Hallituksen päätöksiä 26.11.2012

Yhteenveto hallituksen kokouksesta joka pidettiin 26.11.2011 Vantaalla

Liittokokousasiat

Hallitus keskusteli liittokokoukseen liittyvistä tehtävistä sekä valitsi asioiden esittelijät.

 

Talouskatsaus lokakuun lopun tilanteesta.  

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhani Tanayama esitteli taloustilanteen.

 

Valiokuntien kuulumiset toiminnan ja talouden näkökulmasta.    

Valiokuntien puheenjohtajat esittelivät tilanteen verrattuna toteutuneen taloustilanteen mukaan suhteessa toimintasuunnitelmaan.

 

Valmennusvaliokunnan tilannekatsaus päävalmentajan rekrytointitilanteesta.

Valmennusvaliokunnan jäsen Henry Lipponen kertoi tilanteesta. Tammi-helmikuun aikana Lipponen ja Saari antavat selvityksen prosessin etenemisestä rekrytoinnin osalta. Tavoitteena on saada valintaprosessi päätökseen toukokuussa ja uuden päävalmentajan kanssa työsopimus allekirjoitettua 1. päivä kesäkuuta 2012. 

 

European Cup Seniors 2012 – sopimus

Hallitus päätti, että Mäki ja Malinen tekevät sopimuksen. Sopimusluonnos kiertää hallituksen jäsenillä ensin ja sitten viedään allekirjoittavaksi Tampereen Judon päättäjille.

 

Judo Finnish Open 2012 (JFO) tilanne sekä Nuorten JFO Kouvolassa   

Vuoden 2011 JFO käytiin osana Olympiakamppailutapahtumaa (OKT). OKT oli kokonaisuudessaan onnistunut yhteistyökokeilu viiden Olympiakamppailulajin kesken. OKT:n päätöspalaveri lajiliittojen ja Olympiakomitean kesken on 20.12., jolloin selviää tapahtuman taloudellinen tilanne sekä lajiliittojen yhteistyön jatkohalukkuus. Tämän jälkeen Tikkurilan Judokat tekevät päätöksen jatkosta ja samalla JFOn laajuudesta. Esa Niemi saattaa asian hallitukselle tiedoksi, kun asia on selvinnyt.

Nuorten JFO on ollut esillä hallituksen kokouksessa 1/2011, jolloin kilpailun arvokisastatus myönnettiin Kouvolan Judoseuralle vuoden 2011 kilpailun järjestämiseksi. Hallitus päätti, että jatkosta sovitaan myöhemmin keväällä. Esa Kakko saa tämän vuoden tilanteesta useilta henkilöiltä raporttia. Tämän jälkeen Esa Kakko käy keskusteluja kilpailujen järjestäjän kanssa. 

 

Strategiatyön tilanne

Juhani Tanayama kertoi tilanteen 11/2011. Tanayama on pyytänyt tarjouksen Pertti Pohjolalta. Hallitus päätti, että Pertti Pohjolalta kysytään uutta ajankohtaa 10.- 12.2.2012.    

Nordic Meetingin raportti

B-nuorten valmentaja Teija Meling oli kokousedustajana. Liitteenä Melingin kommentit kokouksen jälkeen. 

Asia merkittiin tiedoksi. Jatkossa Nordic Meetingiin pyritään saamaan kokousedustajaksi puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.

 

Ansiomerkkien myöntäminen

Hyväksyttiin ansiomerkkihakemukset.

 

Urheilugaalassa Judoliiton vuoden 2011 palkittavat toimijat

Tuomarikomissio esittää vuoden tuomariksi Juhani Sammallahtea.

Koulutustyöryhmä esittää Vuoden kouluttajaksi Pohjois-Suomen aluekouluttajaa Jani Suokanervaa. 

Vuoden valmentajaksi esitetään Manne Isoranta, naisjudokaksi Jaana Sundberg ja miesjudokaksi Valtteri Jokinen. Vuoden Nuoreksi judokaksi esitetään Anni Ikälää.  Vuoden judoseuraksi Tikkurilan Judokoita sekä vuoden seurajohtajaksi Raahen Judon Sami Piristä.

Hallitus hyväksyi esitykset. Toiminnanjohtaja, ts kirjoittaa perustelut valintauutiseen, joka julkaistaan 16.1.2012 Urheilugaalan palkitsemisen jälkeen.

 

Judoliiton henkilöstön palkkausjärjestelmä

PALTA / JHL yhteinen palkkausjärjestelmäinfo järjestettiin 12.10.2011 SLU:ssa. Juhani Tanayama kertoo kokouksen tulokset ja Judoliiton siirtymisen uuteen palkkausjärjestelmään. Liite 3/13/11 Raamisopimuksen neuvottelutulos. Juhani Tanayama tekee esityksen tammikuun loppuun mennessä. Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Harjoittelukulttuurin kehittämishankkeen työntekijän palkkaus.  

Asia on käsitelty hallituksen kokouksessa 5/2011. Päätös tukien saajista ilmoitetaan lajiliitoille 1.9.2011. Judoliitolle on myönnetty lajiliitto tukea 9 000€. Hallituksen kokouksessa 7/2011 hallitus päätti, että hanke toteutetaan. Hankkeen projektityöntekijäksi on palkattu Miikka Neuvonen ajalle 2.11.2011 – 21.6.2012. Työaika on 20h/viikko.

 

Judoliiton huippu-urheilujärjestelmän kehittämisprosessin jatko

Judoliiton huippu-urheilujärjestelmän kehittämisprosessi on saatu päätökseen loppuraportin viimeistelyä vaille valmiiksi. Prosessin vetäjä Jorma Vertainen Olympiakomiteasta ja Humu–ryhmän jäseniä tulee esittelemään prosessin toimenpiteitä Judoliiton hallitukselle alkukevään kokoukseen.

 

SLU ry:n syyskokouspäivien kuulumiset

SLU ry syyskokouspäivät ovat Seinäjoella 18. - 19.11.2011. Puheenjohtaja Mäki esitteli.

 

Judoliiton hallituksen kevään 2012 kokousten ajankohdat  

Hallitus päätti, että uuden hallituksen järjestäytymiskokous on viikolla 2, sunnuntaina 15.1.2011 klo 11 Pääkaupunkiseudulla. Kevätliittokokous pidetään aikuisten SM-kilpailujen yhteydessä perjantaina 30.3. klo 18.30 valtakirjojen tarkastus ja klo 19.00 liittokokous.

 

Muut asiat

Seurojen ylimääräisten jäsenmaksujen palautus

Hallitus päätti, että ylimääräiset jäsenmaksut palautetaan asiallisesti selvityksen tehneille seuroille.  Judoliiton toimisto laskuttaa asian käsittelymakuna 11 €/ jäsen. Eli 55 € - 11 € = 44€ palautusta/jäsen.     

 

Toimistosihteerin irtisanoutuminen

Judoliiton toimistosihteeri Hanne Vilpponen irtisanoutuu tehtävästään saatuaan töitä toisaalta. Viimeinen työpäivä hänellä on 6.1.2012. Tarvittaessa hän on käytettävissä uuden toimistosihteerin perehdyttämiseen esimerkiksi 1 päivä/viikko. Päätettiin, että Judoliiton toimistosihteerin tehtävä laitetaan avoimeen hakuun mahdollisimman pian viikolla 50. Hakuaika on kolme viikkoa. Toimistosihteerin valinta on mahdollisesti ennen joulua tai viimeistään ennen vuoden vaihdetta.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa