja saat viestin, jossa on linkki salasanan valintaan ja siitä edelleen rekisteriin. Ilmoita samalla sähköpostiosoitteeseen: juhani.sammallahti@gmail.com että haluat rekisteriin nimenomaan kisajärjestäjän oikeudet.

Tuomarikoordinaattorin vastuulla on nimetä kilpailun vastaava tuomari ja jakaa tuomariryhmät. Tuomarikoordinaattori huolehtii kilpailumerkintöjen tekemisestä tuomarirekisteriin.

Tuomarikoordinaattoreiksi vuodelle 2014 on nimetty Jani Suokanerva, Samuli Kipronen, Sanna Ranki, Timo Lehtonen ja Merja Hakamäki.

Kilpailujen järjestäjät voivat olla yhteydessä keneen tahansa tuomarikoordinaattoreista. Tuomarikoordinaattoreiden yhteystiedot tullaan päivittämään Judoliiton nettisivujen tuomarit-osioon.

Muita vuoden 2014 alusta voimaan astuvia uudistuksia ovat tuomarikouluttajien tehtävät sekä tuomaritoiminnan kehittämistyön aloittaminen. Tuomarien kouluttaminen erotetaan tuomarikoordinaattorin tehtävästä, jolloin tehtäviä on mahdollisuus jakaa paremmin.

Tuomarikouluttajiksi vuodelle 2014 on nimetty Veli-Matti Karinkanta, Juha Vuorela, Timo Lehtonen, Kari Neuvonen, Mika Korpelainen, Merja Hakamäki, Sanna Ranki, Matti Tieksola ja Juhani Sammallahti.

Tuomarikouluttajien tehtävänä on järjestää vuosittain riittävä määrä tuomarien peruskursseja sekä jatkokoulutuksia, maantieteellisesti ja ajallisesti järkevästi hajautettuna. Kurssien ajankohdat vahvistaa tuomarikomissio. Tuomarikouluttajat voivat järjestää koulutuksia myös seurojen pyynnöstä kouluttajalle sovittua korvausta vastaan tuomarikomission ohjeiden mukaisesti.

Tuomaritoiminnan kehittämistavoite on kirjattu Judoliiton vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan. Tuomarikomissio on päättänyt kutsuu koolle tuomaritoimintaa kehittävän komission ulkopuolisen ryhmän, joka toimii kevään 2014 ajan tuomaritoiminnan kehittämiseksi. Ryhmän tavoitteena on ideoida nykytilannetta parantavia ja selventäviä toimenpiteitä muun muassa tuomareiden kouluttamiseen, palkitsemiseen, motivointiin ja kilpailupäivän rutiineihin liittyen. Ryhmän toiminta koostuu muutamasta tapaamisesta, kaikille tuomareille avoimesta keskustelutilaisuudesta sekä sähköisillä työkaluilla tehtävästä työstä. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan ryhmän toimintaan, ilmoita siitä Maija Mustoselle (maija.e.mustonen@gmail.com) sunnuntaihin 12.1.2014 mennessä.

Ohjeet tuomareiden hankinnasta kilpailuihin sekä tuomarikoordinaattoreiden ja -kouluttajien tehtävien sisällöt tullaan julkaisemaan Judoliiton nettisivujen tuomarit-osiossa.

Tarvittaessa lisätietoja kilpailumääräyksiin tulleiden muutosten vaikutuksesta tuomaritoimintaan antaa Juhani Sammallahti (juhani.sammallahti@gmail.com).

Uutiskategoriat

Jaa Facebookissa