Hallitusehdokkaiden asettaminen Judoliiton syyskokoukseen 25.11.2017

Judoliiton sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat: 

Sanna Pyykönen

Maija Sohlman

Annikka Mutanen

Judoliiton sääntöjen 10. pykälän mukaan kokouksessa voidaan valita erovuoroisten jäsenten tilalle vähintään kaksi ja enintään kolme muuta jäsentä.

Judoliiton sääntöjen 10. pykälässä todetaan myös, että 

”Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin voivat asettaa vain Liiton jäsenseurat Liiton toimistoon tai hallitukselle osoitetulla, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen valintakokousta lähetetyllä jäsenseuran ja ehdokkaan tai ehdokkaiden allekirjoittamalla kirjeellä, joka sisältää ehdokasasettelun perustelut. Määräaikaan mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan kokouskutsussa. Määräajan jälkeen ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa.” 

Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroja ilmoittamaan hallitusehdokkaat henkilöesittelyineen ja perusteluineen viimeistään perjantaina 3.11. kello 14.00 Judoliiton toimistoon postitse osoitteella Suomen Judoliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki tai sähköpostitse toiminnanjohtajalle osoitteeseen tea.laakkonen@judoliitto.fi.

Syyskokouskutsu on lähetetty seuroille maanantaina 23.10.2017.

Judoliiton hallitukselta toimeksi saaneena 

Tea Laakkonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Judoliitto 

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa