Hallituksen päätöksiä 28.2.2009

Suomen Judoliiton hallitus päätti kokouksessaan Vantaalla lauantaina 28.2.2009 mm. toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä kevätliittokokoukselle tehdyistä esityksistä. Hallitus keskusteli lisäksi mm. valiokuntien toimintatavoista, liiton henkilöstön kehityskeskusteluista sekä viime vuoden 50-vuotisjuhlasta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008

Hallitus käsitteli ja allekirjoitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2008. Tilinpäätöksen tulos on +29 tuhatta euroa, jonka myötä Judoliiton taseen oma pääoma nousee +101 tuhanteen euroon.

Alueiden tilinkäyttöoikeudet ja laskujen hyväksyminen

Hallitus myönsi alueiden tilinkäyttöoikeudet alueiden vastuuhenkilöille ja hallitus päätti alueiden laskujen hyväksymiskäytännöstä.

Ehdollepanotoimikunta

Puheenjohtaja esitti ehdollepanotoimikunnan asettamista viime vuoden tapaan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa syyskokoukselle 2009. Toimikunnan ehdotus lähetetään jäsenistölle vähintään 1 kk ennen valintakokousta.

Hallitus hyväksyi esityksen ja ehdollepanotoimikunnalle esitetään toive kiinnittää erityistä huomiota aluetoiminnasta vastaavan hallituksen jäsenen löytämiseksi. Hallitus päätti esittää kevätliittokokoukselle, että ehdollepanotoimikunta nimetään tehtävään toistaiseksi ja että toimeksianto on voimassa toistaiseksi. Hallitus esittää ehdollepanotoimikunnan puheenjohtajaksi Erkki Kokkosta ja jäseneksi Timo Harjua.

Strategia 2009-2012

Hallitus päätti esittää kevätliittokokoukselle Judoliiton päivitetyn strategian Tanhuvaarassa seurajohtajapäivillä käsittelyssä olleen esityksen pohjalta.

Liiton jäsenmaksu 1.9.2009 – 31.8.2010 jäsenmaksukaudelle

Syysliittokokouksessa päätettiin siirtää jäsenmaksusta päättäminen kevätliittokokoukseen, koskien jäsenmaksukautta 1.9.2009 – 31.8.2010. Tämä johtui siitä, ettei OP-Pohjolalla ollut vielä syksyllä esitystä jäsenvakuutuksen hinnan kehityksestä. Nyt perjantaina OP-Pohjola ilmoitti joutuvansa korottamaan 1.9.2009 alkaen jäsenvakuutusta 10 eurolla/ hlö. Hallitus päätti esittää kevätliittokokoukselle samansuuruista korotusta jäsenmaksuihin eli 44 euroa per sporttirekisteriin rekisteröity jäsen.

Valiokuntien ja työryhmien nimeäminen ja täydentäminen

Valmennusvaliokunta: Puheenjohtaja Harry Halttu, Reino Fagerlund, Henry Lipponen, Manne Isoranta ja Jaana Sundberg ja viran puolesta Petteri Pohja, Markus Pekkola ja Mika Mukkula.

Harrastejudovaliokunta: Aluetyöryhmän puheenjohtajana toimii Henry Lipponen ja jäseninä Harry Halttu Jari Soininen, Ronny Wahlroos ja viran puolesta Petteri Pohja.

Hallintovaliokunta: Ei lisäyksiä edellisen kokouksen päätöksiin.

Jäsenhakemuksia

Kokkolan Budon judojaosto ja Hämeenlinnalainen Judoseura Hachigatsu ovat hakeneet Judoliiton jäsenyyttä. Hallitus hyväksyi jäsenhakemukset, joiden jälkeen liitolla on 122 jäsenseuraa.

Mikkelin Judon esitys kevätliittokokoukselle

Hallitus päätti vastata Mikkelin Judon esitykseen hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkistamisesta seuraavasti:

Judoliiton hallitus on päättänyt kehittää hallituksen päätöksistä tiedottamista laatimalla kokouksista yhteenvedon omaisen tiedotteen kokousten jälkeen Judoliiton nettisivuille. Ensimmäinen tiedote julkaistiin 2.2.2009 hallituksen 24.1.2009 pidetystä kokouksesta ja myös jatkossa ne kootaan kokousten jälkeen yhdeksi tiedotteeksi. Judoliiton hallitus päätti kysyä Mikkelin Judolta riittääkö ko. tiedotekäytäntö vastaukseksi Mikkelin Judon 30.1.2009 tekemään esitykseen.

Lounais-Suomen alueen toimintasuunnitelma

Hallitus päätti merkitä tiedoksi Lounais-Suomen alueen toimintasuunnitelman ja budjetin. Hallitus päätti uudistaa pyynnön Kaakkois-Suomen alueen vuoden 2009 toimintasuunnitelman ja budjetin saamiseksi liittoon.

Judoliiton antidopingohjelman päivitys kevätliittokokoukselle

Hallitus päätti esittää kevätliittokokouksen hyväksyttäväksi Judoliiton päivitetyn antidopingohjelman.

World Cup –turnauksen 2010 neuvottelu

Hallitus päätti lähettää puheenjohtajan Tbilisiin neuvottelemaan 2010 World Cupin saamisesta Suomeen. Neuvottelut käydään EJUn hallituksen kanssa EM-kisojen yhteydessä 21.-26.4.2009.

Kevätliittokokous

Puheenjohtaja Mäki ilmoitti olevansa estynyt osallistumaan kevätliittokokoukseen ja sen yhteydessä pidettävään hallituksen kokoukseen. Päätettiin, että puheenjohtaja Mäen tehtäviä kevätliittokokouksessa hoitaa varapuheenjohtaja Henry Lipponen.

Kevätliittokokouksen materiaalit

Tässä tiedotteessa mainitut kevätliittokokoukselle esitettävät asiat toimitetaan seuroille kokousmateriaalien mukana viikolla 13 tehtävän postituksen yhteydessä.

Hallituksen kokouksen päätökset annetaan tiedoksi myös asianomaisille suoraan vakiintuneen tavan mukaisesti.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 19.4.2009.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa