Hallitusehdokkaiden asettaminen syyskokoukseen 21.11.2020

Judoliiton sääntömääräinen syyskokous pidetään 21.11.2020. Koronatilanteen vuoksi kokouspaikkaa ei ole vielä vahvistettu.

Judoliiton sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä erovuoroisia ovat:

Sanna Pyykönen (käytettävissä jatkokaudelle 2021-2023)

Anna-Maria Maunu (ei käytettävissä jatkokaudelle)

Lisäksi Mika Mäkelä erosi hallituksesta keväällä 2020, joten häneltä vapaaksi jäävä paikka on myös täytettävissä.

Puheenjohtaja Marko Laaksonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä Judoliiton puheenjohtajan tehtävään 31.12.2020 jälkeen.

Judoliiton sääntöjen 9 pykälän mukaan kokouksessa voidaan valita puheenjohtajan lisäksi erovuoroisten tilalle vähintään kaksi ja enintään kolme uutta jäsentä kaudelle 2021-2023.

Puheenjohtajaa valittaessa syyskokous päättää ensin, valitaanko uusi puheenjohtaja vain vuodeksi 2021 (Marko Laaksosen kesken jääneen kauden viimeinen vuosi) vai kolmeksi vuodeksi 2021-2023.

Judoliiton sääntöjen 9 pykälässä todetaan myös, että

”Ehdokkaita puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vaaleihin voivat asettaa vain Liiton jäsenseurat Liiton toimistoon tai hallitukselle osoitetulla, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen valintakokousta lähetetyllä jäsenseuran ja ehdokkaan tai ehdokkaiden allekirjoittamalla kirjeellä, joka sisältää ehdokasasettelun perustelut. Määräaikaan mennessä asetetut ehdokkaat mainitaan kokouskutsussa. Määräajan jälkeen ehdokkaita voi esittää vain kokouksessa.”

Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroja ilmoittamaan hallitusehdokkaat henkilöesittelyineen ja perusteluineen viimeistään tiistaina 3.11.2020 kello 14.00 Judoliiton toimistoon postitse osoitteella Suomen Judoliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai sähköpostitse toiminnanjohtajalle osoitteeseen pekka.lehdes@judoliitto.fi

Lisäksi Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroilta esityksiä kamppailulajien yhteisen kuripitovaliokunnan jäseniksi, joita Judoliitto voi sääntöjen mukaan nimetä kaksi. Esitystapa ja -aikataulu sama kuin hallitusehdokkaiden esityksissä.

Judoliiton hallitus pyytää jäsenseuroja kunnioittamaan hyvää hallintotapaa ja ehdokasasettelun avoimuutta ilmoittamalla ehdokkaat määräaikaan 3.11.2020 kello 14.00 mennessä Judoliiton toimistoon.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa