Hallituksen kokous 24.1.2009

Suomen Judoliiton hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan Vantaalla lauantaina 24.1.2009 mm. varapuheenjohtajista, valiokuntien kokoonpanoista, kulukorvauksista, kevätliittokokouksen ajankohdasta ja katan SM-kisoista. Hallitus keskusteli Tanhuvaaran seurajohtajapäivistä ja seurakehittämisohjelmasta, sekä kuuli raportit liiton taloustilanteesta ja alueiden toimintasuunnitelmista.

Varapuheenjohtajat

Hallitus nimesi varapuheenjohtajiksi Harry Haltun (valmennusvaliokunta), Henry Lipposen (harrastejudovaliokunta) ja Ismo Seppäsen (hallintovaliokunta).

Valiokunnat ja työryhmät

Hallitus nimesi seuraavat valiokunnat ja työryhmät sekä niiden jäsenet:

Harrastejudovaliokunta: Vpj Henry Lipponen, koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen

Aluetyöryhmä: Pj Harry Halttu, Ronny Wahlroos, Petteri Pohja, Jari Soininen

Koulutustyöryhmä: Pj Henry Lipponen, Jari Mäkelä, Marita Kokkonen

Kuntojudotyöryhmä: Pj Heikki Lähteenkorva, Paavo Häkkinen, Seppo Pasanen, Henry Lipponen, Marita Kokkonen

Soveltavan judon työryhmä: Pj Päivi Ronkanen, Martti Ihalainen

Lasten ja nuorten judon työryhmä: Pj Pekka Pöyhönen, Raimo Reinikainen, Maija Roine. Nuorisoasiat Miikka Neuvonen, Koululiikuntatyöryhmä Matti Tieksola, Harri Niemenmaa, Jyrki Kostamo, koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen.

Vyökoejärjestelmä ja Dan-Kollegio yhteistyö Arttu Laitinen

Hallintovaliokunta: Vpj Ismo Seppänen, toiminnanjohtaja Pekka Lehdes, toimistosihteeri Henna Tulkki.

Kilpailu- ja sääntövaliokunta: Pj Erkki Jokikokko, Matti Tieksola , Ismo Seppänen, TJ Pekka Lehdes

Tuomarikomissio: Pj Veli-Matti Karinkanta, Juha Vuorela, Kari Neuvonen, Ismo Seppänen

Antidoping-ohjelma: Pj Ismo Seppänen. Tj Pekka Lehdes, Kp Marita Kokkonen

Talousseuranta: Pj Nina Klinga, Tapio Mäki, Tj Pekka Lehdes, Ts Henna Tulkki

Judon Tuki ry yhteistyö: Arttu Laitinen

Olosuhdetyöryhmä: Pj Esa Niemi, Ismo Seppänen, Matti Tieksola , Tj Pekka Lehdes

Tiedotus- ja markkinointi: Pj Esa Niemi, Matti Tieksola , Pekka Lehdes

Judolehti: Päätoimittaja Erkki Kokkonen, Toimitus neuvosto Henry Lipponen, Marita Kokkonen, Pekka Lehdes, Reino Fagerlund, Toimituspäällikkö Ralf Ahlskog

Valmennusvaliokunta: Pj Harry Halttu, Valmennuksen nimet ja organisaatio myöhemmin.

Valiokunnissa ja työryhmissä liiton työntekijät ovat mukana ”viran puolesta”. Työryhmien ja valiokuntien vetovastuu on aina luottamushenkilöllä.

Talouskatsaus

Toiminnanjohtaja esitteli talousraportin marraskuun lopun tilanteesta. Liiton taloustilanne on vakaalla pohjalla.

Kulukorvaukset vuonna 2009 luottamushenkilöt ja työntekijät

Hallitus päätti, että Judoliitto noudattaa aikaisempien vuosien tapaan SLU:n suositusta kulukorvauksista.

Ulkomaanpäivärahana on luottamushenkilöille ja OTO-henkilöille maksettu 80% valtion matkustussäännön ja verohallituksen ohjeen mukaisista taksoista.

Aluepäälliköt

Hallitus sai tiedoksi alueiden toimintasuunnitelmat, alueorganisaatiot ja aluepäälliköt

Itä-Suomen alueen aluepäällikkönä jatkaa Jari Kuokka.

Etelä-Suomen alueen aluepäällikkönä jatkaa Erkki Jokikokko.

Pohjois-Suomen alueen aluepäällikkönä jatkaa Jari Metso.

Kaakkois-Suomen alueen aluepäällikkönä jatkaa Arto Raekorpi.

Länsi alueen aluepäällikkönä jatkaa Juha Murtomäki.

Lounais-Suomen aluepäällikkönä jatkaa Aulis Pihlajamäki.

Liiton saamat avustukset ja työsuhteet

Toiminnanjohtaja kertasi hallitukselle liiton saamat avustukset ja voimassa olevat työsuhteet.

Vuoden valinnat

Hallitus päätti nimetä työryhmän Esa Niemi, Matti Tieksola ja Petteri Pohja laatimaan esityksen palkitsemisista tulevaisuudessa.

Kevätliittokokouksen ajankohta

Hallitus keskusteli tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen liittyvistä asioista. Tilintarkastus tehdään liitossa 12.-13.3.2009.

Hallitus päätti, että kevätliittokokous pidetään sunnuntaina 19.4.2009 Tampereella kello 13.00 alkaen. Hallituksen kokous pidetään ennen kevätliittokokousta kello 10.00 alkaen.

Lisäksi hallitus päätti pitää tilinpäätöskokouksensa lauantaina 28.2.2009 kello 10.00 alkaen Vantaalla Hotelli Cumulus Airportissa.

SM-kilpailut Maarianhaminassa 28.-29.3.2009

Hallitus keskusteli kevään aikuisten SM-kisoista ja päätti, että liiton virallisina edustajina SM-kisoissa ovat Tapio Mäki, Pekka Lehdes ja Marita Kokkonen. Hallitus päätti nimetä Pekka Lehdeksen SM-kisojen viralliseksi valvojaksi ja juryn jäseneksi.

Judoliiton toimintasääntöjen päivittäminen

Puheenjohtaja Mäki esitti, että sääntöjen päivittämistarpeita ja mahdollista päivittämistä varten perustetaan työryhmä asiaa valmistelemaan. Hallitus päätti, että Arttu Laitinen käy sääntöasian läpi.

Seurakehittämisohjelma ja seurajohtajapäivät Tanhuvaarassa

Ensimmäinen palaveri seurakehittämisohjelman käynnistämiseksi on pidetty liiton toimistolla 8.1.2009 kokoonpanolla Henry Lipponen, Esa Niemi, Erkki Kokkonen, Marita Kokkonen ja Pekka Lehdes, jotka tässä vaiheessa ovat muodostaneet asiaa valmistelleen työryhmän.

Kokouksessa valmisteltiin Tanhuvaaran seurajohtajapäivän ohjelmaa ja sisältöä. Kokouksessa valmisteltiin myös seurakehittämisohjelman käynnistämistä ja päätettiin laittaa haku kehittämisohjelmasta kiinnostuneille seuroille.

Tanhuvaaran ohjelma liiton kotisivuilla. Tanhuvaarassa käydään liiton tulevasta ja valmisteilla olevasta strategiasta keskustelu jatkotyöstöä varten. Työryhmä päätti alustavasti, että seurakehittämisohjelmaan haetaan seuroja, jotka ovat valmiita sitoutumaan kehitystyöhön liiton valmisteilla olevan strategian kolmella painopistealueella eli seurajohtamisessa, huippu-urheilussa (kilpaurheilussa) ja harrastejudossa (harrastajamäärän kasvattamisessa).

Hallituksen jäsenistä Tanhuvaaran seurajohtajapäiville osallistuvat: Mäki, Seppänen, Niemi, Fagerlund, Lipponen, Laitinen. Lisäksi toiminnanjohtaja Pekka Lehdes ja koulutus- ja nuorisopäällikkö Marita Kokkonen osallistuvat tilaisuuteen.

Hallituksen kokoukset, työvaliokunnat sekä toimintatavat

Puheenjohtaja kertasi hallituksen kokous- ja toimintatapakäytäntöjä.

Maailman Cup 2010

Puheenjohtaja esitteli World Cup-kisojen tilannekatsauksen. Hallitus päätti, että vuoden 2010 miesten maailmancupin hakemista Suomeen jatketaan. Vastuuhenkilöt puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Näkövammaisten EM 2011 mahdollinen haku Suomeen

Meido-Kan on ilmaissut kiinnostuksensa toimia järjestäjänä vuoden 2011 näkövammaisten EM-kisoille. Asiasta on pidetty palaveri Meido-Kanin edustajien kanssa 16.12.2008. Palaverin perusteella Meido-Kanin toimihenkilöt ovat paneutuneet asiaan huolellisesti perehtyen liiton toiminnanjohtajalta saatuun aikaisempien kisahakujen ja kansainvälisten tapahtumien suunnitelmiin sekä budjetteihin. Vuoden 2011 näkövammaisten EM-kisojen järjestäjä on vielä päättämättä, vaikka hakuaika on mennyt jo umpeen. Hallitus päätti, että toiminnanjohtaja jatkaa kisahaun valmistelua Meido-Kanin kanssa.

Kata SM-kisat 2009

Dan-Kollegio esitti, että katan SM-kilpailut kilpaillaan Vantaalla Tikkurilan Judokoiden Hakunilan salilla 15.3.2009. Kisojen järjestäjänä toimii Dan-Kollegio. Hallitus hyväksyi Dan-Kollegion esityksen.

Koulutustilaisuuksien osallistumismaksut liiton jäsenistön ulkopuolisille

Henry Lipponen esitteli, että Judoliiton koulutustilaisuuksiin on osoitettu jonkin verran kiinnostusta Judoliiton jäsenseurojen jäsenistön ulkopuolelta. Harrastejudovaliokunta esitti, että ulkopuolisten osanotto sallitaan jäsenistöä korkeammalla osanottomaksulla. Osanottomaksu ulkopuolisille on 1,5 kertaa jäsenistön osallistumismaksu. Hallitus hyväksyi varapuheenjohtaja Lipposen esityksen.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 28.2.2009 Vantaalla.

Tiedotteen laati tiedotus- ja markkinointivaliokunnan puheenjohtaja Esa Niemi yhteistyössä kokouksen sihteerin toiminnanjohtaja Pekka Lehdeksen kanssa.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa