”Huippu-urheilun muutostyön toimeenpano alkaa nyt”

Huippu-urheiluyksikkö osaksi uudistuvaa Olympiakomiteaa. Huippu-urheilun muutosryhmän väliraportin hyväksyminen tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että Olympiakomitean ja Huippu-urheilun muutosryhmän toimintojen yhdistäminen sekä yhteistyön tiivistäminen mm. lajiliittojen kanssa alkaa välittömästi.

- Suomalaista huippu-urheilua, sisältäen vammaishuippu-urheilun, johtaa ja koordinoi vuoden 2013 alusta alkaen päätöksenteoltaan itsenäinen huippu-urheiluyksikkö. Suomalaisella huippu-urheilulla on silloin yhteinen johto ja resursointi sekä uusi, yhteistyötä vahvistava toimintatapa, Huippu-urheilun muutosryhmän vetäjä Jukka Pekkala sanoo.

Humun työn tuloksena syntyvä huippu-urheiluyksikkö on osa uudistuvaa Olympiakomiteaa.

- Huippu-urheilun muutosryhmän ja nykyisen Olympiakomitean toimintojen integrointi alkaa välittömästi. Uudistuvalla Olympiakomitealla on kokonaisvastuu suomalaisesta huippu-urheilusta, jota johtaa pääsihteerin eli ”toimitusjohtajan” rinnalla huippu-urheiluyksikön vetäjä. Nyt saamme siis kauan kaivatun johtajuuden suomalaiseen huippu-urheiluun, Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Roger Talermo painottaa.

- Suomen Paralympiakomitea on vahvasti mukana Olympiakomitean kanssa kehittämässä myös suomalaista vammaisten huippu-urheilua ja tulee vahvasti olemaan mukana tulevissa toimeenpanovaiheissa ja rakenteellisten ratkaisujen muodostamisessa, painottaa Suomen Paralympiakomitean puheenjohtaja Petri Pohjonen.

”Olympiakomitea ja muutostyö integroituvat”

Suomi on kansakunnan kokoon nähden menestynyt huippu-urheilussa hyvin, mutta 2000-luvulla on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan. Se on käynnistänyt muutostyön ja halun saada aikaan parempia tuloksia.

Samanaikaisesti urheiluliikkeessä puhaltavat muutoksen tuulet. On syntynyt liikunnan ja urheilun yhteinen visio tehdä Suomesta maailman liikkuvin urheilukansa. Tässä yhteisessä visiossa huippu-urheilu ja sen arvostuksen lisääminen on yksi keskeinen valinta.

- Niemisen työryhmä loi hengen. Muutosryhmän väliraportissa, jonka Olympiakomitean valtuuskunta hyväksyi, luotiin hengelle toimintatavat. Vuoden 2012 aikana muutosryhmä ja eri toimijat toimeenpanevat ratkaisut ja käynnistävät huippu-urheiluyksikön valmistelut. Tällä hetkellä arvioidaan resurssiratkaisuja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, joka on myös muutostyön keskeinen rahoittaja, Pekkala kertoo.

Talermo lupaa, että tästä alkaen jokaisessa Olympiakomitean hallituksen kokouksessa keskustellaan uuden Olympiakomitean muodostamisesta.

- Humun vision integroiminen kaikkeen tekemiseemme on ensisijainen asia. Osa uudistuksista voidaan käynnistää jo vuoden 2012 aikana, Talermo sanoo.

Huippu-urheiluyksikkö – siis mitä?

Pekkala painottaa, että toimintatapojen muutokseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen tarvitaan mukaan kaikki toimijat. Huippu-urheiluyksikössä on kolme ohjelmaa: osaamis-, urheiluakatemia- ja huippuvaiheen ohjelmat.

- Huippu-urheiluyksikkö on verkostoja ja räätälintyötä riippuen toiminnasta. Kaiken lähtökohtana on urheilijan polku, joka määrittää toimintatavat, osaamistarpeet ja roolit, Pekkala kertoo.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta muuttuvat kiinteäksi osaksi urheilijoiden valmennusta. Oto- ja ammattiin johtavaa valmentajakoulutusta kehitetään yhtenä kokonaisuutena lajien käyttöön.

Urheiluakatemiatyötä on tehty jo paljon viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, mutta sitä voidaan edelleen vahvistaa. Suomeen rakennetaan urheilijoiden, valmentajien, seurojen, lajiliittojen, oppilaitosten, alueiden, urheiluopistojen, kuntien ja asiantuntijoiden uusia, alueellisia ja paikallisia verkostoratkaisuja.

Huippuvaiheessa vahvistetaan lajien välillä jatkuvaa ja kehittyvää yhteistyötä, joka on osaamisen kasvun perusta. Joukkue- ja yksilölajien vuorovaikutus ja yhteistyö vahvistuvat. Yhteinen ammattimainen asiantuntijaverkosto luodaan urheilijoiden, joukkueiden ja valmentajien käyttöön.

- Huippu-urheiluyksikön rakentaminen toteutetaan vaiheittain vuosien 2012-2015 aikana. Yksikön työpaikoista merkittävä osa on jo nyt urheilun eri tehtävissä, mutta ei osana kokonaisuutta, Pekkala selvittää.

”Siiloutunut yksinyrittäminen pois”

Mikä sitten muuttuu suomalaisessa huippu-urheilussa?

- Kaikki ratkaisut ja toimenpiteet johdetaan urheilijan polun tarpeista. Siiloutunut yksinyrittäminen korvataan yhteistyön vahvistamisella yli lajirajojen. Tämä parantaa osaamisen laatua ja jakamista.

- Eri toimijoiden työnjako, vastuut ja roolit selkiintyvät. Huippu-urheilun arvostus nousee. Nämä kaikki yhdessä johtavat parempaan arvokisamenestykseen, Pekkala luettelee.

Suomalainen liikunta- ja urheiluväki jatkavat keskustelua mahdollisista rakenteellisista muutoksista.

- Ne ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta huippu-urheilun muutostyö ei voi jäädä odottamaan niihin vastauksia. Uusi Olympiakomitea syntyy, ja sillä on kokonaisvastuu suomalaisesta huippu-urheilusta, Talermo sanoo.

Huippu-urheiluyksikkö aloittaa toimintansa runsaan vuoden kuluttua. Huippu-urheilun muutosryhmä päättää työnsä toimeksiantonsa mukaisesti vuoden 2012 lopussa.

Huippu-urheilun muutosryhmän väliraportti on kokonaisuudessaan luettavana osoitteessa www.huippu-urheilunmuutos.fi. Sivuille päivitetään myös videomateriaalia 21.11.2001 tiedotustilaisuudesta.

 

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa