SLU ry:n syyskokous: Liikuntajärjestöt tiivistävät yhteistyötään

Suomalaiset liikuntajärjestöt tiivistävät yhteistyötään viidellä valinnalla. SLU ry:n syyskokous järjestettiin 19.11.2011 Seinäjoella.

Yli sadan liikuntajärjestön Visio2020:n kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa Suomi maailman liikkuvammaksi urheilukansaksi.

 
Viisi yhteistä valintaa

SLU jäsenjärjestöineen toteuttavat vuosina 2012-2014 visiota viidellä yhteisellä valinnalla: 1) vaikuttaminen vanhempiin, 2) koulupäivässä tunti liikuntaa, 3) seuratoiminnan laadun kehittäminen, 4) ratkaisut urheilijan polulla sekä 5) edellytykset ja olosuhteet kunnossa. 

Huippu-urheilun valinnassa jatketaan huippu-urheilun kehittämistä huippu-urheilun muutosryhmän johdolla. Seuratoiminnan laadun kehittämisprosessin vetovastuu on SLU:lla. Kolmen muun valinnan toteutuksesta päätetään SLU:n kevätkokouksessa 12.6.2012. 

”Olen syvästi tyytyväinen, että näin monipuolinen liikuntajärjestökenttä asettautui yhteisten linjausten taakse rakentamaan Visio2020:n mukaista tulevaisuutta olla maailman liikkuvin urheilukansa”, SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen sanoo.

Selvitykset organisoitumisesta

Syyskokous päättiorganisoitumisen periaatteista.

Osana SLU-yhteisön rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen kokonaisuutta SLU, Nuori Suomi ja Kunto ry selvittävät yhteisen organisoitumisen vaihtoehdot käytännön toteutuksineen 31.3.2012 mennessä. 

SLU-alueiden kanssa selvitetään organisoitumisen vaihtoehdot käytännön toteutuksineen 31.3.2012 mennessä.

Syyskokous hyväksyi lisäksi yksimielisesti Suomen Koripalloliitto tekemän ponnen. Sen mukaisesti SLU:n johdolla valmistellaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa esitys urheilun rakenneuudistuksesta SLU:n kevätkokouksen päätettäväksi. Rakenneuudistusesityksessä on tehtävä ehdotusyleisen liikuntapolitiikan, lasten ja nuorten liikunnan, kuntoliikunnan ja huippu-urheilun organisoinnista ja alueellisesta toiminnasta sekä otetaan huomioon vammaisurheilun, ruotsinkielisen ja työväen liikuntakulttuurien erityispiirteet.

Rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisen lähtökohtana on, että ne tukevat yhteisten valintojen toteutumista ja että paikallista liikuntaa, urheilua ja kansalaistoimintaa tuetaan yhä paremmin.

Lisätietoa: Syyskokoukseen liittyviä kuvioita yhteisistä valinnoista

SLU ry, Suomen Olympiakomitea ry ja Huippu-urheilunmuutosryhmä, Nuori Suomi ry ja Suomen Kuntoliikuntaliitto ry järjestävät ajankohtaisista linjauksista yhteisen tiedotustilaisuuden medialle ma 21.11.2011 klo 10.00 SLU-talolla. Aiheesta on lähtenyt erillinen kutsu medialle. Lisätietoa SLU-kalenterista tästä http://www.slu.fi/?x12888=3689275 

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 hyväksyttiin

Syyskokous hyväksyi SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2012. Syyskokouksessa hyväksytyt liikuntajärjestöjen yhteisetvalinnat, niiden uudenlainen johtaminen ja seuratoiminnan valinta sekä toimivien rakenteiden selvityshankkeet näkyvät vahvasti SLU:n ensi vuoden toiminnassa.

Vuoden 2012 kuntavaalien kautta SLU toimii vaikuttaakseen paikallisen urheiluelämän edellytyksiin. SLU kehittää palveluitaan seuroille ja jäsenille ja rakentaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia jäsenjärjestöjen kanssa. 

SLU ry:n toimintakulujen yhteissumma on 4 680 000 euroa. SLU:ssa työskentelee 35 työntekijää. 

Lisätietoa: SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma SLU.fi -sivustolla tästä. http://www.slu.fi/@Bin/3647064/LIITE+1+Toiminta_taloussuunnitelma_2012_A4_131011_net.pdf

Syyskokous päätti, että SLU ry:n varsinaisilta jäseniltä peritään vuonna 2012 jäsenmaksua 200 euroa ja tukijäseniltä 100 euroa.


Työryhmä valmistelemaan henkilövalintoja

Syyskokous valitsi henkilövalintoja valmistelevan työryhmän, joka tehtävänä on luoda kompetenssilistaa SLU:n hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille huomioiden strategiaprosessin vaiheita. Tavoitteena on pohjustaa kevätkokouksessa valittavan ehdollepanotoimikunnan työtä. Vuoden 2012 syyskokouksen päätettävänä ovat kaikki SLU:n hallituksen henkilöpaikat.

Henkilövalintoja valmistelevan työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Heinonen ja jäseniksi Kari Uotila (Suomen Palloliitto), Kristiina Kangas (Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea LUNK), Kirsti Partanen (Suomen Voimisteluliitto Svoli), Timo Santavuo (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu) ja Mikaela Ingberg (Suomen Urheiluliitto).

Jukka Sippo johtamaan Urheilun Oikeusturvalautakuntaa

Syyskokous päätti Urheilun oikeusturvalautakunnan kokoonpanosta vuosiksi 2012-2015. 

Lautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Korkeimman oikeuden jäsen, oikeusneuvos Jukka Sippo. Varapuheenjohtajana jatkaa Helsingin hovioikeuden jäsen, hovioikeudenneuvos Risto Jalanko ja uutena varapuheenjohtajana aloittaa valtakunnansyyttäjä Jarmo Hirvonen. Jäseninä jatkavat Antti Aine, Pia Ek, Heikki Halila, Elias Kajander, Tuomas Ojanen, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä, Pekka Timonen ja Jukka Virtanen. Uusina jäseninä lautakuntaan valittiin Johannes Koskinen, Johanna Lahti, Pekka Lindroos, Harri Lintumäki, Timo Pennanen ja Tomas Stenius.

Valittujen esittelyt löytyvät syyskokousmateriaaleista SLU.fi-sivustolta tästä.

Samalla syyskokous päätti lautakunnan valintaa ja kokoonpanoa koskevista muutoksista sekä SLU ry:n säännöissä että Urheilun Oikeusturvalautakunnan säännöissä. Lisätietoa näistä SLU.-fi –sivustolta tästä (SLU) ja tästä (lautakunta).

Urheilun Oikeusturvalautakunta on urheilujärjestöistä riippumaton muutoksenhakuelin. SLU hoitaa lautakunnan hallinnon. Lisätietoa Urheilun Oikeusturvalautakunnasta: www.oikeusturvalautakunta.fi

Suositukset vedonlyöntivilppien ehkäisemiseksi

Syyskokous antoi tiedoksi jäsenjärjestöille tehdyn suosituksen vedonlyöntivilpin ehkäisemiseksi ja sitoumusluonnoksen, jonka allekirjoittamalla lajiliitto sitoutuu toimenpiteisiin kilpailutapahtumien manipuloinnin ehkäisemiseksi. Suositukset ja sitoumus on valmistelu SLU:n toimistossa ja lisäksi on kuultu Suomen Palloliittoa, Veikkausta ja urheiluoikeuden asiantuntijoita.

Suosituksia voi kukin jäsenjärjestö soveltaa kokonsa ja resurssiensa mukaan ja poimia sieltä itselleen parhaiten soveltuvat toimintatavat. 

Lisätietoa:              
Suositus kokonaisuudessaan
SLU.fi –sivustolla tästä.   

Petri Heikkinen, yhteysjohtaja, järjestöjuristi, SLU, puh. 040 162 5522, petri.heikkinen@slu.fi 
 

Avainvalintatunnus Hippo-kisalle

Syyskokous valitsi Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n Avainvalintatunnuksen 2011 saajaksi Hippo-kisat. Tunnus jaetaan kerran vuodessa merkittävästä liikunta- ja urheilukulttuuriin vaikuttaneista ansioista. Palkinto luovutetaan myöhemmin sovittavana ajankohtana.

HIPPO-kisoja on järjestetty jo 60–luvulla. Kisojen järjestämisestä vastaavat paikalliset pankit yhdessä urheiluseurojen kanssa ympäri Suomea. Osallistujia kisoissa on vuosittain noin 40 000. HIPPO-kisoissa lapset pääsevät hauskassa ilmapiirissä kokeilemaan urheilemisen ja kilpailemisen riemua. Pankkien ja urheiluseurojen pitkäaikainen yhteistyö on paikallista urheilua vahvasti tukevaa.

Lisätietoja SLU ry:n syyskokouspäivistä:

 

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa