Tuomarikoulutukset

Tuomareiden koulutus on osa Judoliiton koulutusjärjestelmää. Tuomareille järjestetään peruskoulutuksia sekä tuomarilisenssin uusimiseen tähtääviä koulutuksia. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia tuomariseminaareja sekä sääntökoulutuksia. Tuomarikoulutusten ajankohdista ilmoitetaan Judoliiton koulutuskalenterissa.

Peruskoulutus

Peruskurssi on kaksiosainen ja sen pituus on yhteensä 15 oppituntia sekä näyttökilpailun kesto.

Kurssin ensimmäinen osa pidetään kaksipäiväisenä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  • kilpailu- ja tuomariorganisaatio, tuomaritoiminnan ohje sekä kilpailumääräykset
  • kansainväliset kilpailusäännöt ja kansalliset poikkeukset sekä erityissäännöt
  • tuomaritoiminnan perusasioiden harjoittelu tatamilla
  • kilpailutilanteen harjoittelu, myös videotuomarointi
  • todellisten tilanteiden harjoittelu videoiden avulla.

Toisen osan kurssista muodostaa tarkkailukilpailu (kilpailumääräysten mukainen virallinen, pienehkö kansallinen kilpailu tai erityinen harjoituskilpailu), jossa kouluttaja opastaa ja tarkkailee kaikkia koulutettavia. Kouluttajan on voitava tarkkailla jokaista koulutettavaa useassa ottelussa. Kilpailun jälkeen pidetään kaikille yhteinen palautetilaisuus.

Kokeneille judokoille, joilla on hyvät valmiudet tuomariksi siirtymiseen voidaan järjestää räätälöity koulutus, joka korvaa normaalin koulutuksen ensimmäisen osan. Tuomarikomissio hyväksyy ehdotukset kouluttajista ja koulutettavista.

Lista peruskurssimateriaaleista löytyy alta. Peruskurssin suorittaneille jaetaan tarkkailukilpailun päätteeksi judotuomarin merkki, kravatti sekä sukat.

Tuomarin peruskurssimateriaalit:

Jatko- ja täydennyskoulutus

Jokaisen kilpailun alussa pidetään tuomaripalaveri, jossa käydään läpi tarpeelliset säännöt ja tulkinnat. Lisäksi tarvittaessa järjestetään kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi merkittävät sääntömuutokset.

Vuosittain järjestetään useita jatkokoulutuksia kilpailujen yhteydessä, joissa tuomari voi uusia lisenssinsä seuraavalle vuodelle. Jatkokoulutukseen kuuluu voimassa olevien sääntöjen ja sääntötulkintojen läpikäynti sekä tarkkailukilpailu.  Vuosittaisen jatkokoulutuksen suorittaminen on vaatimuksena tuomarilisenssin voimassaololle.

Lisenssiä korottaville tuomareille järjestetään korotukseen valmistava koulutus, TULISKO-B ja TULISKO-A. Koulutuksissa käydään läpi seuraavaan tuomarilisenssiin liittyviä asioita sekä valmistaudutaan lisenssikokeeseen. Koulutukseen osallistuminen on pakollista lisenssiään korottaville. Molempien koulutusten kesto on 8 oppituntia.

Tuomariseminaareja, joihin kutsutaan ulkomainen kouluttaja, järjestetään tarvittaessa. Pohjoismaissa tehdään yhteistyötä tuomariseminaarien järjestämisessä, joten suomalaiset voivat osallistua myös muiden maiden tuomariseminaareihin. Seminaareihin osallistuminen on suositeltavaa kaikille tuomareille.

Kansainvälinen tuomarikoulutus

Varsinaista peruskoulutusta ei kansainvälisesti ole. Kansallinen A-tuomari voi edetä kansainväliseen Continental-lisenssiin ja edelleen tästä International-lisenssiin tuomitsemalla ahkerasti sekä ulkomaisissa että kotimaisissa kilpailuissa. ​

Tuomarikomissio valitsee 1-2 kansainvälistä tuomaria edustajiksi vuosittain järjestettäviin kansainvälisiin tuomariseminaareihin. Heidän tehtävänään on raportoida kansainväliset uudet säännöt ja tulkinnat Tuomarikomissiolle ja tuomareille koulutustilaisuuksissa.