Hallitusehdokkaiden asettaminen syyskokoukseen 26.11.2016

Judoliiton sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat: 

Petteri Pohja 

Maija Vattulainen 

Juha-Matti Salmela 

Judoliiton sääntöjen 9 pykälän mukaan kokouksessa voidaan valita puheenjohtajan lisäksi erovuoroisten tilalle vähintään kaksi ja enintään kolme uutta jäsentä kaudelle 2017-2019. 

Judoliiton sääntöjen 9 pykälässä todetaan myös, että 

”Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin voivat asettaa vain Liiton jäsenseurat Liiton toimistoon tai hallitukselle osoitetulla, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen valintakokousta lähetetyllä jäsenseuran ja ehdokkaan tai ehdokkaiden allekirjoittamalla kirjeellä, joka sisältää ehdokasasettelun perustelut. Määräaikaan mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan kokouskutsussa. Määräajan jälkeen ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa.” 

Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroja ilmoittamaan hallitusehdokkaat henkilöesittelyineen ja perusteluineen viimeistään tiistaina 8.11. kello 14.00 Judoliiton toimistoon postitse osoitteella Suomen Judoliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki tai sähköpostitse toiminnanjohtajalle osoitteeseen miikka.neuvonen@judoliitto.fi  

Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroja kunnioittamaan hyvää hallintotapaa ja ehdokasasettelun avoimuutta ilmoittamalla ehdokkaat määräaikaan 8.11.2016 kello 14.00 mennessä Judoliiton toimistoon. 

Judoliiton hallitukselta toimeksi saaneena 

Miikka Neuvonen 
Toiminnanjohtaja 
Suomen Judoliitto 

 

 

 

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa