Suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle yhteinen visio

SLU ry:n kevätkokouksessa hyväksyttiin Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio2020. ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa”, on yhteinen unelmamme.

Yhteiskunnan rajut muutokset haastavat liikuntakulttuurin nykyisiä toimia ja avaavat uusia mahdollisuuksia.

Suomalaiset liikunta- ja urheilujärjestöt lähtevät visiossa siitä, että liikunta ja urheilu on kaikenikäis­ten elämäntapa ja arvokas osa elämänkulun eri vaiheita. Lähtökohtana on väestön fyysisen aktiivi­suuden määrän ja laadun lisääminen koko elämän­kulussa. Keskiössä ovat liikuntaan ja urheiluun kannustavat motiivit ja elämykset. Unelmana on, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja urhei­lua omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti.

Elämänpolun varrella tarvitaan useita eri toimijoita: urheiluseurat, koulut, perheet, kunnat ja yritykset ja monet muut yhteisöt. Tarvitaan liikuntaan ja urheiluun mahdollistavat ja aktivoivat olosuhteet, liikuntapaikat. Unelman toteutuminen tarkoittaa sen todentumista elämäntavassa, lapsuudessa ja nuoruudessa, hyvinvoinnissa, huippu-urheilussa ja yhteisessä tekemisessä.

Visio2020 sisältää muutoslistan asioista, joiden pitää muuttua ja joissa pitää onnistua yhdessä. Osaan niistä voivat liikuntajärjestöt vaikuttaa itse ja jotkut ovat keskeisesti yhteisen vaikuttamisen paikkoja. Järjestöjen omat toimenpiteet yltävät vanhempiin, vapaaehtoistoimintaan, lahjakkuuksiin, johtamiseen, osaamiseen ja tekemisen tasoon sekä erilaisiin polkuihin osallistua eri motiiveilla ja kyvyillä eri elämäntilanteissa. Yhteinen vaikuttaminen ulottuu yhteiskunnallisen päätöksentekoon, koulupäivän rakenteeseen, kuntien liikuntatoimiin sekä työyhteisöihin ja terveydenhuoltojärjestelmään.

Kaikilla toimenpiteillä haetaan ilmapiiriä, jossa jokainen voi onnistua ja että tekeminen on innostavaa mukana oleville ja uusille tulijoille. Toimintatavoilla ja viestinnällä on olennainen merkitys unelman toteut­tamisessa.

Visio2020 tarkoittaa:

  • Liikunta ja urheilu ovat elämäntapa. Liikunta ja urheilu ovat luonnollinen ja innostava osa kaikenikäisten elämää. Väestömme fyysinen aktiivisuus kasvaa.
  • Liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta. Vanhemmat ymmärtävät liikunnan ja urheilun merkityksen. yksilön kasvuprosessissa. Vanhemmat kannustavat ja ohjaavat lapsiaan liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan.
  • Liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät. Liikunta ja urheilu nähdään laajasti kansalaistaitoina. Liikunta ja urheilu tuovat elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikenikäisille.
  • Suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää. Menestyvät huippu-urheilijamme innostavat kaikenikäisiä urheilun pariin. Urheilullisesti lahjakkailla on mahdollisuus pyrkiä kansainväliselle huipulle.
  • Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme. Toimintakulttuurimme on rikastavaa, innostavaa, osaavaa ja kannustavaa. Toimintamme uudet rakenneratkaisut parantavat yhteistyötä ja vahvistavat mahdollisuuksia toteuttaa unelmaa. Liikunnan ja urheilun arvostus ja merkitys kasvavat, mikä edistää kumppanuuksia, voimavaroja ja liikunnan ja urheilun olosuhteita.

Suomalaiset liikuntajärjestöt toteuttavat yhteistä unelmaa jo erilaisissa meneillään olevissa ja käynnistyvissä prosesseissa.

Kevätkokous velvoitti SLU ry:n hallituksen tekemään syyskokoukseen 20. marraskuuta konkreettisen suunnitelman muutostarpeista ja muutoksen johtamisesta kohti yhteistä haluttua tulevaisuutta. Kevätkokous valtuutti SLU ry:n johtamaan ja koordinoimaan yhteistä muutosta.

Lisätietietoa:

Visio2020 kirjallinen dokumentti tästä. (Päätös tehtiin sivuista 1-3, sivu 4 on evästys jatkotyölle ja sitä täydennetään 10.5.2010 mennessä.)

Kuuntele Visio2020 johdanto SLU.fi etusivulta (2.5 min)

Elämänkulku-kuva tästä.

Jukka Pekkala, pääsihteeri, SLU, puh. 040 562 1989, jukka.pekkala@slu.fi

Juha Heikkala, koulutuksen johtaja, puh. 0400 759 459, juha.heikkala@slu.fi
Eila Ruuskanen-Himma, viestintäjohtaja, SLU, puh. 0400 770 949,
eila.ruuskanen-himma@slu.fi

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa