Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika 13.11.-15.12.2017

Seuratoiminnan kehittämistuen haku on auki 15.12. saakka. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena. Pienin haettava avustussumma on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa.

Seuratukea haetaan sähköisesti Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi. Hakuaika päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Päätökset avustuksista pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Lisätietoja sekä edellisten vuosien tuen saajat löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta täältä.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa