Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Olympiastadionin legendaarisessa selostamokopissa. Henkilöt vasemmalta: Puheenjohtaja Esa Niemi, Henry Lipponen, Kimmo Kallama, Tero Rönkkö, Maija Vattulainen, Harri Hagman, Maija Mustonen, Annikka Mutanen, Petteri Pohja ja Juhani Tanayama.

Hallituksen päätöksiä 1/2014

Judoliiton hallitus piti järjestäytymiskokouksensa sunnuntaina 19.1.2014 Helsingissä. Kokouksen pääaiheena olivat hallituksen järjestäytyminen ja työnjakoasiat. Kokous aloitettiin Judoliiton ja sen toimintaympäristön asioiden kertauksella. Sen jälkeen käytiin läpi liiton henkilöstö ja sen toimenkuvat, josta edettiin hallituksen toimintatapoihin.

Hallitus järjestäytyi

Kokoustiedote Judoliiton hallituksen kokouksesta 1/2014

Strategian eteneminen

Hallitus kävi läpi strategian etenemistä. Todettiin, että monet strategian mukaiset toimet on saatettu hyvälle alulle ja alkaneen vuoden osalta niitä viimeistellään. Strategian toteuttamisen painopiste oli vuonna 2013 valmennuksen asioissa (kuten päävalmentajan palkkaus ja alueelliset yhteisharjoitukset). Alkaneen vuoden aikana painopiste on seurojen tukemisessa jäsenmääriensä kasvattamiseksi ja alueellisen yhteistyön muotojen löytämisessä.

Hallituksen järjestäytyminen

Liiton varapuheenjohtajiksi valittiin: Annikka Mutanen (valmennusvaliokunta), Henry Lipponen (harrastevaliokunta) ja Harri Hagman (hallintovaliokunta).

Valmennusvaliokunta: Puheenjohtaja Annikka Mutanen. Vpj Juhani Tanayama. Jäseninä Henry Lipponen, Petteri Pohja, Sanna Laitinen, urheilijoiden edustajana Jaana Sundberg. Ikäluokkien vastuuvalmentajat toimivat omien ryhmiensä asioiden esittelijöinä. Pascal Tayot, Markus Pekkola ja Otto Favén mukana valiokunnan työskentelyssä viran puolesta. Parajudon vetovastuu on Paula Toroilla ja jäsenenä Juha Vainio. Valmennusvaliokunta vastaan yhteistoiminnasta valmentajakerhon kanssa.

Harrastevaliokunta

Harrastevaliokunnan alaisuudessa toimivat:

Aluetyöryhmä: Kimmo Kallama (pj), Tero Rönkkö, Sanna Pyykönen viran puolesta.

Seurapalvelujen/toiminnan kehitysryhmä tämän työryhmän alaisuuteen/yhteyteen.

Koulutustyöryhmä: Henry Lipponen (pj), Kimmo Kallama, Petteri Pohja, Jari Mäkelä ja Sanna Pyykönen viran puolesta.

Kuntojudotyöryhmä: Sanna Pyykönen (pj), Heikki Lähteenkorva, Paavo Häkkinen ja Henry Lipponen.

Sovelletun judon työryhmä: Maija Vattulainen (pj), Ilkka Valtasaari, Martti Ihalainen.

Lasten ja nuorten työryhmä: Sanna Pyykönen (pj), Pasi Lind, Maija Roine, Pekka Pöyhönen, Päivi Ronkanen, Henry Lipponen.

Graduointivaliokunta: Dan-Kollegion hallitus Judoliiton ja Dan-Kollegion yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Katavaliokunta: Julkistetaan myöhemmin.

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunnan alaisuudessa toimivat:

Kilpailu- ja sääntövaliokunta

Puheenjohtajana Tero Rönkkö. Marko Laaksonen (vpj), Ismo Seppänen, Jorma Vihavainen, Juhani Sammallahti, Pekka Lehdes.

Kurinpitovaliokunta

Puheenjohtajana Jani Suokanerva. Sanna Ranki, Jani Tuomaala, Pekka Lehdes.

Tuomarikomissio

Puheenjohtajana Timo Lehtonen. Varapuheenjohtajana Veli-Matti Karinkanta. Sihteeri Juhani Sammallahti. Juha Vuorela ja Maija Mustonen.

Antidoping-ohjelma

Puheenjohtajana Esa Vakkilainen. Harri Hagman ja Pekka Lehdes.

Talousseuranta

Puheenjohtajana Harri Hagman. Maija Mustonen, Kimmo Kallama, Juhani Tanayama ja Pekka Lehdes.

Markkinointivaliokunta

Puheenjohtajana Jorma Vihavainen. Valiokunnan uusi puheenjohtaja kokoaa valiokunnan muut jäsenet liiton hallituksen seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

Viestintävaliokunta

Puheenjohtajana Maija Vattulainen. Annikka Mutanen, Juha Koivisto ja Pekka Lehdes.

Judolehti

Päätoimittajana Henry Lipponen. Toimitus: Henry Lipponen, Annikka Mutanen, Ilkka Valtasaari, Maija Vattulainen, Sanna Pyykönen ja Pekka Lehdes. Toimituspäällikkönä Ralf Ahlskog.

Judon Tuki ry yhteistyö

Puheenjohtajana Arttu Laitinen

Kokouksessa käytiin keskustelua tarpeesta perustaa seurapalveluiden ja seuratoiminnan kehittämiseen työryhmä. Hallitus päätti, että asiaan palataan myöhemmin ja että asia kuuluu Kimmo Kallaman vetämän aluetyöryhmän alaisuuteen.

Liiton palkitsemiset, muistamiset ja ansiomerkkiasiat kuuluvat hallintovaliokunnan alaisuuteen. Samoin syyskokouksen 2013 nimeämä vakuutus- ja jäsenmaksujärjestelmää pohtiva työryhmä kuuluu hallintovaliokunnan alaisuuteen projektina.

Tuomareiden palkkioasia

Hallitus käsitteli kilpailujen tuomareille kaavailtua palkkiota. Hallitus päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun, jossa varmistetaan mahdollisten palkkioiden verotuskysymykset ja muut mahdolliset työnantajavelvoitteet.

Graduointisäännöt 1.1.2014 alkaen

Hallitus hyväksyi Dan-Kollegion esityksen graduointisäännöiksi 1.1.2014 alkaen. Säännöt on julkaistu Judoliiton kotisivulla Dan-Kollegion alasivuilla.

Tilinpäätösnäkymä vuodelta 2013

Hallitus kuuli toiminnanjohtajan alustavan raportin tilinpäätösnäkymästä vuoden 2013 toiminnasta. Vuoden 2013 tulosta rasittavat jäsenmaksujen OP-Pohjolalle menevän vakuutusmaksuosuuden nousu ja alueiden toiminnan poistuminen liiton kirjanpidosta.

Valmennuksen lisäbudjetti

Hallitus hyväksyi valmennusvaliokunnalle 26.000 euron lisäbudjetin lähinnä valmentajien matkakustannusten kattamiseen.

Lisäksi hallitus kuuli toiminnanjohtajan raportin alueiden irrottamisesta liiton kirjanpidosta. Todettiin, että joulukuussa 2013 viimeinenkin alue (etelä) on poistunut liiton kirjanpidosta. Hallitus kuuli raportin myös Judoshiai –kisaohjelmiston ja –sivuston tilanteesta. Hallitus totesi, että Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestöavustusta vuodelle 2014 ei ole vielä päätetty.

Hallitus totesi, että tuomarikomissio on perustanut työryhmän kehittämään tuomaritoimintaa tavoitteena ideoida nykytilannetta parantavia ja selventäviä toimenpiteitä mm. tuomareiden kouluttamiseen, palkitsemiseen, motivointiin ja kilpailupäivän rutiineihin liittyen. Työryhmään on haettu vapaaehtoisia tuomarikomission ulkopuolisia henkilöitä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Maija Mustonen.

Hallitus hyväksyi liitolle yhden uuden jäsenseuran: Gladiator Turku Judo-Samboseura ry.

Hallitus päätti kevään aikana kokoontua seuraavasti:

14.-15.2.

16.3.

11.4. SM-kisojen yhteydessä, jolloin myös kevätliittokokous.

24.-25.5. PM-kisojen yhteydessä

6.-7.6. Hallituksen kesäkokous

 

 

 

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa