Kokoustiedot hallituksen kokouksesta 2-2020

Judoliiton hallitus kokoontui 1.3.2020 Helsingissä Sporttitalossa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Kokouksessa hallitus kuuli vuoden 2019 Vantaan alle 21-vuotiaiden EM-kilpailujen järjestäjien esityksen tapahtuman järjestelyistä.

Kokouksessa käytiin läpi valiokuntien kuulumiset edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Valmennusvaliokunnasta kerrottiin judovalmentajakerhon avauksesta yhteistyön tiivistämiseksi ja valmentajien käytöskoodin luomiseksi. Asiassa päätettiin edetä valmentajakerhon sekä liiton valmennuksen ja koulutuksen kanssa yhdessä. Lisäksi käytiin läpi koronaviruksen vaikutuksia judon kv-ohjelmaan. Alle 21-vuotiaiden Lignanon tapahtumasta on päätetty luopua ja tilalle otettu Pietarin vastaava tapahtuma. Ennen kokousta oli tullut tietoon, että viikonlopun 7.-8.3. Sveitsin European Open oli päätetty peruuttaa. Suomesta oli lähdössä joukkue tapahtumaan. Hallitus totesi, että koronaviruksen osalta Judoliitto tulee noudattamaan suomalaisten viranomaisten suosituksia. Lisäksi todettiin, että huippu-urheilun Tähtiseura -projektin kick-off pidettiin perjantaina 28.2. Tilaisuus oli onnistunut.

Seurakyselyn valmistelu etenee. Kyselyn valmistelu jatkuu tavoitteella, että se saadaan laajaan jakeluun huhtikuun aikana.

Hallitus kuuli tilannekatsauksen Suomen Valmentajien kamppailulajeille suuntaamasta Valmentaa kuin nainen -hankkeesta, jolla pyritään kannustamaan entisiä naiskilpajudokoita valmentajan uralle. Hankkeeseen liittyvään ensimmäiseen Urheilijasta valmentajaksi -koulutukseen on saatu innostettua mukaan neljä judokaa. Hanke tulee osallistujia taloudellisesti. Hankkeen mentorointikoulutukseen on saatu mukaan yksi judoka.

Hallitus päätti, että aikuisten judopassista valmistellaan kaksikielinen versio (suomi & ruotsi). Jos siitä tulee graafisen ilmeen kannalta hankala, kaksikielisyys voidaan toteuttaa tekemällä erikseen ruotsinkielinen judopassi.

Hallitus hyväksyi viestinnän ja markkinoinnin organisoinnin: hallintovaliokunta ohjaa viestintää ja markkinointia. Hallitus merkitsi tiedoksi viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisen linjaukset/esitykset. 

Hallitus käsitteli kilpailu- ja sääntövaliokunnan esitystä vuoden 2021 liiton myöntämistä kilpailuista ja niiden haun käynnistämisestä. Hallitus päätti laittaa asian jatkovalmisteluun, jonka pohjalta tehdään sähköpostikokouspäätös 15.3. mennessä.

Hallitus käsitteli urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Hallitus päätti, että Judoliitto sitoutuu vastuullisuusohjelmaan. Lisäksi hallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan vastuullisuusohjelmasta nousevat painopisteet ja toimenpiteet. Työryhmän vetäjäksi nimettiin liiton toiminnanjohtaja Pekka Lehdes ja jäseniksi hallituksen jäsenet Mika Mäkelä (valmennusvaliokunta), Sanna Pyykönen (koulutusvaliokunta) ja Anna-Maria Maunu (viestintä).

Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätöksen mukaan liiton toimintakulut vuonna 2019 olivat 1.025.983,67 euroa. Tilipäätöksen tulos on -13.003,22 euroa. Tilikauden päättyessä taseen oma pääoma on plussalla 144.193,65 euroa. Toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan kevätkokousmateriaalien yhteydessä.

Hallitus päätti hakea uuden järjestöfuusion myötä syntyneet Suomen Paralympiakomitean jäseneksi.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa