Hallituksen päätöksiä 15.1.2012

Yhteenveto hallituksen kokouksesta, joka pidettiin Helsingissä 15.1.2012

 

Hallituksen ja henkilöstön perehdyttäminen.

Käytiin läpi henkilöstön esitttelyt, liiton toiminta sekä hallituksen toimintatavat.

 

Olympiakomitean ja Judoliiton Judon huippu-urheilujärjestelmän kehitysprosessi.

Jorma Vertainen ja Kari Niemi-Nikkola Olympiakomiteasta sekä Mika Mukkula kävivät läpi raportin prosessista. Päätettiin, että prosessin kärkihankkeet tuodaan hallituksen esityslistoille ja strategiatyöhön.

 

Tilinkäyttöoikeudet, luottokorttien haltijat ja maksuliikenne Judoliitossa.

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

Toimintakertomus- ja tilinpäätösaikataulu ja kevään kokousaikataulu.

Hallitus päätti kokoontua seuraavasti:

16.2.2012 torstaina kello 18.00 hallituksen työkokous koskien toimintakertomusta ja tilinpäätöstä.

4.3.2012 sunnuntaina kello 11.00 alkaen pääkaupunkiseudulla.

10.3.2012 lauantaina kello 8.00 alkaen Mikkelissä nuorten SM-kisojen yhteydessä. Tilinpäätöskokous.

30.3.2012 perjantaina kello 16.30 alkaen hallituksen kokous Lappeenrannassa SM-kisojen yhteydessä.

30.3.2012 perjantaina liittokokous Lappeenrannassa SM-kisojen yhteydessä. Kokous alkaa kello 19.00, valtakirjojen tarkastus kello 18.30 alkaen.

 

Henkilöstön matkakulukorvaukset vuonna 2012 SLU-suosituksen mukaisesti.

Hyväksyttiin henkilöstön matkakulukorvaukset vuodelle 2012. Luottamushenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2012 on päätetty aikaisemmin jo syysliittokokouksessa 3.11.2011.

 

Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2012.

Hallitus päätti järjestäytyä organisaatiokaavion mukaisesti. Hallituksen hyväksymä työnjako on julkaistu myös Judoliiton kotisivuilla hallitusosiossa.

 

European Cup Senior sopimus EJU.

Hallitus päätti hyväksyä EJU European Cup Senior –tapahtuman sopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Judoliiton sääntöuudistuksen tilannekatsaus.

Hallitus päätti valtuuttaa Esa Niemen viemään sääntöuudistusta eteenpäin.

 

Alueiden toimintasuunnitelmat ja budjetit 2012 tilannekatsaus.

Liittoon on saapunut pyydettäessä 15.1.2012 mennessä Etelä-Suomen ja Itä-Suomen alueiden toimintasuunnitelmat ja budjetit vuodelle 2012. Päätettiin palata että asiaan palataan kevään myöhemmissä kokouksissa.

 

Aluepäälliköt. Todetaan alueiden valitsemat aluepäälliköt vuodelle 2012.

Aluepäällikköinä vuonna 2012 toimivat
Itä-Suomi: Jari Kuokka
Etelä-Suomi: Jari Hirvi
Pohjois-Suomi: Jari Metso
Kaakkois-Suomi: Sanna Laitinen
Länsi-Suomi: Juha Murtomäki
Lounais-Suomi: Aulis Pihlajamäki

 

Talouskatsaus loppuvuoden 2011 tilanteesta.

Juhani Tanayama esitteli taloustilannetta liitteen mukaisesti. Hallitus totesi, että Tanayaman, Liikosen ja Lehdeksen voimin selkeytetään talousraportointia. Hallitus päätti, että jatkossa valiokuntien puheenjohtajat raportoivat omien valiokuntiensa taloustilanteen ja estimaatit.

 

Suomen Judoliiton strategia vuosille 2013 –> tilannekatsaus.

Hallitus kuuli Tanayaman tilannekatsauksen asiasta. Strategiaa käsitellään 10.-12.2.2012 Vierumäellä Johtoinstituutissa Pertti Poke Pohjolan johdolla.

 

SLU 2020 Visio.

Hallitus päätti, että Judoliitto on mukana puheenjohtaja Mäen esittelemässä SLU 2020 Visiossa ja sitoutuu siihen.

 

Judoliiton avustus Opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroista vuodelle 2012.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Judoliitolle toiminta-avustusta 305.000 euroa vuodelle 2012. Vuoden 2011 avustus oli 298.000 euroa. Avustuskehityksen tilastomateriaali Judoliitossa ja muissa urheilujärjestöissä vuodesta 2001 lähtien on saatavilla toiminnanjohtajalta myöhemmin, kun materiaali on päivitetty. Hallitus merkitsi tiedoksi.

 

Kilpailu- ja sääntövaliokunta on myöntänyt vuoden 2012 kilpailujen järjestämisoikeuksia seuraavasti:

Alempien vöiden mestaruuskilpailu 25.3.2012 Vantaa, järjestäjä Hontai Judo.

Samurai-Cup 3 Raision Ryhti-Shiain yhteydessä 8.9.2012, järjestäjä Raision Ryhti.

Samurai-Cup 4 Mikkelissä 13.10.2012, järjestäjänä Mikkelin Judo.

Hallitus hyväksyi yllä mainitut tapahtumien järjestämisoikeudet.

 

Muita asioita.

Keskustelua syysliittokokouksen ajankohdasta.

Hallitus totesi, että Espoon Judokerhon Judoliitolle toimittama sääntömuutos on Judoliiton puolesta hyväksytty.

Malinen raportoi Judoreino –projektista. Hallitus kuuli Malisen raportin tilanteesta.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa