Hallituksen kokoustiedote 6/2016: Judoliitolle vyökoekomissio

Judoliiton hallitus päätti 23.10. 2016, että Dan-kollegion toiminta judoliiton graduointivaliokuntana päättyy vuodenvaihteessa. Tehtävään perustetaan liiton vyökoekomissio, jonka jäsenet hallitus nimeää kolmivuotiskausiksi.

Uusi komissio vastaa dan-graduoinneista ja graduoijakoulutuksista. Se käsittelee vyökoehakemukset, järjestää dan-kokeet ja nimeää vyökokeiden vastaanottajat. Komissioon ei voi kuulua hallituksen eikä liiton henkilöstön jäseniä.

Vyövaatimukset päättää judoliiton hallitus. Viime heinäkuussa voimaan tulleita, kokonaan uusitttuja vyövaatimuksia ei tässä yhteydessä muuteta. Niitä tarkastellaan ja tarvittaessa korjaillaan vuoden käyttökokemuksen perusteella ensi kesänä.

Lue lisää päätöksen taustoista ja perusteluista puheenjohtajan blogista.
Uudet vyökoejärjestelmän säännöt voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

Hallitus hyväksyi vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja budjetin esistettäväksi syysliittokokoukselle 26.11. 2016

Hallitus hyväksyi niin ikään liittokokoukselle esitettäväksi kamppailulajien yhteiset kurinpitosäännöt. Esityksen mukaan uusia kurinpitosääntöjä tulkitsee kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta. Näin saadaan vaativaan tehtävään liittojen hallituksista ja toimihenkilöistä riippumaton elin, jolle kertyy myös enemmän kokemusta ja rutiinia hankalien tapausten käsittelyssä.

Toimintakertomus, budjetti, kurinpitosäännöt ja niiden edellyttämä sääntömuutosesitys julkaistaan viimeistelyn jälkeen sähköisesti liittokokousmateriaaleissa. Kutsut seuroihin lähetetään marraskuun toisella viikolla.

Hallitus hyväksyi myös kilpailu- ja sääntövalioknnan päivittämät kilpailumääräykset vuodelle 2017.  Asiakirjaan on lisätty katakilpailujen kilpailumääräykset sekä ohjeet kilpailujen ensiavun järjestämisestä. Uusien määräysten mukaan Kajaanissa ja sen pohjoispuolella järjestetyistä Samurai cupin osakilpailuista jaetaan ensi vuonna kaksinkertaiset pisteet.

Voit lukea kilpailumääräykset kokonaisuudessaan tästä.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa