Kokoustiedote 1-2020: Hallitus järjestäytyi

Judoliiton hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin sunnuntaina 12.1.2020 Sporttitalolla Helsingissä. Kokouksessa kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä.

Kokouksen aluksi hallitus kertasi kokouskäytäntöjään ja toimintatapojaan. Hallitus kävi läpi liiton pankkitilin käyttöoikeudet, luottokorttien haltijat ja laskujen hyväksymiskäytännöt.

Hallitus hyväksyi kamppailulajiliittojen yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-2021. Suunnitelma on jatkoa aiemmille vuosien 2018-2019 ja 2016-2017 yhdenvertaisuussuunnitelmille. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelman tekemistä urheilujärjestöiltä, jotka saavat ministeriön avustusta. Nyt hyväksytty yhdenvertaisuussuunnitelma on julkaistu liiton yhdenvertaisuussivulla klikkaa tästä.

Hallitus kuuli talouskatsauksen vuoden 2019 lopun tilanteesta. Katsauksen perusteella vuoden 2019 tulos on asettumassa hyvin lähelle budjetoitua.

Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajat seuraavasti:

Sanna Pyykönen (koulutusvaliokunnan puheenjohtaja)
Henry Lipponen (valmennusvaliokunnan puheenjohtaja 31.7.2020 saakka)
Mika Mukkula (valmennusvaliokunnan puheenjohtaja 1.8.2020 alkaen)
Jukka Sala (hallintovaliokunnan puheenjohtaja)

Hallituksen järjestäytymisen muilta osin voit lukea klikkaamalla tästä.

Hallitus päätti myös vuoden 2020 kokoustamisensa aikataulusta. Hallituksen kokouspäivät lisätään Judoliiton verkkosivujen tapahtumakalenteriin. Lisäksi hallitus päätti liiton edustajista sidosryhmiensä kokouksissa. Hallitus kertasi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen aikataulun.

Hallitus kävi läpi liiton toimintasääntöjen muutostarpeita. Olympiakomitea on syyskokouksessaan päättänyt velvoittaa jäsenjärjestönsä muuttamaan sääntöjään doping-rikkomusten kurinpidon osalta siten, että niiden käsittely on 1.1.2021 alkaen urheilun yhteisen doping-rikkomuksia käsittelevän kurinpitoelimen tehtävä. Lisäksi keskusteltiin muista mahdollisista sääntömuutostarpeista. Hallitus päätti perustaa sääntömuutostyöryhmän asiaa valmistelemaan. Työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Mika Mäkelä, jäseniksi Marko Laaksonen, Jukka Sala ja Tero Rönkkö sekä sihteeriksi toiminnanjohtaja Pekka Lehdes.

Hallitus hyväksyi uudeksi jäsenseuraksi Combat Society of Helsinki ry:n ja samalla totesi Tapanilan Erän judojaoston jäsenyyden Judoliitossa päättyneeksi. Päätöksen jälkeen Judoliitolla on 126 jäsenseuraa.

Hallitus päätti tehdä jäsenistölle kyselyn seurojen odotuksista liitton palveluista. Kysely toteutetaan kevään aikana tavoitteena saada sen tuloksen hallituksen kesäkokouksen käyttöön. Kyselyn vastuuhenkilöiksi päätettiin varapuheenjohtaja Sanna Pyykönen, hallituksen jäsen Petri Hakkarainen ja toiminnanjohtaja Pekka Lehdes.

Lisäksi hallitus myönsi ansiomerkkejä. Ansiomerkkipäätöksistä informoidaan hakijalle.

Lisäksi hallitus keskusteli Judoshiain tulevaisuudesta, liiton verkkosivujen kehitystarpeista, mahdollisista vyökoesääntöjen päivitystarpeista ja Samurai Cupin ja SM-kisojen kehittämisestä.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa