Judoliiton korona Exit 1.0

Pitkittynyt koronatilanne on pitkään vaikeuttanut judon täysimittaista harjoittelua niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomen sisäisen rokotekattavuuden noustessa ja tautitilanteen rauhoittuessa, pyritään aloittamaan judoharjoitukset ja muu toiminta hiljalleen uudelleen.

Suomen Judoliiton korona-exit työryhmä on päätynyt alla oleviin judotoiminnan käynnistämiseen liittyviin suosituksiin. Lisäksi kaikessa toiminnassa on huomioitava paikalliset olosuhteet ja alueelliset viranomaismääräykset. THL:n ja Aluehallintovirastojen ohjeet ja suositukset ovat ensisijaisesti noudatettavia koronaohjeita ja -suosituksia.

Suomen hallitus on antanut 30.4.2021 eduskunnalle esityksen (HE 73/2021), missä haetaan jatkoa rajoitustoimille vuoden 2021 loppuun saakka. Esityksessä määriteltäisiin fyysinen kontakti ja alle kahden metrin etäisyydellä oleminen sisätiloissa kiellettäväksi toiminnaksi. Viranomaiset voisivat antaa tällaisen kiellon, jos ilmaantuvuusluku on yli 25. Tämä käytännössä estäisi kaikkien kamppailulajien harjoittelemisen sisätiloissa sekä suuren osan muun sisäliikunnan harjoittelusta.

Kaikesta huolimatta seurojen kannattaa suunnitella tulevaa toimintaa siten, että nopeakin aloitus kurssien ja muun toiminnan suhteen on mahdollista. Samalla kannattaa ylläpitää kontaktia vanhoihin harrastajiin ja miettiä porukalla keinoja, miten saada uusia harrastajia lajin pariin. Judoliitto aloittaa myös 1.8.2021 valtakunnallisen judon markkinointikampanjan.

Ajankohtaiset koronaohjeet ja suositukset löytyvät täältä

Harjoittelu

Seuroissa voidaan aloittaa harjoittelu, kunhan huomioidaan valtakunnalliset ja alueelliset koronasuositukset ja -ohjeistukset. Seuroilla kannattaa olla suunnitelma sekä altistumisten varalta, että korona exit- suunnitelma harjoitusten ja kurssien järjestämisestä.

Seurojen tulee muistuttaa harjoitusten alkaessa jäseniään riittävästä hygieniasta ja oireettomana harjoituksiin osallistumisesta, sekä paikallisten koronaohjeistusten noudattamisesta.

Syksyn aikana pyritään harjoittelemaan omassa seurassa ja pidetään seuravierailut minimissä. Ennen harjoituksia tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta (käsien pesu ennen harjoittelua) sekä jalkojen pesusta. Jos harjoituksen aikana vaihdetaan paria, käsien desinfiointi tulee tehdä ennen harjoittelun jatkamista.

Kasvomaskeja tulee käyttää alueellisten koronaohjeiden mukaisesti. Käsidesiä on oltava saatavilla tatamin lähellä, jotta käsien desinfiointi onnistuu esimerkiksi ennen juomataukoa, ennen harjoituksia ja välittömästi harjoitusten jälkeen. 

Olemassa olevien jäsenten kontaktointi

Pitkittyneen koronatilanteen takia, on aikuisilla harjoitustauko ollut hyvin pitkä. Harjoitustauon aikana yhteydenpito olemassa oleviin jäseniin on tärkeää, jotta he löytävät takaisin tatamille. Judoliitto suosittelee seuroja kontaktoimaan kaikki jäsenensä viimeistään syyskauden alussa. Henkilökohtainen yhteydenotto, kuten puhelinsoitto tai tekstiviesti on usein tehokkaampi kuin massaviesti sähköpostilla. Koronarajoitusten puitteissa, voivat seurat järjestää myös kauden lopetus- ja aloitusleirejä tai vaikka ulkotapahtumia vanhoille jäsenille.

Harjoituksia aloitettaessa on harjoituksen vetäjän huomioitava pitkä harjoittelutauko judosta ja suunniteltava sellaiset harjoitukset, että ne ovat turvalliset pitkän tauon jälkeen. Näin vältytään turhilta loukkaantumisilta.

Kesäharjoittelu

Judoliitto kannustaa seuroja järjestämään jäsenilleen judollista kesäharjoittelua, jos se on mahdollista koronatilanteen niin salliessa. Jos alueelliset koronarajoitukset estävät sisäharjoittelun, seuroja kannustetaan järjestämään yhteistä toimintaa seuran jäsenille ulkotiloissa, huomioiden koronasuositukset turvaväleistä ja kokoontumismääristä.

Kurssien aloitus

Judoliitolla on suunnitteilla valtakunnallinen judon markkinointikampanja, jota seurat voivat halutessaan hyödyntää. Seurojen toivotaan suunnittelevan ja aloittavan kursseja syksyllä 2021. Kurssien kohderyhmissä tulee huomioida alueelliset koronamääräykset ja -ohjeistukset.

Seurojen tulee kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä ohjeistaa uusia harrastajia riittävän hygienian noudattamisesta, sekä muistuttaa, että vain terveenä saa tulla harjoituksiin. Seuran on informoitava, keneen harjoittelija ottaa yhteyttä seurassa, jos on itse sairastunut koronaan ja altistanut muita kurssilaisia sekä mahdollisesti muita samassa tilassa olleita.

Kilpailut 

Kilpailuiden järjestämisessä tulee huomioida sekä valtakunnalliset että alueelliset koronasuositukset ja – ohjeistukset tapahtumien järjestämisestä, kokoontumisrajoituksista ja lähikontaktista. Kilpailun järjestävällä seuralla on oltava suunnitelma, miten kilpailu järjestetään mahdollisimman koronaturvallisesti, miten mahdolliset altistumiset koronalle jäljitetään sekä hyvät ohjeistukset kilpailijoille, valmentajille, huoltajille, toimihenkilöille ja yleisölle siitä, miten tapahtumassa toimitaan. Kasvomaskien käyttöä on valvottava ja käsidesiä on oltava tarjolla useassa eri paikassa kilpailualueella ja käsienpesumahdollisuus on oltava. Pukuhuoneiden käytössä on noudatettava voimassa olevia koronaohjeistuksia. Kilpailupaikalla on hyvä olla julisteita tms. oikeista niistämis- ja yskimistavoista.

Vallitsevan ja alueellisen koronatilanteen mukaan seurat voivat järjestää 1) kotisalikisoja oman seuran jäsenille, 2) koronatilanteen salliessa lähiseurojen salikisoja, 3) alueellisia virallisia kilpailuja rajatulle osallistujamäärälle ikä- ja painoluokittain, huomioiden koronasuositukset ja -ohjeistukset.

Maajoukkuetoiminta

Maajoukkuetoimintaa järjestetään valtakunnallisten koronaohjeistusten ja -suositusten puitteissa.

Yläkoululeiritykset

Yläkoululeiritykset aloitetaan ja järjestään heti, kun alueelliset ja valtakunnalliset koronasuositukset ja -ohjeistukset ne mahdollistavat.

Koulutukset

Judoliiton koulutusten järjestämiseen on hyvät valmiudet olemassa ja koulutukset alkavat pyörimään, kun koronatilanne on sellainen, että lähikoulutusten järjestäminen on mahdollista. Joitakin koulutuksia järjestetään etäyhteyksillä. Varsinkin seurojen välisissä ja alueellisissa koulutuksissa on syytä pohtia lähikontaktiin käytetyn ajan minimoimista. Lähikoulutusaikaa saadaan lyhennettyä tarkoituksenmukaisten ennakkotehtävien avulla, harjoitella voidaan koko koulutus saman parin kanssa ja luento-osuuksilla käyttää kasvomaskeja ja etäisyydet huomioiden. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa osallistujille riittävä ohjeistus tapahtuman koronarajoituksista.

Seurat voivat järjestää seuran sisäisiä Judon perusteet- koulutuksia ja OOP- koulutuksia alueellisesti, jos alueelliset koronasuositukset ja -rajoitukset mahdollistavat. Alueellisia koulutuksia järjestettäessä, on järjestävällä seuralla oltava suunnitelma, miten mahdollisia altistumisia koronalle saadaan jäljitettyä. 

Tuomaritoiminta

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen, kilpailuja ei ole Suomessa voitu järjestää vuonna 2021. Vuosi on jo pitkällä, eikä vielä tiedetä, milloin seuraavat kilpailut ovat mahdollista järjestää. Tuomarilisenssin uusiminen saattaa monella tuomarilla olla jo mielessä.

Tuomarikomissio on asiaa pohdittuaan päätynyt ratkaisuun, että lisenssin uusiminen vuodelle 2021 tapahtuu ensimmäisissä kisoissa, jotka voidaan järjestää. Lisenssimaksu on poikkeuksellisesta vuodesta johtuen normaalia alempi, eli 30 euroa. Lisenssimaksu avataan myöhemmin SuomiSporttiin.

Graduoinnit ja graduointikoulutukset

Vyökoekomissio pyrkii järjestämään syksyn 2021 Rovaniemen ja Jyväskylän vyökokeet ja graduointikoulutukset. Järjestelyissä noudatetaan alueellisia koronasuosituksia. Vyökoekomissio pyrkii järjestämään myös lisätilaisuuksia eri alueilla osallistujamäärän pitämiseksi riittävän pienenä. Näistä tiedotetaan erikseen Judoliiton sivuilla.

Seuragraduoijien kannattaa huomioida, että vuosina 2017 ja vuosina 2018 suoritetut graduointioikeudet ovat voimassa vain vuoden 2021 loppuun. 

Seuroissa pidettävissä graduoinneissa tulee seuragraduoiien pitää edelleen mielessä minimiajat ja koulutusvaatimukset koronasuositusten lisäksi. Erityisesti, minimiaika lasketaan vain ajalta, jolloin graduoitava on ollut aktiivisesti matolla ja Judoliiton jäsen.

Leirit

Leirien järjestämisessä suositellaan noudattamaan samaa kaavaa kuin kilpailuissakin.

Ensisijaisesti pyritään järjestämään oman seuran sisäisiä leirejä.  Jos koronatilanne sallii, voidaan leirejä järjestää alueen sisällä. Valtakunnallisten leirien järjestämisessä on oltava suunnitelma, josta käy ilmi, miten leirillä toimitaan niin, että koronaturvallisuus säilyy ja koronasuosituksia ja -ohjeistuksia noudatetaan.

 

Lisätietoa Suomen Judoliiton koronasuosituksista ja -ohjeista voit kysyä

työryhmän jäseniltä. Email: toimisto@judoliitto.fi

 

Työryhmän jäsenet:

Esa Niemi, Tero Rönkkö, Juha-Matti Salmela, Katri Forssell, Katja Arpalo, Kalle Kiviniemi, Markku Ilvonen, Ansku Paavilainen

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa