Ottelusääntöuudistukset 1.1.2013 alkaen

Seuraava on käännös IJF:n sääntömuutoksista, jotka otetaan ottelusääntöjen osalta käyttöön Suomessa Samurai Cup 1:stä lähtien. Yhden tuomarin systeemiin ei toistaiseksi siirrytä. Tarkennuksia sääntöihin ja tulkintoihin tulee heti kansainvälisen tuomarikoulutuksen jälkeen. Kunkin muutoksen jälkeen on kappale, jossa kerrotaan IJF:n perustelu säännölle.


OTTELUSÄÄNNÖSTÖN MUUTOKSIA VUOSILLE 2013-2016

Testisäännöt, joita kokeillaan kilpailuissa Pariisin Grand Slamista Rion maailmanmestaruuskilpailuihin


Matto- ja kulmatuomarit


Yksi tuomari tuomitsee ottelua tatamilla. Hänen apunaan radioyhteydessä ovat videotarkkailutuomari ja tuomarikomission jäsen tai muu tuomari. Tuomareilla on kiertosysteemi. IJF:n jury keskeyttää ottelun ainoastaan silloin, kun keskeytys katsotaan tarpeelliseksi.

 

Miksi? Kysymykseen: Onko otteluissa ainoastaan yksi tuomari? Ei. Paikalla on aina kolme ihmistä. Vain roolitus muuttuu. Kolmen matolla olevan tuomarin sijaan, matolla on vain yksi tuomari ja toinen istuu videotarkkailijana. Häntä avustaa tuomarikomission jäsen tai toinen tuomari, jonka kokemus videotarkkailussa on tunnustettu. Eli ottelua tuomitsee aina kolme ihmistä. IJF:n jury puuttuu otteluun poikkeustilanteissa. Tämän toimintatavan tarkoitus on varmistaa, että ottelun todella voittanut ottelija poistuu matolta voittajana. Tätä varten yksinkertainen ja selkeä yhden tuomarin järjestelmä videon ja komission edustajan avustuksella tekee järjestelmästä sujuvamman. Tuomarien kierto järjestetään siten, että ottelijoille taataan reilu ottelu ja tuomareille optimaalinen palautuminen. Tuomarit toimivat jatkossa myös videotarkkailijoina. 

 

Tekniset tarkennukset

IPPON

Ipponille annetaan lisää painoarvoa/ arvostusta. Ippon julistetaan ainoastaan silloin, kun alastulossa on havaittavissa todellinen uken iskeytyminen selälleen.

 

Miksi? Määritelmältään selkeä ippon on heitto suoritettuna voimalla, nopeudella ja kontrollilla suurimmaksi osaksi selälleen. Tähän määritelmään palatakseen tarkkaillaan kilpailijan päämäärää ja annetaan sille arvoa: heitetään ippon. Judo on katsojaystävällinen laji niin pitkään, kun tavoite on selkeä.

 

Alastulo siltaan: kaikki silta-alastulot tulkitaan Ipponiksi.

 

Miksi? Silta tulkitaan uken vaaralliseksi tavaksi välttää selälleen heitetyksi tuleminen. Kaikki yritykset silta-alastulosta tulkitaan ipponiksi. 

 

Varoitukset

Ottelussa voidaan antaa kolme shidoa, neljäs varoitus on hansokumake (kolme varoitusta ja sitten diskaus). Vastustajalle ei kerry shidoista suorituspisteitä, vain shido merkitään pistetaululle.

Mikäli pisteet ovat tasan ottelun lopussa, voittaa se, jolla on shidoja vähemmän.
Jos ottelu jatkuu tasatilanteessa Golden scorelle, ensimmäisenä shidon saanut häviää/ suorituspisteen tehnyt voittaa.

Miksi? Varoitustenantamisfilosofiaa muutetaan, jotta judotekniikoilla voittaminen saadaan palautettua voittamisen edellytykseksi. Tällä vältetään nykyinen kehitys, jossa yhä useampi pyrkii voittamaan toiselle aiheuttamillaan varoituksilla. Varoitukset kuitenkin säilyvät ja kuten nykyisinkin, neljännen varoituksen jälkeen urheilija hylätään. Varoitusten kytkentä pisteisiin kuitenkin poistuu (yuko, waza-ari). Etu annetaan sille ottelijalle, joka hyökkää ja saa pisteitä. Mutta, jos ei ole pisteitä (ei pistejohtoa), se jolla on vähemmän varoituksia voittaa. Jälleen kerran tämä antaa edun sille, joka yrittää enemmän tekniikoita ja sille, joka harrastaa vähemmän anti-judoa.

 

Shido julistetaan:

  • kun rikkoo otetta kahdella kädellä
  • kun pitää ristikahvaa, vyöotetta tai yhden puolen otetta hyökkäämättä välittömästi.

Tuomarin pitää rankaista tiukasti sellaista ottelijaa, joka ei pyri nopeasti otteeseen tai haluaa välttää vastustajan otteen saamista.

  • kun ottaa halausotteen heittääkseen (karhunhalaus)

 

Miksi? Otteen ottaminen on osa judo-ottelua. Parhaan otteen etsiminen on loogista ja tarpeellista kauniiden tekniikoiden suorittamiseksi. Toisen otteen estäminen ilman välitöntä omaa hyökkäystä ei ole rakentavaa. Viime aikoina joissakin otteluissa toisen otteen estäminen on ollut vallitseva taktiikka. Tämä on johtanut pitkiin ja tylsiin otteluihin. Tämä sääntö on tehty korjaamaan tämä vääristymä. Päämääränä ei ole estää kumikata’n (otteen) hakemista, vaan tehdä otetaistelusta aktiivista ja rakentavaa.

 

Hansokumakella rangaistaan

Kaikista otteista tai estämisistä kädellä/käsillä vastustajan vyön alapuolelta tazhi-wazassa.

 

Miksi? Judo-ottelussa, kuten on jo sanottu, on tarkoituksena saada Ippon-suoritus. Tähän on useita tapoja ja se tekee judosta katsojaystävällisen, mutta samalla teknisen urheilulajin. Tarvitaan suurempaa selkeyttä, jotta judokat itse ymmärtävät lajia ja jotta judo on helpommin tuomaroitavissa, mutta myöskin siksi, että suuri yleisö voi nauttia lajista. Jonkin aikaa sitten suorat hyökkäykset jalkoihin kiellettiin. Ilmeisinä seurauksina oli joidenkin tekniikoiden häviäminen ja joidenkin näyttävien vanhojen tekniikoiden, joita aiemmin ei voitu tehdä ottelijoiden asennon vuoksi, paluu. Poikkeus ristikahvatilanteiden suhteen teki tuomitsemisen vaikeaksi jopa silloinkin, kun videotarkastus oli mahdollista. Sen vuoksi kaikki hyökkäykset ja puolustukset pystyottelun aikana vyön alapuolelle tulevat rangaistavaksi hansokumakella ilman poikkeuksia.Sidonnat, käsilukot ja kuristukset

  • jatkuvat ottelualueen ulkopuolella, jos ne alkoivat sen sisältä
  • sidonta-ajat: 10 s yuko, 15 s wazari ja 20 s Ippon
  • Ottelualueen sisäpuolelta alkaneet käsilukot ja kuristukset voivat jatkua ottelualueen ulkopuolella, mikäli niiden hallinta on ilmeinen

 

Miksi? Rajasääntö, jonka mukaan pystyjudossa sai aloittaa tekniikan ottelualueen sisältä ja jatkaa sitä ulkopuolelle suorituspisteitä saaden, ei ole ollut yhtenäisessä linjassa mattojudosäännöstön mukaan, jossa ylimennyt sidonta tai käsilukko keskeytettiin mate-komennolla. Pariisin Grand Slamista lähtien hallinta, joka alkaa sisältä, saa jatkua ottelualueen ulkopuolelle. Ainoa tapa keskeyttää hallinta on tulla siitä pois. Ottelualueelta poistuminen ei pelasta ukea enää. Sama sääntö pätee myös kuristuksiin ja käsilukkoihin. Jos ne alkavat selvästi ottelualueen sisältä (käsi on suorana, käsilukko on valmis tai kuristus paikallaan) ne saa tehdä loppuun ulkopuolella. Jos käsi ei ole suorana tai ei ole hallintaa, ottelu keskeytetään ja sitä jatketaan pystystä.
Sidonta-aikaa on lyhennetty, jotta otteluista tulisi dynaamisempia. Itse asiassa sidonnan 10 ensimmäistä sekuntia ovat tärkeimmät. Useimmissa tapauksissa 10 tai 15 sekunnin jälkeen ei ukella ole juurikaan mahdollisuuksia paeta tai sidonnan rikkoutua.

 


Kumarrus

Ottelijoiden olisi tultava tatamille yhtä aikaa ja kumartaa toisilleen ottelun aloituspaikalla. Ottelijat eivät saa kätellä ENNEN ottelua.

Miksi? Judo on urheilulaji jonka arvot tunnetaan ja tunnustetaan maailmanlaajuisesti. Judossa on tapoja, jotka kaikki hyväksyvät ja jotka ovat lajimme sielu. Niitä pitää kunnioittaa. Se on moraalimme symboli ja pitää lajimme omanlaisenaan. Täten ottelijoilta vaaditaan todellista kunnioitusta kumarruksen alkuperän mukaisesti. He eivät saa tehdä ottelun alussa mitään muita eleitä kuin kumarruksen. Ottelun loputtua, kumarruksen jälkeen annetaan ottelijoiden kätellä ja onnitella toisiaan kunnioittavasti.Ottelun kesto

Golden scorella ei ole aikarajaa (hanteita ei ole enää).

 

Miksi? Hyvin moni on ollut viime aikoina sitä mieltä, että aivan liian moni ottelu on päätynyt tuomariäänestykseen. Ottelussa, joka näyttää päättyvän hanteihin, ovat jotkut ottelijat tyytyneet hantein tarjoamaan mahdollisuuteen ratkaista ottelijoiden paremmuus, vaikka judon tarkoitus on ja tulee jatkossakin olemaan Ipponin tai jonkun muun suorituspisteen tekeminen. Jotta tällainen loppuisi, niin hantei lakkautetaan. Golden score jatkuu siihen saakka, kunnes ottelija saa aikaan suorituspisteen tai varoituksen. Ottelun voittaja ratkeaa täten pelkästään judokan teknillisen paremmuuden perusteella.

 

Ja sama alkuperäiskielellä:The Refereeing Rules Explained
Proposals 2013 – 2016
 
Referee and judges
Only one referee on the mat and one referee at a video check table with a radio communication assisted by a referee commission member or another referee will judge the fights. A rotation system will be implemented for the Referees. The IJF Jury will interfere only when they consider it to be necessary.
 
Why?
To the question: will there be only one referee to judge the fight? The answer is clearly no. There will always be three people. Only the distribution of the roles will change. Instead of having three referees on the mat, there will be one referee on the mat and one referee sitting at the table with the video. He will be assisted by a member of the refereeing commission or an other referee, whose expertise in the use of video is recognized. So, there will always be three people to judge a fight. The IJF jury will intervene only in exceptional situations. The sole purpose of this approach is to ensure that the fighter who really won the fight, would leave the tatami as the winner. For this purpose, a direct and clear refereeing procedure on the mat, with a single referee, assisted by an other referee and a member of the refereeing commission, must make things more fluid. A Rotation will be organized among the referees to maintain the fairness between the fighters and to ensure an optimal recovery of the referees. The referees will be directly involved in the video assistance.
 
___________
 
Technical assessment 
-IPPON: to give more value «to take into account only the techniques with real impact on the ground on the back».
 
Why?
By definition, a clear ​​ippon is a movement executed with strength, speed, and control, on the back. A return to this definition will be observed, in order to give real value to the objective of any competitor: to score ippon. Judo is a spectator sport as long as the goal is clearly defined.
 
___________
 
Landing on the bridge position
All situations of landing on the bridge position will be considered Ippon.
 
Why?
Considered as a dangerous technic avoiding to be thrown, any attempt to land (for UKE - the one, who is thrown) on the bridge position will be considered as ippon for TORI (the one who has executed the throwing technic). 
 
____________
 
Penalties 
During the fight there will be three Shidos, and the fourth Hansoku-make (3 warnings and then disqualification). Shidos do not give points to the other fighter, only technical scores can give points on the scoreboard.
At the end of the fight, if scoring is equal, the one with less Shido wins.
If the fight continues to golden score (due to a draw), the first receiving a Shido loses, or the first scoring a technique will win.
 
Why?
In order to avoid that an increasing number of competitors try to win by penalties instead of trying to win with a score, and in order to restore the balance in favor of the scores obtained by judo techniques, the penalty philosophy completely changes. Penalties still exist and after four of them, the athlete is disqualified, as it has been the case until now. However, there are no more parallel between the scores (yuko, waza-ari) and penalties. The advantage is given to the fighter who attacks and scores. But if nothing is scored (no technical advantage), the one with the least penalties wins. Once again, this gives the advantage to the competitor who attempts the most to execute techniques and who is practicing the least anti-judo.
 
____________
 
Penalized with Shido
-Breaking the grip with 2 hands.
-Cross gripping should be followed by an immediate attack. Same rule as for the belt gripping and one side gripping.
The referees should strictly penalize the contestants who do not engage in a quick Kumikata grip or who try not to be gripped by the opponent.
-To hug the opponent for a throw. (Bear hug).
 
Why?
The take the grip (kumikata) is part of a judo contest. Searching the best kumikata to perform beautiful techniques is logical and necessary. But to prevent the opponent to grip, if there is no immediate attack, is not constructive. Recently, it was found that the process of blocking the opponent became predominant in many fights, leading to long and boring combats. Thus, the decisions that have been taken aim to correct this. The goal is not to prevent the kumikata work, but rather to make it active and constructive.
 
____________
 
Penalized with Hansoku-make:
All attacks or blocking with one or two hands or with one or two arms below the belt in Tachi-waza.
 
Why?
The aim of judo, as is has already been pointed out is simple: to score ippon. For this, there are many possibilities, which make judo a spectacular sport, but nevertheless a technical activity. A greater clarity is needed to make it more understandable by judoka themselves, to make it easier to judge, but also to make it more affordable to the public. The direct leg grabs were banned from judo competition in recent years. The effects are obvious: some techniques disappeared for the benefit of the reappearance of spectacular movements that couldn't be executed due to the position of the fighters. The exception made for direct leg grab in case of cross grip made ​​the refereeing yet sometimes complicated, despite the intervention of the video. As such, any attack of blocking below the belt, during standing work, will now be sanctioned by Hansoku-make, without exception.
 
____________
 
Osaekomi, Kansetsu-waza and Shime-waza
- Will continue also outside of the contest area as long as Osaekomi was called inside.
- Osaekomi scores 10 seconds for Yuko, 15 seconds for Waza-ari, and 20 seconds for Ippon.
The Kansetsu-waza and Shime-waza initiated inside the contest area and recognized as being effective to the opponent can be maintained even if the contestants are outside the contest area.
 
Why?
A lack of consistency was observed due to the fact that an action, in standing work, could begin within the fighting area and end outside (giving a score), but it was not valid for the ground work. From Paris Grand Slam on, an immobilization, which starts inside, can be completed outside the fighting area. The only possibility to stop the immobilization will be to get out of it. Just going out of the fighting area is not sufficient anymore. It is the same for arm locks and chokes. As long as they are clearly engaged inside the fighting area (outstretched arm, engaged arm lock or choke engaged), the conclusion may be held outside. If the arm is not stretched or if there is not throttling, the combat will stop and start again from the standing position.
Downtime is reduced to make combat more dynamic. Indeed, it is the first 10 seconds of immobilization that are the most important. In most cases, after 10 or 15 seconds, there is little chances to escape and abandonment often occur.
 
____________
 
The bow
When entering the tatami area, fighters should walk to the entrance of the contest area at the same time and bow to each other into the contest area. The contestants must not shake hands BEFORE the start of the contest.
 
Why?
Judo is a sport whose values ​​are worldwide known and recognized. In Judo, there is a 'ceremony', which is accepted by everybody and which is part of the DNA of our sport. It must be respected. It is the symbol of our moral code and it warns against any drift. That the fighters will be asked to really respect the bow procedure as it has been defined since the invention of judo. At the beginning of the bout, they will not be allowed to use other signs than the bow. At the end of the fight, after the bow, the fighters are allowed to shake hands and to congratulate themselves with respect.
 
_____________
 
Duration of Contests
- No time limit for Golden Score (Hantei is cancelled). 
 
Why?
Recently, everybody agreed that too many fights ended in golden score with a referee flag decision. With the fight common to an end (towards the referee decision), some fighters relied on that flag decision to decide between themselves, while the goal of judo is and will remain to score ippon, or at least to score an advantage. To avoid that, the removal of the flags decision (Hantei) was recorded. The golden score will now be 'open' until a fighter scores an advantage or is penalized, the decision will be made only on the technical merits of judoka.
 

Ba

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa