Seuratukihanke liikunta- ja urheilutoiminnan kehittämiseen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin tavoitteena on käynnistää pilottihanke liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseksi vuosina 2009-2011 edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Hanke pohjautuu kansallista liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan ehdotuksiin.

Uusi määräaikainen kehittämistuki suunnataan seuratoiminnan laadun parantamiseen, uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseen, lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveysliikunnan edistämiseen. Tässä tarkoituksessa kaikki liikunta- ja urheiluseurat, vammaisurheiluseurat mukaanlukien, voisivat hakea uutta tarveharkintaista tukea päätoimisten toimihenkilöiden palkkaukseen. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon tavoite sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi seuroissa.

Palkkaustukea ja siihen liittyvää koulutustukea myönnetään 200 seuralle enintään kolmena vuonna pilottihankeen aikana 2009-2011 yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Opetusministeriön suunnitelmissa esitetään seuratukeen varattavaksi reilut 2 miljooonaa euroa vuonna 2009. Palkkaustukea ei myönnetä ammattilais- ja huippu-urheilun kehittämiseen.

Seurat, joilla on riittävästi jäseniä ja vapaaehtoistoimijoita, mutta ei ammattimaista henkilöstöä toiminnan järjestämiseen, voisivat saada tukea "toiminnanjohtajan" palkkaamiseen. Tukea voivat saada myös usean pienemmän seuran yhteenliittymät, joiden tehtäviä voidaan hoitaa yhteisesti.

Tukea lasten ja nuorten liikunnan kehittäjän ja ohjaajan palkkaamiseen voisivat saada seurat, jotka haluavat kehittää ja laajentaa lasten ja nuorten liikuntatoimintaa kilpaurheiluvalmennuksen ohella yleisempään liikunnan harrastusmahdollisuuksien tarjontaan. Aikuisliikunnan kehittäjän palkkaamiseen voisivat tukea saada seurat, jotka haluavat kehittää ja laajentaa jäsenpohjaista liikuntatarjontaa myös aikuisille tavoitteena ensisijaisesti terveyttä edistävä liikunta työikäisille ja ikääntyneille.

Pienissä seuroissa ei päätoimisen toimihenkilön palkkaamiseen yleensä ole edellytyksiä. Nämäkin seurat kuitenkin hyötyisivät kehittämistuesta. Opetusministeriö on ohjannut tukea seurojen nuorisotoiminnan kehittämiseksi lasten ja nuorten liikuntaohjelman määräahoista noin 450 000 euroa vuodessa. Tämän määrärahan myöntäminen on tarkoitus koordinoida uuden seuratoiminnan pilottihankkeen kanssa ja määrärahaa nostaa jonkin verran nykyisestä. Lisäksi pienten seurojen aikuisliikuntatoiminnan kehittämiseen osoitetaan vuosina 2009-2011 osana pilottihanketta 200 000 euroa vuodessa.

Liikunta- ja urheiluseurojen tarjoamaan liikunnanharrastukseen osallistuu Kansallisen liikuntatutkimuksen 2005-2006 mukaan yli 400 000 lasta ja nuorta ja runsaat 400 000 aikuista. Seuratoimintaan olisi tulossa enemmän etenkin lapsia ja nuoria kuin seurojen on nykyisellään mahdollista vastaanottaa.

Odotuksia on myös seuratoiminnan suuntaamiseksi entistä enemmän ei-kilpailulliseen toimintaan ja uusille kohderyhmille, esimerkiksi vanhemmille ikäryhmille. Myös kansalaisten kasvaneet laatuodotukset luovat paineita seurojen kehitystyölle. Seurojen ohjaajaresurssit eivät nykyisellään riitä vastaamaan kysyntään. Jos toimintaa halutaan lisää ja varsinkin, jos halutaan monipuolistaa urheiluseurojen toimintaa ja saada mukaan uusia liikkujaryhmiä, tarvitaan erityisiä toimia, kuten tukea päätoimisten toimihenkilöiden palkkaamiseen vapaaehtoistoimijoiden tueksi.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa