Tuomareiden matkustussääntö

Tältä sivulta löydät tuomareille laaditun matkustussäännön, jonka voit ladata sivun alalaidasta. Matkustussääntö koskee Suomen Judoliitolle sekä Suomen Judoliiton jäsenseuroille tehtäviä matkalaskuja ja antaa ohjeita niin matkalaskun tekevälle tuomarille kuin matkalaskun maksavalle tahollekin.

Vastauksia usein esille tuleviin kysymyksiin tuomareiden kisamatkoihin liittyen on pyritty kirjaamaan matkustussääntöön. Tällä sivulla on lisäksi esitetty vastaus muutamaan yleisimmin esiintyvään kysymykseen. Mikäli sinulla on jotakin muuta kysyttävää tuomareiden matkustamiseen tai matkalaskuihin liittyen, ole yhteydessä Tuomarikomissioon (tuomarikomissio@judoliitto.fi).

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voidaanko matkakorvaus maksaa esim. alaikäisen tuomarin huoltajalle?

Ei voida. Matkakorvausta ei voida maksaa muulle kuin matkan tehneelle tuomarille, hänen itse tekemäänsä matkalaskua vastaan.

Onko päiväraha tai kilometrikorvaus palkkaa tuomarin työstä?

Ei ole. Päiväraha on korvaus matkan aikana syntyneistä kustannuksista ja kilometrikorvaus korvaus oman auton käytöstä matkan aikana syntyneistä kustannuksista. Päiväraha ja kilometrikorvaus ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Jos verovelvollinen ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei muuten saa palkkaa/palkkiota tehtävästä , johon matka liittyy, on verottomana maksettaville kulukorvauksille asetettu Tuloverolaissa (30.12.1992/1535) seuraavat enimmäismäärät:

1. päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa;

2. kilometrikorvauksia enintään 2.000,00 euroa kalenterivuodessa.

Voiko päivärahan saada oman seuran kisoista?

Riippuu siitä, missä asut. Verottajan ohjeiden mukaan, päivärahan suorittaminen edellyttää, että matkakohde on yli 15 kilometrin etäisyydellä matkustajan varsinaisesta asunnosta. Myös matkan kesto vaikuttaa päivärahan maksamiseen.

Jos kisapäivä kestää matkoineen yli 10 tuntia ja kisajärjestäjällä on ollut tarjolla koko päivän sama ruoka, oikeuttaako se kisajärjestäjää puolittamaan kokopäivärahan suuruuden?

Ei oikeuta. Matkustajalle tarjottavat kaksi ateriaa tarkoittaa, että kisapäivän aikana on ollut tarjolla kaksi erillistä lämmintä ateriaa ja aterioiden saamista on valvottu esimerkiksi ruokalipukkein. Kahvilla, sämpylällä tai pullalla ei ole vaikutusta päivärahan suuruuteen. Kisajärjestäjän on kilpailun aluksi selkeästi ilmoitettava montako ateriaa päivän aikana tarjotaan ja tuomarilla pitäisi olla myös mahdollisuus valita kuinka monta ateriaa ottaa.

Jos tulen autolla kilpailuun tuomariksi ja mukana tulee kisaan osallistuvia junnuja, saanko myös heistä kilometrikorvauksen?

Et saa. Kilometrikorvauksen suuruuteen vaikuttaa ainoastaan se onko kyydissä muita matkustajia, jotka ovat oikeutettuja saamaan matkakorvauksen siltä taholta, jolle matkalasku tehdään.

Miten alaikäiselle tuomarille maksetaan matkakorvaus?

Päivärahan lisäksi alaikäiselle tuomarille maksetaan matkakorvaus aina halvimman julkisen kulkuneuvon käytön mukaan tai hänen laillisesti käyttämänsä muun ajoneuvon käytön mukaan. Lisätietoa muista ajoneuvoista kuin henkilöautosta maksettaviin kilometrikorvauksiin löytyy Verottajan nettisivuilta.

Maksetaanko lisenssikokeeseen osallistuvalle tuomarille matkakorvaus koepäivästä?

Tuomarin peruskurssiin kuuluvaan lisenssikokeeseen kilpailussa osallistuvalle tuomarille ei makseta matkakorvausta siitä päivästä, jolloin lisenssikoe pidetään. Muissa lisenssikokeissa tuomarille korvataan matkakustannukset tuomareiden matkustussäännön mukaan kuten muillekin tuomareille.

Mistä voin saada apua matkalaskun tekemiseen?

Kilpailun vastaava tuomari tai tuomarikoordinaattori auttaa sinua kisapaikalla matkalaskun tekemisessä. Matkalaskut tulee toimittaa kisapäivän päätteeksi vastaavalle tuomarille, joka myös tarkistaa ne ennen kuin luovuttaa ne kisajärjestäjälle. Judoliitolle tehtävissä matkalaskuissa voit kysyä apua myös Judoliiton toimistolta tai Tuomarikomissiolta.

Entäs tuomarikoulutukset, miten tuomarikouluttajille maksetaan matkakorvaukset?

Tuomarikouluttajat noudattavat Judoliiton kouluttajille laadittua matkustussääntöä ja ohjeita.
 

Ladattavat tiedostot: