Lajiliitoille 239 000 euroa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseen

Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Olympiakomitean, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien yhteinen Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke (VOK) on päättänyt lajiliittojen koulutuksen kehittämishankkeista kaudelle 2009–2010. Opetusministeriön myöntämällä 239 000 euron määrärahalla tuettiin 22 hanketta. Yksittäiset hanketuet vaihtelevat 5 000–28 000 euron välillä.

SLU Tiedottaa 1.9.2009

Suurimman hankerahan, 28 000 euroa, sai viiden kamppailulajin yhteishanke, jossa keskitytään valmentajien osaamisen kehittämiseen erityisesti nuorten sekä tyttöjen ja naisten valmennuksessa. Hankkeessa mukana olevat lajit (judo, karate, nyrkkeily, paini ja taekwondo) tulevat syventämään yhteistyötään ja jakamaan valmennusosaamistaan myös muun muassa yhteisten kouluttajien avulla.

”Lajien välisen yhteistyön lisäksi VOK-hankerahan jakamisessa painotettiin tänä vuonnakoulutuksen kehittämistä yhteisten Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteiden suunnassa. Muita painopisteitä olivat seuran huomioiminen valmentajan oppimisympäristönä, verkko-oppimisen kehittäminen sekä lajissa vähemmistönä olevan sukupuolen huomioiminen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenteissa ja sisällöissä”, SLU:n koulutuspäällikkö Pulmu Puonti kertoo.
Hankerahaa jaettiin tänä vuonna aiempaa enemmän, sillä alkava hankekausi 2009–2010 on lajiliittojen viimeinen mahdollisuus kehittää valmentajakoulutustaan VOK-hankkeen puitteissa. VOK-hanke päättyy vuonna 2010.
”VOK käynnistyi vuonna 2005 ja lajiliittojen koulutuksen kehittämisen tukeminen on yksi työn keskeisistä toimintamuodoista. Hankkeen aikana valmentaja- ja ohjaajakoulutusta on kehitetty yhteensä 43 lajiliitossa. Koulutuskokonaisuuksien rakentamisen lisäksi lajiliitoissa on tehty hienoa työtä muun muassa koulutuksen laadun kehittämisessä sekä oppimisen tukemisessa”, Puonti kertoo.
Tiedot tuettavista hankkeista löytyvät täältä.
Lisätietoja: koulutuspäällikkö Pulmu Puonti, SLU, pulmu.puonti@slu.fi, 0400 672 500
  • Suomalaisissa urheiluseuroissa toimii noin 300 000 henkilöä vapaaehtoisena valmennus-, ohjaus-, ja koulutustehtävissä.
  • Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämistyö VOK on Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Suomen Olympiakomitean, Suomen Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien yhteinen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke.
  • VOK- hankkeen tarkoituksena on suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen. Keskiössä on lajiliitoissa tapahtuva koulutuksen käytännön kehittämistyö, jonka pääkohteena on urheiluseurojen vapaaehtoisten valmentajien ja ohjaajien osaamisen lisääminen.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa