Hallitusehdokkaiden asettaminen syyskokoukseen 28.11.2015

Judoliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Kouvolassa 28.11.2015 kello 13.00 alkaen. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello 12.30.

Judoliiton sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat:

Esa Niemi

Harri Hagman

Henry Lipponen (käytettävissä jatkokaudelle)

Juhani Tanayama (ei käytettävissä jatkokaudelle)

Judoliiton sääntöjen 9 pykälän mukaan kokouksessa voidaan valita puheenjohtajan lisäksi erovuoroisten tilalle vähintään kaksi ja enintään kolme uutta jäsentä kaudelle 2016-2018.

Judoliiton sääntöjen 9 pykälässä todetaan myös, että

”Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin voivat asettaa vain Liiton jäsenseurat Liiton toimistoon tai hallitukselle osoitetulla, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen valintakokousta lähetetyllä jäsenseuran ja ehdokkaan tai ehdokkaiden allekirjoittamalla kirjeellä, joka sisältää ehdokasasettelun perustelut. Määräaikaan mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan kokouskutsussa. Määräajan jälkeen ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa.”

Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroja ilmoittamaan hallitusehdokkaat henkilöesittelyineen ja perusteluineen viimeistään keskiviikkona 5.11. kello 14.00 Judoliiton toimistoon postitse osoitteella Suomen Judoliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki tai sähköpostitse toiminnanjohtajalle osoitteeseen miikka.neuvonen@judoliitto.fi 

Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroja kunnioittamaan hyvää hallintotapaa ja ehdokasasettelun avoimuutta ilmoittamalla ehdokkaat määräaikaan 5.11.2015 kello 14.00 mennessä Judoliiton toimistoon.

Judoliiton hallitukselta toimeksi saaneena

Miikka Neuvonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Judoliitto

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa