Nuorten valmennustuet päätettiin vuodelle 2010

Suomen Judoliiton valmennusvaliokunta päätti kokouksessaan nuorten tukiryhmän tuista vuodelle 2010. Tuet jaettiin yksilötukina. Tukisumma urheilijaa kohden on 1 000 tai 500 euroa.

Suomen Judoliiton myöntämä tukisumma on tarkoitettu urheilijoille, jotka sitoutuvat pitkäjänteiseen ammattimaiseen valmentautumiseen, joilla on parhaat mahdollisuudet hankkia ikäryhmän arvokilpailupaikka ja joilla arvioidaan olevan menestymismahdollisuuksia tulevissa kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Tukiryhmälle suunnattu taloudellinen panostus perustuu urheilijan aikaisempaan menestykseen; tuki käytetään lyhentämättömänä kilpailu- ja leiritoimintaan kotimaassa tai ulkomailla. Pääpaino tulisi olla EJU Junior European Cup – turnauksissa ja leireissä.

Valmennustuet jakautuvat tukiryhmän urheilijoiden kanssa siten, että esim. loukkaantumisen tms. takia estynyt kilpailija ei käytä samaa rahamäärää kuin kaikki ryhmän tapahtumat kiertänyt urheilija. Urheilijaan käytettävä rahamäärä ei siis automaattisesti jakaannu tasaisesti vaan tapauskohtaisesti.

Edellisen olympiadin aikana luokiteltiin alle 20-vuotiaiden valmennusryhmän urheilijat kilpailumenestyksen ja valmentautumisen mukaan huippu- ja haastajaryhmään. Valmennusryhmän toimintaa tarkennetaan vuonna 2010 ja tukea kohdennetaan lupaavimmille ryhmän urheilijoille suoraan. Harkinnassa kiinnitetään huomiota myös urheilijan valmentautumisen kokonaisuuteen.

Valmennusryhmän urheilijat ovat voineet antaa kilpailullisia näyttöjä nuorten tukiryhmään vuoden 2009 aikana; ohjelmaan kuuluivat EJU World cup-turnaukset: Tartto, Pietari ja Kiova sekä Praha ja Berliini sekä Eestin, Ruotsin ja Suomen avoimet ja pm-kilpailut.

Tukiryhmän urheilijalistaa päivitetään tarpeen mukaan kevään aikana. Tuki- ja haastajaryhmän urheilijoista valitaan joukkue ikäryhmän arvokilpailuihin.

Tuen avulla pyritään takaamaan urheilijoille uskottava ja riittävä kilpailu- ja leirivuorokausimäärä arvokisamenestyksen saamiseksi.

Nuorten tukiryhmä 1/2010.

Nimi Painoluokka Tukisumma
Anni Ikälä N-521 000 e
Katri Kakko N-521 000 e
   
Vadud Balatkhanov M-601 000 e
Ville Kiljander M-66500 e
Jaakko Alli M-81 1 000 e

Tukiryhmään pääsyn valintakriteerit

· riittävä kilpailumenestys. Urheilija osoittaa kiistattomasti olevansa vähintään pohjoismaisen tason huippu täyttäen mitaliodotukset seuraavissa kilpailuissa omassa ikäluokassaan: Eestin avoimet, PM, Swop ja Fjo sekä pystyvänsä mitali- ja pistesijoituksiin ”EJU World Cup” -kilpailuissa
· ammattimainen suhtautuminen valmentautumiseen, mikä tarkoittaa, että sitoutuminen harjoitteluun on suunnitelmallista ja tavoitteellista
· harjoitteluolosuhteet ja taloudellinen panostus ovat riittävät valmennusohjelman toteutukselle
· urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja
· opiskelu huomioidaan valmennussuunnitelmassa
· asenne vastaa tavoitteita ja näkyy käytännön valinnoissa

Urheilijan nimeäminen tukiryhmään tulee voimaan vasta hänen palautettuaan vaadittu urheilijasopimus allekirjoitettuna.

Valmennusvaliokunta hyväksyy urheilijat tukiryhmään.

Urheilijoilta edellytetään seuraavia toimia:

- osallistumista valmennusjohdon suosittamiin kotimaisiin ja ulkomaisiin kilpailu- ja leiritapahtumiin eli sitoutumista liiton valmennus- ja kilpailusuunnitelmaan.
- harjoittelun suunnitelma- ja seurantakaavakkeiden sekä muiden mahdollisten lomakkeiden täyttämistä ja palauttamista ajallaan
- urheilijasopimuksen allekirjoittamista, sopimus sisältää antidoping-pykälän

Tuen käyttö

Myönnetty tuki otetaan huomioon urheilijoiden kilpailu- ja leirikuluja laskutettaessa, ja hoidetaan keskitetysti liiton toimiston toimesta. Hyvitys suoritetaan vasta sen jälkeen, kun urheilija on palauttanut valmennussuunnitelman, urheilijasopimuksen ja muut asiaa koskevat tarvittavat tiedot.

Valmennusvaliokunta pitää oikeuden keskeyttää tuen maksamisen, jos urheilija loukkaantuu tai ilmenee jonkin muu syy keskeyttää tuen maksaminen.

Ryhmien nimeämisen tarkoituksena on tukea nuorten harjoittelua ja kilpailuihin valmistautumista.

Näyttökilpailut

Näyttökilpailut jaetaan kolmeen ryhmään kilpailullisen tason mukaan. rajatapauksissa kakkos- ja kolmostason kilpailut lisänäyttöinä

1. EJU Junior European Cup
2. Pohjoismaisen tason kilpailut (mm. Eestin, Ruotsin ja Suomen avoimet sekä PM-kilpailut)
3. SM kilpailut, Samurai cup –sarja

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa