Usein kysyttyä

HUOM! Sivua ei ole päivitetty vuoden 2017 sääntömuutosten mukaisesti.

Lisäkysymyksiä voit lähettää tuomarikomissiolle.

K: Uusimman alastulotulkinnan mukaan kaikista silta-alastuloista tulee tuomita ippon. Silta-alastuloja on erilaisia, millainen silta-alastulo aiheuttaa ukelle ipponin?

V: Kaikista silta-alastuloista tulee tuomita ippon. Esim. mikäli uke tekee esim. toispuoleisen hartiasillan, tuomitaan alastulo ipponin arvoiseksi riippumatta nopeudesta, kontrollista ja voimasta.

K: Saavatko E-, D- ja C-juniorit käyttää sinistä judogia judokilpailussa?

V: Kilpailumääräyksiä pitää noudattaa, eli E-,D- ja C-junnut eivät saa käyttää
sinistä judopukua kilpailussa kummallakaan puolella.
B-juniorit ja sitä vanhemmat saavat käyttää sinistä pukua ottelutunnuksena kaikissa kilpailuissa, ellei sinistä judogia muuten kilpailun säännöissä kielletä.


K: Kumpi voittaa, jos varsinaisen otteluajan lopulla pistetaulussa ei ole suorituspisteitä, mutta toisella ottelijalla on yksi shido?
V: Se kummalla on vähemmän varoituksia voittaa ottelun.

K: Saako jalasta ottaa otteen vastaliiketilanteessa esim: uke yrittää seoi-nagea, tori väistää ja jatkaa uken liikettä nostamalla jalasta ja painamalla toisella kädellä eteen alas.Onko seurauksena heittopisteet, shido, hansoku-make vai ei mitään? V: Jalasta ei saa tarttua missään tachi-wazatilanteessa. Seurauksena on hansokumake. 


Säännöissä kielletään ottelijaa kantamasta kovaa tai metallista esinettä peitettynä tai paljaana.
K: A) Miten tuomarin tulee suhtautua hammasrautoihin?

V: Hammasraudat on suojattava. Koska hammasraudat saattavat olla vaaralliset sekä ottelijalle itselleen että vastustajalle, saa ottelija otella ainoastaan, mikäli hammasraudat on peitetty asianmukaisella suojalla, esim. vahalla tai muulla vastaavalla suojalla. Hammassuojia ei saa käyttää.

K: B) Saako ottelija otella, jos hänellä on napa- tms. lävistyskoru?
V: Ottelija ei saa otella mikäli hänellä on kyseisenlainen lävistyskoru. Sama sääntö pätee niin silmäkulma-, nenä- kuin korvalävistyskoruihin, vaikka ne olisi peitetty teipillä. Punnituksen valvojan, joka yleensä on tuomari, tulee informoida asiasta ottelijaa. Matolla oleva tuomari ei kuitenkaan välttämättä tiedä esim. naisottelijan paidan alla olevista lävistyskoruista, joten niihin hän ei voi siten puuttua. Kohtuullinen kielilävistyskoru kuitenkin yleensä hyväksytään, koska sen ei katsota aiheuttavan vaaraa kummallekaan.

K: Voiko valehyökkäyksestä antaa viiveellä varoituksen?
V: Voi antaa seuraavasta matesta. Tosin jos varoituksesta hyötyjä jää esim. ipponin sidontaan, menettää hän mahdollisuutensa hyötyä varoituksesta.

 

K: Koskeeko pitkien hiusten sitomissääntö samalla tavalla naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia? Miten pitkät hiukset pitää sääntöjen mukaan sitoa? Kuinka pitkät hiusten tulee olla, jotta ne on pakko sitoa?
V: Pitkät hiukset tulee olla sidottuna sillä tavalla, että niistä ei aiheudu vastustajalle haittaa. Myös ottelijan oman mukavuuden tähden pitkät hiukset on syytä sitoa. Sääntö koskee kaikkia ottelijoita ja ikäluokkia. Pienten junnujen kilpailuissa voidaan toki olla joustavia.

Haittaavien hiusten pituudesta ei ole tarkkaa ohjetta ja tulkinnan tekeekin mattotuomari tilanteen mukaan. Arviona voisi kuitenkin sanoa, että hiuksista voi olla haittaa, jos ne ulottuvat olkapäille.

Tuomari voi keskeyttää ottelun tukan sitomisen vuoksi kaksi kertaa, ilman varoitusta, kolmannesta kerrasta tulee shido jne. Mikäli tukan voi sitoa esim. puvun korjauksen yhteydessä, tälläistä sitomista ei lasketa.

Hiukset tulee sitoa turvallisesti, esim. kumilenkillä, jossa ei ole metalliosia.

K: Salilla puhuttiin, että nykyään voi saada ipponin heitosta, vaikkei saattaisikaan/kannattaisikaan vastustajaa mattoon loppuun saakka. Esimerkiksi, jos joku tekee seoi-nagen ja vain paiskaa kaverin selälleen mattoon kannattamatta tätä, voidaanko heitosta antaa ippon? Pitääkö tämä paikkansa?
V: Ipponin saamiseksi tulee heitossa olla kaikki neljä kriteeriä voimassa: riittävä nopeus, voima, alastulo yli 50 %:sti selälleen sekä kontrolli. Kontrolli tarkoittaa kannattamista ja uken hallitsemista loppuun saakka esimerkiksi hihasta tai kauluksesta. Näin ollen, mikäli tekniikasta puuttuu kontrolli, voidaan siitä antaa korkeintaan waza-ari.

K: Voiko tuomari julistaa käsilukon tai kuristuksen vuoksi ippon soremade, vaikka vastustaja ei ole antautunut? Voiko tuomari muuttaa tällaisessa tilanteessa tuomionsa jostakin syystä?
V: Kyllä voi julistaa ipponin, jos tekniikan teho on ilmeinen ja tekniikka saattaa olla vastustajalle vaarallinen. Erityisesti juniorikilpailussa tuomareita opastetaan ottamaan turvallisuus tarkasti huomioon.

Tuomarikolmikko voi muuttaa tuomion enemmistöperiaatteella, jos siihen löytyy pätevä syy (syyn on oltava todella hyvä ja tällaisia tilanteita tulee ehdottomasti välttää!). Mahdollisia syitä voisivat olla esim. virheellinen
ja ehkä rangaistava tekniikka (esim. olka- tai rannelukko), kulmatuomareiden aiemmin näyttämä yhtenevä merkki (esim. ottelijat ottelualueen ulkopuolella tai hyökkäävän rikkomus). Kulmatuomarit voivat olla myös eri mieltä siitä, oliko suorituksen teho ilmeinen ja voivat sen perusteella muutattaa tuomion.

Muutetun tuomion jälkeen ottelu on syytä aloittaa mahdollisimman samanlaisesta tilanteesta kuin se päättyi.

K: Missä tilanteessa tuomari voi muuttaa tuomionsa ja voittajan julistamisen? Voiko tuomari neuvotella tuomiosta jonkun ei-toimitsijan kanssa?
V: Tuomari voi muuttaa tuomion niin kauan kuin tuomarikolmikko on matolla. Tuomari voi neuvotella tarvittaessa ottelun toimitsijoiden (ajanottajat, pistetaulun hoitajat jne.) tai kilpailun vastaavan tuomarin tai tuomaritarkkailijan kanssa. Päätöksen mahdollisesta tuomion muuttamista tekee kuitenkin aina tuomarikolmikko enemmistösäännön mukaan. Selvää on, että kukaan ulkopuolinen ei saa tuomaria painostaa eikä tuomari saa
painostusta ottaa huomioon. Mahdollisista ongelmista voi tehdä kirjallisen ilmoituksen kilpailun jurylle mutta kyseisen ottelun tulokseen näillä ilmoituksilla ei ole vaikutusta.

K: Junnut salilla väittivät, että ude-garami selän taakse olisi nykyisin kielletty. Tyypillisin tilanne: uke kontallaan, käsi on "irronnut" suojaksesta ja tehdään ude-garami (usein tulee myös olkalukko samalla) selän takana olevaan käteen. Miten on?
V: Ude-garamin tekeminen kyseisessä tilanteessa on sallittu, mikäli tekniikkaa käytetään esimerkiksi sidontaan kääntämistarkoituksessa ja mikäli tori liu'uttaa uken käsivartta/nyrkkiä uken selkää myöten siten, että kyseinen osa koskettaa koko ajan uken selkää.

Mikäli tori nostaa uken käsivarren/nyrkin irti uken selästä, tulkitaan tilanne olkalukon tekemiseksi. Käytännössä tuomari on komentanut tässä vaiheessa matte ja ottelua on jatkettu pystystä. Säännöt antavat myös mahdollisuuden torin rankaisemiseen hansoku-makella sillä perusteella, että tämä tekee lukon muualle kuin kyynärniveleen.

On parempi olla tekemättä ude-garamia ko. tilanteessa, koska tulkinnat vaihtelevat mattesta hansoku-makeen kansainvälisissäkin kilpailuissa.

K: Mihin perustuu päätös siitä, että harai-goshia tai osotoa tehdessä saa uusien sääntöjen mukaan kietoa lakaisevan jalan nilkan uken jalan ympäri? Aina on opetettu aikaisemmin, että tämä on vaarallinen tapa tehdä ko. heittoja. Seurauksena on myös hyvin "rumaa" judoa. Kuitenkin kyseisissä heitoissa jalan kuuluisi kai paremminkin "lakaista" kuin koukata.
V: Tämän hetken sääntötulkinta on:

Kawazu-gaken yrittäminen: a) kietomalla oman jalkansa vastustajan jalan ympärille kasvot suunnilleen samassa suunnassa kuin vastustajalla ja kaatua taaksepäin hänen pääleen, b) aikoa heittää vastustaja kasvokkain oltaessa jalka kietomalla, joko suoraan oman selkänsä suuntaan taaksepäin tai kiertämällä kyljen suuntaan, on kielletty toimenpide ja se tulee rangaista hansoku-makella. Tekniikat kuten o-soto-gari, o-uchi-gari ja uchi-mata, joissa jalka on kiedottu, tulee kuitenkin sallia ja arvostella.

Tämän tulkinnan perusteita emme pysty tarkasti arvioimaan. Nähtävästi loukkaantumisriski on arvioitu pieneksi o-soto-gari, o-uchi-gari ja uchi-mata -tapauksissa.

K: Onko kyynärlukon tai kuristuksen tekeminen pystyottelussa sallittua? Milloin niiden tekemisestä saa Ipponin ja milloin varoituksen? Saleilla kuulee paljon ristikkäisiä tarinoita.
V: Molemmat tekniikat ovat pystyssä otellessa sallittuja tekniikoita. Vastustajan saa myös viedä molemmilla tavoilla mattoon, kunhan tekniikka on hallittu ja jatkuu keskeytymättömänä. Mikäli tori yrittää saada vastustajan antautumaan pystyyn, tulee tekniikan toimia välittömästi. Mikäli pystyssä tehty käsilukko tai kuristus ei johda välittömästi vastustajan antautumiseen, komentaa tuomari Matte.

Mikäli heitto tehdään kuristusotteesta, voidaan heittäjälle antaa heitosta suorituspisteitä mikäli tekniikka on riittävän nopea, tekninen ja voimakas.

Mikäli vastustaja viedään hallitusti mattoon käsilukolla heittotekniikan kaltaisesti (esim. ude-gatamen kaltaisesti), ei tekniikasta tule antaa suorituspisteitä. Vastaavana esimerkkinä voidaan pitää juji-gatamen tekemistä pystystä ja sillä uken mattoon viemistä. Vaikka uke joutuisi tekemään kuperkeikan paetakseen juji-gatamen aiheuttamaa kipua, ei tekniikkaan voida pitää heittona, vaan taidokkaana mattoon vientinä. Tori saa tämän kuitenkin tehdä, ja mikäli tekniikka ei pysähdy, saa tori jatkaa tekniikkansa tekemistä matossa.

Oma lukunsa on kuitenkin tilanne, jossa tehdään esim. harai-goshin tai uchi-matan tapainen tekniikka kasvot mattoon päin pudottautumalla siten, että torilla on toispuoleinen ote ja uken käsi on lukossa torin kainalossa (=waki-katame ote). Tällaisesta tekniikasta rangaistaan suorittajaa Hansoku-makella. Yleisemminkin, jos waki-katame tehdään suoraan mattoon, rangaistaan hansoku-makella. Pystystä waki-katamen saa tehdä.

Mikäli pystykäsilukko tehdään rajusti (hallitsemattomasti) vastustajan käden rikkomismielessä, rangaistaan tekijää Hansoku-makella. 

K: Saako uke suorituspisteet, jos onnistuu torjumaan vastustajan heittoyrityksen kääntämällä vartaloaan, pysymällä pystyssä ja käyttämättä jalkojaan toisen heittämiseksi esimerkiksi tomoe-nagen kaltaisissa tilanteissa? Entä jos toinen oikaisee vartaloaan vain hiukan tehdäkseen kouchi-garia, jolloin vastustajan sutemiheitto ei onnistu, mutta yrittää tehdä sen loppuun tullen mattoon alas omasta yrityksestään?
V: Tomoe-nagella heitettävä voi kääntää tilanteen edukseen ja saada tilanteesta suorituspisteet, mikäli selkeästi osoittaa ottaaneensa tilanteessa yliotteen ja siten tilanteen hallinnan, esimerkiksi vastustajan "ylijuoksemalla".

Hallinnan ottamisella tarkoitetaan esimerkiksi taitavaa väistöä ja toria mattoon suuntaava toimintaa. Vartalon kääntö ilman omaa yritystä ja jalkatyöskentelyä ei riitä suorituspisteiden saamiseksi. Tosin tällaisessa tilanteessa on erittäin vaikeaa tulkita, tekikö uke vartalon liikkeen vain paetakseen tekniikkaa aikomattakaan heittää tekemättä käsillään mitään vai heittääkseen.

Kuusankosken tuomariseminaarissa vuonna 2002 painotti Kansainvälisen judoliiton tuomarikomission puheenjohtaja Juan Carlos Barcos sitä, että liikkestä on nähtävä toriksi muuttuneen uken heittoyritys, muuten tälle ei voida antaa pisteitä.

Joka tapauksessa omasta yrityksestä selälleen tippumisessa on siis erittäin suuri riski sille, että vastustajalle julistetaan Ippon, mikäli vastustaja onnistuu "auttamaan" selälleen menijän selälleen tippumista.

K: Voivatko molemmat ottelijat saada heittotekniikasta suorituksen?
V: Molemmat eivät voi saada heittotekniikasta samanaikaista suoritusta. Mattotuomari päättää kumpi tilanteessa oli hallitsevampi osapuoli ja antaa pisteet tälle. Sellaisissa tilanteissa, joissa kumpikin ottelija tulee mattoon samankaltaisissa asennoissa, eikä tekniikasta voida päätellä kumpi oli heittäjä, voidaan pisteet jättää kokonaan antamatta.

K: Jos tori tori tekee Kata-guruman sivulle ja käy päällä seisonnassa ennen kuin jatkaa uken perässä, tulkitaanko tilanne kuten sukelluksessa suoraan eteenpäin?
V: Mikäli kata-guruma tehdään sivusuuntaan, on torin sallittua käydä pääseisonnassa ennen uken perään jatkamista.

K: Jos tori hyökkää ja uke väistää alas niin että, tilanne pysähtyy noin 1-2 sekunniksi eikä tuomari ehdi komentaa mate ja tori heittää uudella heitolla Ipponin arvoisesti. Mitä tuomitaan?
V: Heitto arvostellaan, eli tuomitaan Ippon. Tuomarin ei tule komentaa yllä mainitussa tilanteessa Matte, vaan torille on annettava aikaa yrittää heittää uke tai jatkaa ne-waza tekniikkaan. Paitsi, jos kysymyksessä on "junttanosto"/"takavyö". Tällöin tuomarin tulee julistaa matte, kun ne-waza-tekniikka muuttuu tachi-waza-tekniikaksi.

K: Kuuluuko kravattiote (käsi välissä) vaarallisten ja siten kiellettyjen heittojen listaan? Siis uken ollessa kyyryssä tori nostaa kravattiotteessa ukea ylöspäin taivuttaen uken niskaa tehdäkseen uhrautumisheiton torista katsoen taaksepäin.
V: Kravattiote heittotarkoituksessa on sallittu. Kuitenkin jos näyttää siltä, että torin pääasiallinen tarkoitus on nostaa uken niskaa ylöspäin niin, että tilanne voidaan tulkita niskalukoksi, voidaan kravatin tekijälle tuomita Hansoku-make.

K: Kuinka kauan voi pitää yhden käden otetta yrittämättä mitään, ennen kuin saa rangaistuksen?
V: Yhden käden ote tulkitaan epänormaaliksi otteeksi. Epänormaalia otetta saa pitää ilman hyökkäystä korkeintaan 3-5 sekuntia, jonka jälkeen otteen pitäjälle annetaan shido.

K: Kuinka monesti verenvuodon saa tyrehdyttää ottelun aikana?
V: Yhtä ja samaa verenvuotoa saa paikata ottelun aikana kaksi kertaa. Kolmannesta paikkaamisesta ottelija häviää ottelun. Kuitenkin, mikäli ottelija vuotaa verta toistuvasti eri kohdista, voivat tuomarit neuvoteltuaan päättää, ettei ottelijan ole kykenevä jatkamaan ottelua terveydellisistä syistä johtuen.

K: Kuinka monesti teippiä saa korjata ottelun aikana?
V: Ottelija saa korjata ottelun alkaessa hänellä olevia teippejä, muttei lisätä teippiä. Ottelija voi siis ainoastaan laittaa takaisin esimerkiksi irronneita sormiteippauksia, mikäli niiden takaisin laittaminen ei viivästytä ottelun kulkua. Mikäli teippien asettelu vaatii ottelun kulun viivästyttämistä, voi tuomari antaa viivästyttäjälle shidon. Ainoastaan veren vuotaessa voidaan vuodon tyrehdyttämiseksi kääriä sen päälle lisäteippiä tai uutta teippiä.

K: Milloin tukijalan blokkaus uken yrittäessä harai-goshin tai uchi-matan tapaista heittoa on laiton?
V: Jos uke lakaisee torin tukijalan sen sisäpuolelta tämän yrittäessä sellaista heittoa kuten uchi-mataa tai harai-goshia tulee ukea rangaista hansoku-makella.