Viralliset sääntömuutokset vuodelle 2009

SJuL tuomarikomissio

Vuoden 2009 sääntömuutokset ja tarkennukset tulkinnoissa

VIRALLINEN TOTEUTUSOHJE

Pohjana toteutusohjeelle on käytetty USAn judoliiton vastaavaa ohjetta, joka on muokattu vastaamaan EJU:n nykyistä linjaa, joka eroaa osittain USAn versiosta (kohta 1 Koka ja kohta 11. judopuku). 9. joulukuuta 2008

Nämä uudet sääntömuutokset ja tulkintojen tarkastukset otetaan käyttöön kaikissa SJuL:n kilpailutapahtumissa. Käyttöönottopäivä on 1.1.2009. Lukekaa tarkasti seitsemän IJF:n sääntöuudistusta.

Selitteet: Uusi = täysin uusi sääntö

Tulkinta = Tulkintamuutos olemassa olevaan sääntöön

Osittain uusi = Osa säännöstä on ollut käytössä, mutta sitä on laajennettu tai muutettu

Selvennys = Tämä ei ole muutos vaan ohje siitä, miten sääntöä pitäisi tulkita. Selvennystarpeet johtuvat pääsääntöisesti virheellisistä tulkinnoista.

1. Kokaa ei enää julisteta eikä kirjata pistetauluihin UUSI

Tuomarikomission kommentit:

1. Alastuloista (pakaralle tai reiden sivulle), joista aikaisemmin annettiin koka, jätetään nyt suorituspisteet julistamatta. Huomattavaa on kuitenkin se, että ko. kaadot on huomioitava hanteissa.

2. Mikäli alastulo on entisen kokan ja yukon rajalla, voidaan julistaa yuko. Tällaisia alastuloja ovat esim. tilanteet, joissa pakaran tai reiden kastumisen lisäksi myös kylki mahdollisesti kosketti tatamia.

3. On huomattava, että alastuloja mahan puolelle ei tule arvostella.

2. Osaekomiajat OSITTAIN UUSI

1 -14.9 sek. = Ei pistettä (Kinsa Golden Scoressa)

15 – 19.9 sek. = Yuko

20 – 24.9 sek. = Waza-ari

25 sek. = Ippon

3. Edelleen neljä shidoa, ensimmäisestä ei pisteitä OSITTAIN UUSI

Tuomarikomission kommentit:

1. Ensimmäinen shido julistetaan ja näytetään pistetaululla, mutta vastustajalle ei anneta kokaa. Elektroniset pistetaulut on muokattava säännön mukaisiksi. Rangaistuksen syytä ei tarvitse näyttää kuin epäselvissä tilanteissa.

2. Golden Scoressa ensimmäinen shido voidaan julistaa ilman tuomarineuvottelua.

3. Ensimmäistä shidoa ei saa ottaa huomioon hantei-tuomiossa ellei se ole tosiasiassa ainoa ero kilpailijoiden välillä (periaatteessa mahdotonta).

4. Golden Scoressa toinen shido annetaan vasta tuomarineuvottelun jälkeen, jos 2/3 tuomarista hyväksyy rangaistuksen. Neuvottelun jälkeen rangaistus julistetaan ja ottelu päättyy. Tuomareilla on mahdollisuus konsultoida jurya asiassa.

5. Jos tuomarineuvottelussa äänet jakautuvat 2-1 rangaistusta vastaan, mattotuomari ei julista varoitusta ja Golden Score jatkuu. Tuomareilla on mahdollisuus konsultoida jurya asiassa.

4. Golden Scoren kesto kolmeen minuuttiin. OSITTAIN UUSI

Tuomarikomission kommentti:

1. Hantei-päätös perustuu kinsoihin, jotka suoritetaan Golden Scoren aikana.

5. Dynaaminen raja (suora IJF sanamuoto) OSITTAIN UUSI ”Antakaa ottelijoiden otella”

”Kaikki toiminta arvostellaan ja saa jatkua (ei Matea) niin kauan kuin kumman tahansa ottelijan joku ruumiinosa koskettaa ottelualuetta”. (Ne-wazaa vastaava tulkinta).

Tuomarikomission kommentit:

1. Toimintaa on, kun kilpailijoilla on ote toisistaan ja he liikkuvat aktiivisesti. Hyökkäys tai sisään meno ei ole välttämätön, mutta sen on oltava mahdollinen.

2. Aktiivinen kilpailija saa otella suoja-alueella niin kauan kuin kumman tahansa ottelijan joku ruumiinosa koskettaa ottelualuetta. Viivytyksistä ja katkoista aktiivisuudessa komennetaan Mate. Tämä eroaa varsin selvästi siitä, miten olemme toimineet aikaisemmin. Tämä on vapaampi käytäntö. Tuomareiden on oltava tietoisia turvallisuusriskeistä, joita muutos aiheuttaa.

3. Seurattavana periaatteena on liikkeen jatkuvuus ja dynaamisuus.

4. Alkuperäisen hyökkäyksen jälkeen, julista pisteet (tarvittaessa) kaikista seuraavista renraku- ja kaeshi-wazoista, jos toinen ottelija on ottelualueella tai vaikka molemmat ovat suoja-alueella, kunhan liike on jatkuvaa eikä siinä ole selviä katkoja.

5. Jos tuomari komentaa virheellisesti Mate ja kulmat tulkitsevat liikkeen ja hyökkäyksen hyväksytyksi, he voivat mitätöidä Maten ja arvostella heiton. Jurya voi konsultoida.

6. Hyökkäyksellä dynaamisen rajan tilanteessa on oltava välitön tulos (järkevä suoritusaika).

Tulkinnallisia tarkennuksia

Negatiivisesta judosta on rankaistava aikaisempaa tiukemmin. Rangaistusta annettaessa on kuitenkin oltava varma, että se on aiheellinen. Tuomarien ei pidä saalistaa rangaistuksia. Jos rikkeitä tapahtuu, niistä on rankaistava. Älkää liioitelko.

Yleinen trendi kahden viimevuoden aikana joiltain osin on ollut, että shido annetaan vasta, kun rike on erittäin selvä. Tämä ei ole sitä, mitä IJF tai tuomarikomissio haluaa!

Pääsääntöisesti yli 5 sekuntia tarkoittaa 6-8 sekuntia, ei 15-20 tai pidempään! Toistuvista rikkeistä pitäisi rangaista jopa nopeammin (4-5 sekunnissa). Ottelemattomuus on edelleen 20-30 sekuntia.

6. § 27.1 Otteen vältteleminen TULKINTA

(vältellä oman otteen ottamista tai estää vastustajaa ottamasta ote)

Tämä sisätää blokkaamisen otteen estämiseksi, suojaamisen (otteen ottaminen omasta kauluksesta vastustajan otteen estämiseksi), kaukana pidon (vastustajan työntäminen kauluksesta niin, että hän ei ylety ottamaan otetta) jne.

Nyt tämä sisältää myös alistamisen (liiallinen obi-tori-ote) eli vastustajan pitäminen linkkarissa käyttäen selän yli ulottuvaa alistavaa otetta, jolla estetään vastustajan kumi-kata.

Aikasääntö näissä on pääsääntöisesti yli 5 sekuntia.

Kaikki rangaistukset negatiivisesta judosta, kuten otteen pakoilusta, tulisi antaa loogisesti oman harkinnan mukaan ottaen huomioon ottelun henki.

7. § 27.2 Liiallisen puolustava asento (yli 5 sekuntia) SELVENNYS

Puolustavasta asennosta rankaistaan nopeammin (6-8 sekunnissa). Tavoitteena on välttää painiminen ja painityylisen taktiikan käyttäminen.

8. § 27.3 Valehyökkäys SELVENNYS

Tuomarin tulee olla valppaampi tarkkaillessaan valehyökkäyksiä. Tämä tarkoittaa sukellusta jalkoihin tai polville tippumista ilman selvää yritystä heittää ja muita vastaavia taitamattomia tekniikoita. Nämä pitää tietenkin erottaa vastustajan selvästä puolustuksesta. Epäonnistunut oikea hyökkäys ei ole valehyökkäys.

9. § 27.8 Mattoonveto SELVENNYS (taitamaton mattoonvienti Ne-wazan aloittamiseksi)

Tämä sisältää taitamattomat tomoe-naget, sumi-gaeshit ja vastaavat hyökkäykset, kun tarkoitus on päästä ne-wazaan eikä heittää vastustajaa. Nämä hyökkäykset tulisi rangaista shidolla.

Tomoe-nagen tai vastaavan tekniikan (Hikkomi-gaeshi) käyttäminen juji-gatameen pääsemiseksi on hyväksyttävää, kunhan hyökkäys on jatkuva ja taidokas.

10. § 27.14 Ote lahkeesta OSITTAIN UUSI

Ottelija ei saa ensin ottaa otetta lahkeesta ja sitten hyökätä, mutta saa ottaa otteen lahkeesta auttaakseen jo alkanutta hyökkäystä. Lahkeesta tarttuminen johtaa välittömään Mateen (ja Shidoon). Hyökkäystä, jossa lahkeeseen tartutaan sen aikana, tai samanaikaisesti sen alkaessa, sen loppuunsaattamiseksi, ei pidä keskeyttää eikä siitä pidä rangaista.

