Kokoustiedote syyskokouksesta ja hallituksen kokouksesta 9/2019

Judoliiton syysliittokokous pidettiin Vantaalla lauantaina 23.11.2019. Syyskokousta ennen liiton hallitus kokoontui omaan kokoukseensa.

Syyskokous

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Mika Salminen. Kokoukseen osallistui 16 seuraa, joilla oli yhteensä 1797 ääntä.

Kokous hyväksyi liiton hallituksen esityksen strategian päivitykseksi. Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu strategian päivityksestä. Strategian kahdeksi päätavoitteeksi oli nostettu suomalaisen judon nostaminen takaisin kansainvälisen huippujudon mitalikantaan ja jäsenseurojen jäsenmäärän nostaminen 10.000 jäseneen. Strategian päivityksen esittelykalvosarja on lisätty kokousmateriaaleihin.

Kokous hyväksyi liiton vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja budjetin, jossa toimintakulujen loppusumma on 1.025.390 euroa. 42 % Judoliiton toiminnan budjetoidusta rahoituksesta tulee judoyhteisön ulkopuolelta. Valmennustoiminnan nettobudjetti ylittää ensimmäisen kerran liiton historiassa 300 tuhannen euron rajan. Toimintasuunnitelman ja budjetin esittelykalvosarja on lisätty kokousmateriaaleihin.

Kokous valitsi hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Ehdokkaiden vaalissa oli mukana viisi ehdokasta, joista kolme voitiin valita kaudelle 2020-2022 ja yksi aiemmin täyttämättä jääneelle kaudelle 2020-2021.

Vaalissa ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti:

Mika Mukkula 1684 ääntä, Juha-Matti Salmela 1126 ääntä, Tero Rönkkö 1038 ääntä, Petri Hakkarainen 820 ääntä ja Maija Vattulainen 750 ääntä.

Näin ollen kaudelle 2020-2022 hallitukseen valittiin Mika Mukkula, Juha-Matti Salmela ja Tero Rönkkö. Kaudelle 2020-2021 valittiin Petri Hakkarainen.

Kokous nimesi hallituksen esityksen mukaisesti Erkki Kokkosen ja Esa Niemen Judoliiton kunniapuheenjohtajiksi.

Kokouksessa oli esillä Orimattilan Judoseuran esitys, joka on saatavilla syyskokouksen kokousaineistoista. Syyskokouksen kokousaineistoihin on lisätty liiton hallituksen vastaus Orimattilan Judoseuran esitykseen.

Syyskokouksen pöytäkirja julkaistaan, kun se on hyväksytty ja allekirjoitettu.

Syyskokous pidettiin Vantaalla urheilujärjestöjen yhteisen Superlauantain yhteydessä.

Hallituksen kokous

Judoliiton hallitus kokoontui ennen syyskokousta. Hallituksen esityslista on hyvin valmennuspainotteinen ja kokouksessa valmennuspäällikkö Jaana Jokinen esitteli valmennuksen asioita hyvin laajasti. Hallitus kuuli valmennuksen tilannekatsauksen, jota on esitelty myös Olympiakomitean kehitysprosessin lajiriihitilaisuudessa. Lisäksi hallitus sain yhteenvedon urheilijoille ja valmentajille tehdystä kausipalautekyselystä. Hallitus hyväksyi valmistellut joukkueiden valintakriteerit. Lisäksi hallitus kävi vielä työn alla olevia valmennuksen uudelleen järjestelyjä, joista tiedotetaan laajemmin viimeistään joululeirin yhteydessä.

Hallitus päätti valinnoista vuoden parhaiksi. Palkinnot jaetaan joululeirin yhteydessä.

Hallitus myönsi alempien vöiden mestaruuskilpailujen 2020 järjestelyoikeuden Hontai Judolle.

Hallitus päätti seurojen vuosi-ilmoituksen sisällön ja vuosi-ilmoituksen viimeiseksi palautuspäiväksi 31.1.2020.

Hallitus kuuli talouskatsauksen, jonka mukaan vuoden 2019 talous on toteutumassa hyvin lähelle budjetoitua.

Hallitus päätti pitää järjestäytymiskokouksensa Helsingissä Sporttitalossa sunnuntaina 12.1.2020 kello 11.00 alkaen.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa