Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen

Useat toimijat yhdessä ovat luoneet toimintaohjeen lasten turvallisuutta lisäävistä toimintatavoista. Tämä ohje löytyy liitteenä tästä uutisesta, Sport.fi -sivustolta ja Suomen Judoliiton sivuilta.

Jokaisen judoseuran kannattaa käydä läpi ja käsitellä ainakin hallituksessa ja ohjaajien kesken kyseinen ohje. Osana tätä ohjetta ja ajankohtaisena asiana on myös vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen. Samassa yhteydessä on hyvä käsitellä myös Valo ry:n Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet -julkaisu.

Lasten parissa vapaaehtoistyössä tekevien henkilöiden osalta on nyt mahdollista tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta. Muutamia tärkeitä nostoja rikostaustan selvittämisestä alla, tarkemmat ohjeet löytyvät yllämainitusta toimintaohjeesta.

  • Rikostaustan selvittäminen on mahdollisuus, ei velvoite
  • Rikosrekisteriotteen voi pyytää vain niistä vapaaehtoisista, jotka ovat tulleet mukaan toimintaan 1.5.2014 tai sen jälkeen tai tehtävänkuva on muuttunut ko. päivän jälkeen sellaiseksi, että otteen  pyytäminen on lain mukaista
  • Toiminnan järjestäjä voi selvittää vapaaehtoisen rikostaustan tietyntyyppisiä tehtäviä tekeviltä henkilöiltä. Tarkempi kuvaus löytyy ohjeen sivulta 16
  • Rikosrekisteriotetta hakee toiminnan järjestäjä, ei vapaaehtoinen itse. Vapaaehtoiselta pyydetään suostumus rikosrekisteriotteen hakemiseen.
  • Toimintaohjeen liitteenä myös mallilomakkeita

Tämä viesti on lähtenyt myös sähköpostitse Sporttirekisteriin merkityille judoseurojen puheenjohtajille. Jos seuranne puheenjohtaja ei ole tätä viestiä saanut, kannattaa tarkistaa tiedot  seuran Sporttirekisterivastaavalta.

Uutiskategoria

Ladattavat tiedostot:

Jaa Facebookissa