Jalkojen (ei housujen) koukkaaminen kämmenellä tai kädellä, kuten Morote-garissa tai Kibisu-gaeshissa, ilman otetta housuista on edelleen sallittua. Näiden tekniikoiden annetaan jatkua rankaisematta ja niistä ja niiden jatkotilanteista annetaan tarvittavat pisteet.

11. § 3 Judopuku UUSI

Judogin kriteereitä tullaan tulkitsemaan tarkemmin. Kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa judogisäännön noudattaminen on valmentajan, joukkueen johtajan ja kilpailijan vastuulla.

Uusi judogimitta (Sokuteiki) on käytettävissä kansallisen- ja valiotason kilpailuissa. Kansallisissa kilpailussa voidaan käyttää judogimittana myös puista ”palikkamittaa” tai vastaavaa mittausvälinettä.

Ennen kilpailuun tulemista kilpailijan ja hänen valmentajansa pitäisi varmistaa, että kilpailijan judoki on IJF:n ottelusääntöjen 3 §:n mukainen kaikilta osin.

Ennen kuin kilpailija tulee ottelualueelle, pukumitta on käytössä kaikilla ottelualueilla, jotta kilpailija tai valmentaja voi tarkastaa judokin.

Kun kilpailija tulee ottelualueelle, hän on vastuussa judokinsa sääntöjenmukaisuudesta.

Virallinen tarkastus tehdään vain, jos joku tuomareista on ennen ottelua (ottelualueen ulkopuolelta) tekemänsä silmämääräisen tarkastuksen perusteella sitä mieltä, että judoki ei välttämättä täytä sille asetettuja vaatimuksia.

Jos mittauksen jälkeen kaikki tuomarit toteavat puvun sääntöjen vastaiseksi, ottelija häviää Hansoku Makella.

Jos kaksi tuomareista pitää pukua sääntöjen vastaisena, he konsultoivat jurya. Jos vain yksi tuomareista pitää pukua sääntöjen vastaisena, ottelu saa jatkua.

Jos kilpailijalle annetaan Hansoku Make sääntöjen vastaisen puvun takia, hän saa jatkaa seuraavissa otteluissa.

Tuomarikomissio keskustelee jatkossa tämän säännön soveltamisesta paikallisissa ja alueellisissa kilpailuissa.

12. Alastulon jatkuvuus (tilanne ei ole ohi ennen kuin se on kokonaan pysähtynyt) SELVENNYS

Arvio siitä, miten heitto pitäisi pisteyttää, perustuu koko alastuloon sen alkupisteestä jatkuen kunnes heiton kaikki kontrolloitu liike lakkaa.

Pisteytystä varten on arvioitava koko heittotekniikkaa seuraava alastulo, vaikka liike olisikin hidas, epätasainen (pientä epäröintiä) tai virheellinen (esim. väärälle puolelle), olettaen, että tekniikassa ei ole selvää katkosta. Alastulon tulee olla jatkuva.

Pohja:

2009RuleChangeAnnouncement2008.11.25_FINAL.pdf (Suomentaja: Juhani Sammalahti)

Liitteet:

1) IJF: Nuorten maailmamestaruuskilpailuissa 2008 kokeillut ja käyttöönotetut uudet sääntötulkinnat.

2) Shidotulkinnat

Liite 1

Nuorten maailmamestaruuskilpailuissa 2008 kokeillut ja käyttöönotetut uudet sääntötulkinnat (suomennos).

Tulkinnat otetaan käyttöön virallisesti 1.1.2009.
Kokeilut mahdollisia kansallisissa kilpailuissa jo sitä ennen.

PISTEET:
Jatkossa käytetään vain seuraavia pisteitä: YUKO, WAZA-ARI ja IPPON

OSAEKOMI-WAZAN AJANOTTO
Sidonnasta saatava ippon on edelleen 25 sekuntia.
15 s. = Yuko
20 s. = Waza-ari
25 s. = Ippon

RANGAISTUKSET
1. Shido = Rangaistukseton huomautus!!!
2. Shido = Yuko vastustajalle
3. Shido = Waza-ari vastustajalle
4. Shido = Ippon vastustajalle

( Neljäs shido tarkoittaa luonnollisesti Hansoku-makea)

GOLDEN SCORE
Golden scoren aika vähennetään 3 minuuttiin sekä aikuisille että junioreille.
1. Shido = Rangaistukseton huomautus!!! (Ei päätä ottelua)

RAJASÄÄNNÖT
Liike voi pystyssä jatkua (ilman Mate-komentoa) siihen saakka, kunnes kummankaan ottelijan mikään osa kehoa ei enää kosketa ottelualuetta. (Sama tulkinta kuin Ne-wazassa)

Liite 2

Shidotulkinnat

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa