Oulun Judokerho on uusi Tähtiseura

Oulun Judokerho lähti määrätietoisella otteella kehittämään seuran toimintaa vuoden 2020 alussa. Seura pysyi tavoitteessaan ja sai Lapset ja nuoret -osa-alueen Tähtiseuratunnuksen huhtikuun aikana. Onnittelut!

Tähtiseuran auditointi toteutettiin etäyhteydellä. Yli 20 Judokerhon jäsentä osallistui verkon kautta auditointiin omista kodeistaan. Auditoinnissa käytiin läpi ja arvioitiin Tähtiseuroille asetetut laatutekijät.

Seuratoiminnan kehittämisprosessin alussa seurassa nimettiin vastuuhenkilö johtamaan kehitystyötä kohti Tähtiseuratunnusta. Kehitysprojektia johti seuran aktiivinen jäsen Anni Saarela, jonka tehtävänä oli laatia projektille aikataulu ja työnjako projektilaisten kesken sekä seurata niiden toteutumista.  Hän myös kiersi lasten harjoituksissa keräämässä lapsilta ja paikalla olleilta vanhemmilta palautetta Olympiakomitean laatimiin palautekyselyihin. Näin saatiin kattava vastausmäärä sähköpostitse tulleiden vastausten lisäksi. Lisäksi projektin vetäjä oli yhteyshenkilö judoliiton Tähtiseura-vastaavaan.

- Kaikki projektissa mukana olleet tekivät hienoa työtä kolmen kuukauden ajan ja Tähtiseuratunnus on ansaittu kiitos tästä projektista, kertoo Anni Saarela iloisena.

- Tähtiseuratunnus kertoo, että seuratoimintaa on dokumentoitu, ulkopuolisinkin silmin arvioitu ja hyvät laatukriteerit täyttäväksi havaittu, toteaa seuran puheenjohtaja Jaana Ronkainen. Ehkä paras anti tässä projektissa on ollut se, että löytyi kehityskohteita, joille voidaan ja halutaan tehdä jotain ja se, että tuli porukalla tarkasteltua laadukkaita toimintoja, joita on pyöritetty jo vuosia ilman, että olisi hoksattu edes kehua toisiamme. Tähtiseuratunnus antaa seuralle ryhtiä ja innostaa jatkossakin laaduntarkkailuun, Ronkainen täydentää.

Oulun Judokerholle luovutetaan ”jättimerkki” eli iso Tähtiseuratunnus marraskuussa, jolloin tunnusta voidaan toivottavasti juhlia yhdessä isolla joukolla. Tunnus luovutetaan perinteisen Haru-shiain yhteydessä. Haru-shiai eli kevätkilpailu on Suomen vanhimpia judokisoja, joka on yhtäjaksoisesti järjestetty. Nyt tapahtuma siirrettiin koronan johdosta poikkeuksellisesti syksyyn ja marraskuun lopulle, joka sopi myös Harushiain yhteydessä järjestettävän leirin päävetäjälle Jane Bridgelle.

Tähtiseuratunnuksen luovutuspäivän sopimisen jälkeen seura otti heti tavoitteeksi, että marraskuuhun mennessä on auditoitu myös Aikuiset -osa-alue, jolloin seura saisi kaksi isoa Tähtiseuratunnusta samanaikaisesti.

Suomen Judoliitossa on nyt 12 seuraa, jolla on Tähtiseuratunnus Lapset ja nuoret -osa-alueelta. Kehittämispolulla kohti Lasten ja nuorten Tähtiseuratunnusta on useita uusia seuroja. Useampi seura on myös aloittanut kehittämispolun kohti Aikuiset -osa-alueen Tähtiseuratunnusta, mutta vielä ei ole sovittu yhdenkään judoseuran kanssa Aikuiset osa-alueen auditoinnista. Judoliitto on yhdessä Olympiakomitean ja Meido-Kanin kanssa käynnistänyt prosessin huippujudon Tähtiseuran laatutekijöiden määrittelemiseksi ja kohti ensimmäistä huippu-urheilun Tähtiseuratunnusta judossa.

Lue lisää Tähtiseuraohjelmasta

Judoliiton Tähtiseurat

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa