Kehittynyt tekniikka muuttaa myös valmennusta

Käsitys oppimisesta on muuttunut paljon niistä päivistä, jolloin opettaja käskytti ja oppilaat tottelivat. Kehittynyt tekniikka on tuonut valmentamiseen uusia mahdollisuuksia, joita ei kannata jättää hyödyntämättä.

”Tämän päivän urheilijat tai oppijat eivät ole passiivisia tiedon vastaanottajia, kuten joskus on ajateltu, vaan aktiivisia tiedon prosessoijia, joilla on usein jo valmiiksi tietoa asioista. Niinpä valmennuskin pitää suunnitella urheilijaa aktivoivaksi ja tukemaan tämän omaa ajattelua”, sanoo projektipäällikkö Jukka Koivisto Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta. Koivisto itse on tutkinut erityisesti verkkoa oppimisympäristönä.

Verkko täynnä mahdollisuuksia

”Perinteisesti opettaminen on tapahtunut kirjasta ja opettajan johdolla. Nykytekniikka, erityisesti internet ja nettivideot tuovat uuden ulottuvuuden ja valtaisan materiaalipankin valmentajan avuksi. Esimerkiksi tenniksessä kämmenlyöntiä voidaan analysoida videon avulla suoraan Rafael Nadalin pelistä, jolloin urheilija näkee miten lyönti tulisi tehdä. Samalla hän oppii oivaltamaan itse, arvioimaan omaa tekemistään sekä ymmärtämään peliä ja tekniikkaa entistä paremmin”, Koivisto havainnollistaa.

Videot ovat kuitenkin vain yksi palanen koko valmennuksesta. Eri asioista koostuvat palaset tai oppimisaihiot tukevat oppimista, mutta ne eivät toimi opettajana. Lisäksi oppimistilanne ja -paikka voivat edistää oppimista.

”Valmennuksen tavoitteena on kehittää valmennettavan taitoja niin, että hänestä kehittyy ajatteleva ja analysoiva yksilö. Tästä tavoitteesta käsin lähdetään rakentamaan urheilijan valmennusta pohtimalla miten tavoitteeseen päästään ja millaisella materiaalilla sitä parhaiten tuetaan. Valmentaminen ja kaikki oppiminen rakentuu oppijan aiemman tietämyksen pohjalta sitä hyväksikäyttäen”, Koivisto sanoo.

Entäs kirjat?

Videot ovat vain yksi esimerkki nykytekniikan tarjoamista uusista valmentamisen keinoista. Niiden lisäksi verkossa on paljon muitakin mahdollisuuksia tiedon jakamisen mahdollisuudesta erilaisiin valmiisiin oppimisympäristöihin tai työkaluihin ja yhteisiin verkkokeskusteluihin. Ovatko perinteiset kirjamuotoiset valmennusoppaat sitten jo historiaa?

”Kyllä kirjoja ja vihkosiakin vielä tehdään, ja ne voivat edelleen olla yksi osa esimerkiksi valmentajakoulutusta. Uutta valmennusopusta suunnitellessa kannattaa kuitenkin miettiä voisiko jonkin osan opettaa myös toisin”, Koivisto sanoo.

”Kaikille uutta oppimateriaalia suunniteleville haluaisin antaa vielä sellaisen vinkin, että kannattaa lähteä liikkeelle selvittämällä mitä kaikkea on jo olemassa ja hyödynnä se. Kaikkea ei tarvitse tehdä ja keksiä itse. Kokeile jotain uutta ja lähde liikkeelle pienin askelin.”

Teksti: Soile Koskela

Lähde: LUM 11/08, SLU.fi.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa