Seuratukia haettavaksi!

Alkuvuodesta on taas haettavissa tukia seurojen toimintaan. Huomioi eri tukien erilaiset painopisteet, ja huomioi myös se että yleensä ei yhteen hankkeeseen voi yhtä useampaa tukea hakea. Eri hankkeisiin tai toiminnan muotoihin voi kuitenkin sama seura hakea useampaakin tukea. Muista myös osoite www.seuratuki.fi jonne kootaan tietoa haettavista avustuksista.

 

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Pääpaino on yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja harrastustoiminnan mahdollistamisessa taloudellisesti erityisesti nuorille. Seuratuen avulla halutaan myös tukea seurojen tekemää vapaaehtoistyötä.

Ihan tavallisen seuratoiminnan kehittäminen riittää, kunhan sillä saadaan aikaan laadukasta toimintaa, jota on tarjolla mahdollisimman monelle ja kohtuukustannus-näkökulma toteutuu.

Miettikää seurassanne mitkä nykyisistä toiminnoistanne tukevat tätä näkökulmaa ja hakekaa avustusta siltä pohjalta. Jos olette ajatelleet aloittaa uutta toimintaa, vaikka perhejudoa, judoa kerhotoimintana tai vaikka harkita kesätyöntekijän palkkaamista, nyt on aika laittaa hakemus menemään!

Lisäää tietoa Seuratoiminnan kehittämistuesta

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi

Seuratuen jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet julkaistaan yllä olevassa osoitteessa tammikuussa 2013.

HAKU ALKAA HELMIKUUSSA JA PÄÄTTYY 15.3.2013

 

  

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ (KKI) –HANKETUKI

KKI-hankkeiden tavoitteena on madaltaa aikuisväestön kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta.

Tässä mainio paikka käynnistää tai laajentaa Kuntojudotoimintaa tai lajikokeiluja judossa aikuisille.

Lue lisää:

http://www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18

Hakulomake löytyy yllä olevasta osoitteesta linkkinä.

HAKU ON JO KÄYNNISSÄ JA PÄÄTTYY 31.3.2013

 

VALTIONAVUSTUS LASTEN JA NUORTEN PAIKALLISEEN HARRASTUSTOIMINTAAN

Tällä määrärahalla tuetaan 7-18 -vuotiaiden harrastustoimintaa ja loma-aikaista päiväleiritoimintaa. Avustettavan toiminnan tulee olla lukuvuoden aikana säännöllisesti vähintään kerran viikossa toteutettavaa, jonka lisäksi tai vaihtoehtoisesti avustusta voidaan hakea loma-aikana tapahtuvaan päiväleiritoimintaan.

Tähän vinkkinä, mitä jos seura järjestäisi kesäloman alkuun tai syyslomalle päiväleiritoimintaa vaikka ala-asteikäisille esim. kolmelle viikolle kun vanhemmat ovat vielä töissä ja lapsille tarvitaan päiväksi toimintaa. Leiri voisi olla judon tutustumisleiri tai jo harrastavien judokoiden leiri tai oma judoon tutustumisleiri tytöille. Avustusta voidaan käyttää myös ohjaajien palkkioihin ja esim. leiristä aiheutuviin ruokailukustannuksiin  tämän määrärahan mukaisen toiminnan puitteissa.

Lue tarkemmin http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/Valtionavustuksethaettavanalastenjanuortenpaikalliseenharrastustoimintaan2013-2014.aspx

Hakuohje ja lomake löytyvät

http://www.laaninhallitus.fi/intermin/lomakehakemisto.nsf/formsbbfinlh/7B51952735E1E58FC22576850031BFDA

HAKUAIKA ON JO ALKANUT JA PÄÄTTYY 1.2.2013

 

 

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISAVUSTUS

Tällä avustuksella on tavoitteena liikunnallistaa koulupäivää monipuolisesti. Lisäksi sisällöllisinä painopisteinä ovat omatoimisen arkiliikunnan edistäminen ja toimintakulttuurin liikunnallistaminen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi nuoria ja lapsia halutaan osallistaa mukaan liikkumisen aktivoivan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä tukea perheitä lasten liikunnallisen elämäntavan muodostamisessa.

Miksette järjestäisi perheen yhteistä judokurssia tai järjestäisi päiväkotiin kamppailulajikerhoa? Hankkeissa toivotaan edistettävän liikuntaseurojen ja muiden järjestöjen sekä koulujen ja päiväkotien yhteistyötä.

Lue tarkemmin:

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/lasten_ja_nuorten_liikunnan_kehittamisavustukset.html?lang=fi

Hakulomake löytyy yllä olevasta osoitteesta linkkinä.

HAKU ON JO KÄYNNISSÄ JA PÄÄTTYY 28.2.2013

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa