Hallituksen päätöksiä 3.10.2010

Judoliiton hallitus kokoontui 3.10.2010 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin mm. tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja budjettia, henkilöstöasioita, Urheilugaalaa ja Olympiakomitean valmennusjärjestelmien kehitysohjelmaa.

Hallitus kuuli toiminnanjohtajan raportin taloustilanteesta elokuun lopun lukujen valossa. Todettiin, että tilanne on heikompi kuin vuotta aikaisemmin samaan aikaan.

Hallitus käsitteli toimintasuunnitelmaa ja budjettia vuodelle 2010 ja valtuutti liiton toimiston viimeistelemään ne vuosikokoukselle annettavaan esityskuntoon.

Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen viimeisellä sopimuskierroksella on päätetty, että urheilujärjestöissä otetaan seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä käyttöön palkkausjärjestelmä. Hallitus päätti, että varapuheenjohtaja Niemi valmistelee siihen liittyviä päätöksiä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

Judoliiton vuoden 2009 parhaita palkittiin tammikuun alussa Urheilugaalan yhteydessä. Hallitus päätti, että käytäntöä jatketaan ja vuoden 2010 parhaat palkitaan tammikuussa 2010 Urheilugaalan yhteydessä.

Hallitus kuuli lyhyen raportin Olympiakomitean ja Judoliiton yhteisestä valmennusjärjestelmän kehitysohjelmasta, jonka ensimmäinen tilaisuus pidettiin syyskuun viimeisenä päivänä Helsingissä.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että Riia Turpela on palkattu työllistämistuella Judoliittoon yhdeksäksi kuukaudeksi päätehtävänään Your Move -suurtapahtumaan liittyvät tehtävät.

Hallitus kävi keskustelua Judoarvan myynnin vauhdittamisesta.

Puheenjohtaja raportoi hallitukselle Finnish Openin järjestäjän Tikkurilan Judokoiden kanssa käydyistä keskusteluista.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Finnish Openin yhteydessä perjantaina 5.11. kisahotellissa.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa