Raportti IJF:n tuomari-, urheilu- ja koulutusseminaarista Dohasta, Qatarista 11.-12.1.2020

IJF:n sääntöseminaari pidettiin Dohassa. Säännöissä ei juuri muutoksia tullut. Ainoastaan palautettiin mieleen suorituspisteiden ja kiellettyjen tekniikoiden tuomitsemisia.

Suomesta paikalla oli kaksi tuomaria Juha Vuorela ja Veli-Matti Karinkanta.

Videoklipit löytyvät osoitteesta: refereeusb.ijf.org

Kuvitettu sääntöopas (englanniksi) löytyy täältä.

Vastaukset löytyvät tästä dokumentista.

 

 1. Waza-ari vai ippon?

Jos alastulossa on ”kulmia”: uken polvi, lonkka tms. käyvät tatamissa ennen tämän selälleen menoa, alentavat ne arvostelua, eikä alastulo voi ikinä olla ippon.

 1. Waza-ari, voimakas olkapäälleen tulo, sitten selälleen. Kaksi iskeytymispistettä.
 2. Waza-ari, ensin kyljelleen, siitä selälleen. Kaksi iskeytymispistettä.
 3. Waza-ari, alastulo kyljelleen.
 4. Ippon. Ipponin kriteerit täyttyvät.
 5. Ippon. Rullaa selälleen. Kontrolli alusta loppuun.
 6. Ippon. Rullaa selälleen. Uken 
 7. Waza-ari. Kaksi kontaktipistettä. Käsi matossa. Liian hidas/pehmeä.
 8. Waza-ari. Polvi/kylki, siitä selälleen.
 9. Waza-ari. Kontrolli loppuu välillä. Pieni pysähdys.
 10. Ippon. Käy selällään, mutta pongahtaa takaisin kyljelleen.

 

B) Ei pistettä vai waza-ari?

11. Ei pistettä. Kyynerpää ulkona.

12. Ei pistettä. Kyynerpää on ulkona. Tori jatkaa ne-wazassa sen jälkeen.

13. Ei pistettä. Kylki ei kastu ja vain yksi kyynerpää on kerrallaan tatamissa.

14. Waza-ari. Kylki kastuu.

15. Waza-ari. Kylki kastuu.

16. Waza-ari. Kylki kastuu.

17. Waza-ari. Kylki kastuu.

18. Ei pistettä. Alastulo lonkalleen. Yläkylki ei kastu riittävästi. Reisi ja lonkka kastuvat.

19. Ei pistettä. Valkoisen vastaliikettä ei luokitella heitoksi.

 

C) Piste vai ei pistettä? (liikkeen jatkuvuus)

20. Ei pistettä. Hyökkäys pysähtyy välillä.

21. Ei pistettä. Suunta vaihtuu. Työntö.

22. Ei pistettä. Valkoinen ei tule mattoon suoraan/ollenkaan. Alastulo torin jalalle. Liikaa vaiheita.

23. Waza-ari. Liike jatkui alusta loppuun.

24. Waza-ari. Liike jatkui alusta loppuun.

25. Waza-ari. Liike jatkui alusta loppuun. Hyökkäys etenee koko ajan.

26. Ei pistetttä. Uke ne-wazassa. Tulkitaan ne-wazaksi.

27. Ei pistettä. Uke on jo ne-wazassa, kun tori aloittaa rullauksensa. Luokittellaan ne-waza-hyökkäykseksi. Uke laskeutuu torin jalalle.

28. Ei pistettä. Uke tulee alas torin päälle ja tori kääntää hänet siitä mattoon.

29. Ei pistettä. Kyynerpää on ulkona. Toinen torin liike tapahtuu ne-wazassa.

 

D) Piste vai ei pistettä? (Kontrolli)

30. Ei pistettä. Sinisellä ei ole riittävä kontrolli. Ei heitä.

31. Ei pistettä. Sinisellä ei todellista heittoa.

32. Ei pistettä. Valkoisella ei ole heittotekniikkaa.

33. Suorituspiste. Valkoinen käyttää tilanteen hyödykseen.

34. Suorituspiste. Valkoisella on kaksi otetta. Muuttaa suunnan. Sumi-otoshi.

35. Suorituspiste. Valkoisella on kaksi otetta ja käyttää tilanteen hyödykseen.

36. Suorituspiste. Vaikkei torilla ole otetta liikkeen loppuun saakka, on liikkeen alussa riittävästi kontrollia. Jos uke tulisi alas täysin selälleen, ei voitaisi antaa ipponia, koska kontrolli puuttuu. Lascaun mukaan voidaan antaa

37. Ei suorituspistettä. Valkoinen vie liikettä koko ajan. Sininen yrittää vain puolustaa.

38. Suorituspiste siniselle. 

39. Ei suorituspistettä. Sininen vie liikettä koko ajan. Valkoinen yrittää vain selviytyä.

 

E) Piste vai ei pistettä? (Vastaliikkeitä) 

Uhrautumisheittojen suhteen vastaliikeen ja suoran hyökkäyksen erottamisen osaaminen on tärkeää. Käytetäänkö tatamia tukena esim. selän alla vastaliikkeessä, jolloin siitä ei voida antaa pisteitä vain blokataanko hyökkäys ja aloitetaan uusi uhrautumisheittohyökkäys, jolloin tatamia saa käyttää apuna.

40. Valkoiselle. Tori (sin) käyttää tatamia vastaliikkeessään. Valkoinen jatkaa liikettään.

41. Siniselle. Ko-uchi-gari.

42. Sinisen liike. 

43. Valkoiselle. Aloittaa hyökkäyksen pystyssä.

44. Valkoiselle. Ottaa kontrollin.

45. Valkoiselle. Aloittaa liikkeen pystyssä.

46. Ei pistettä. Ei kontrollia kummallakaan.

47. Siniselle. Aloittaa liikkeen pystyssä.

48. Ei pistettä kummallekaan. Sininen jatkaa liikettään loppuun saakka, muttei pysty kontrolloimaan sitä loppuun saakka. Valkoinen taas käyttää selkäänsä tatamissa vastaliikkeessään.

 

F) Ne-waza vai tachi-waza? 

Jos uke on neljällä raajallaan tatamissa, tulkitaan tilanne ne-wazaksi, eikä tilanteesta voi saada heittopistettä. Mikäli ukella on vähemmän kuin neljä raajaa matossa ja tori on tachi-wazassa, voidaan tilanteesta antaa heittopiste.

49. Piste. Kumpikin oli tachi-wazassa. 

50. Piste. Kumpikin oli tachi-wazassa.

51. Piste. Sininen ei ole ne-wazassa. Sininen aloittaa uuden tekniikan, Daki-wakarin, eli suoran hyökkäyksen, joten uhrautumisesta voidaan antaa piste.

52. Ne-waza. Ei pistettä. Sininen aloittaa liikeensä ne-wazasta. Tilanne voi jatkua.

53. Ei pistettä. Liian pitkä tauko ne-wazassa.

54. Ei pistettä. Tori hyökkää sankakulla, joka luokitellaan ne-waza-liikkeeksi. Sumi-gaeshi yms. olisi ollut pätevä heitoksi.

55. Ei pistettä. Tori nostaa uken ylös Ne-wazasta. Toimii mattokääntönä ja -jatkona, muttei heittona.

56. Piste siniselle. Ottelijat ovat tachi-wazassa, eikä sininen kosketa jalkaa.

57. Ei pistettä. Ottelijat ovat ne-wazassa.

58. Ei pistettä. Sininen on ne-wazassa aloittaessaan rulauksensa.

 

G) Osaekomi vai ei osaekomi?

Pelkästään pää-/niskahallinnasta ei saa julistaa osae-komia. Torin on hallittava ukea kehollaan. Torin hartialinjan on oltava tatamiin päin.

59. Ei osae-komi. Mate. Jalat ovat pelkästään pään ympärillä.

60. Ei osae-komi. Mate. Ote on pelkästään niskan ympäriltä.

61. Ei osaekomi. Liian aikaisin osaekomi.

62. Ei osae-komi. Tori ei kontrolloi uken käsiä.

63. Osaekomin ajoitus. Osaekomi päälle ennen 0.55.

64. Ei osaekomi ollenkaan. Tori (sin) makaa kokonaan tatamissa. Hartioiden pitäisi hallita ukea.

 

H) Sisältä vai ulkoa? 

Hyökkäys saa jatkua ottelualueen ulkopuolelle, mikäli se jatkuu katkeamattomana. Tuomarin on kuitenkin pidettävä huolta ottelijoiden turvallisuudesta ja komentaa mate, mikäli ottelijat ajautuvat kohden pistetaulua yms.

65. Sisältä. Hyökkäys alkoi sisältä. Hyökkäystä sisältä ulkopuolelle saa jatkaa kombinaationa ulkoa.

66. Sisältä. Hyökkäys alkoi sisältä. 

67. Sisältä. Aloittaa hyökkäyksen sisältä ja se jatkuu katkeamatta loppuun saakka.

68. Ulkoa. Valkoinen menee ulos ja hyökkää ulosmenon jälkeen. Shido valkoinen. Tuomarin komento on oikea-aikainen.

69. Ulkoa. Valkoinen astuu molemmilla jaloilla ulos. Shido valkoinen.

70. Ulkoa. Sininen astuu molemmilla jaloilla ulos. Shido sininen.

71. Sisältä. Välitön vastaliike valkoisen hyökkäykseen.

72. Sisältä. Hyökkäyksiä hyökkäyksen perään. Sininen tekee uchi-matan vastaliikkeen.

73. Sisältä. Hyökkäys jatkuu katkeamattomana.

 

 1. Mate-tilanteita

74. Liian aikainen mate. Pitää antaa aikaa hieman enemmän ne-wazassa ottelualueen ulkopuolella, mikäli hyökkäys on lähes valmis.

75. Vääräaikainen mate. Oli blokkaava hihaote, mutta pitää odottaa tilanteen loppuvan. Tässä tilanteessa voidaan antaa pisteet, koska mate annetaan heiton keskellä.

76. Hyökkäyksen haku ulkopuolella sallitaan, kun hyökkäys jatkuu. Tämä tilanne on osaekomi, vaikka uke on kyljellään. Jos tuomari olisi komentanut osaekomin, olisi tarkkailijoilla ollut aikaa miettiä onko tilanne osaekomi vai ei. Osaekomin aiheuttamat pisteet voi perua, mate-komentoa ei voi.

77. Osaekomi. Mate väärään aikaan. Valkoinen hallitsi uken jalat.

78. Mate paljon aiemmin (tai myöhemmin). Varoitus hihasta blokkaamisesta. Tuplahihaote tai tuplakaulusote: välitön hyökkäys tai muuten rangaistaan shidolla.

79. Vääraikainen mate. Ei syytä komentaa matea, koska uke ei nosta toria ylös tatamista.

 

J) Ylityöntäminen vai yliastuminen? 

80. Yliastuminen. Shido sininen.

81. Yliastuminen. Shido sininen.

82. Yliastuminen. Shido sininen.

83. Ylityöntäminen. Sininen työntää vastustajansa rajan yli. Shido sininen.

84. Ylityöntäminen. Sininen työntää. Shido sininen.

85. Ylityöntäminen. Valkoisen kehonkieli kertoo työntämisestä.

86. Yliastuminen. Valkoisella olisi ollut mahdollisuus kiertää.

87. Yliastuminen. Valkoisella ei ollut vahvaa otetta, eikä sininen vaihtanut suuntaa. Sininen shido.

88. Yliastuminen. Sinisen olisi pitänyt yrittää tulla sisälle. Sininen shido.

89. Mate. Ei varoitusta. Ottelijat menivät yli hyökätessään.

 

K) Alas painaminen vai puolustava asento? 

Vastustajan alaspainamisesta rangaistaan shidolla. On tärkeää katsoa millainen ote on ja mikä sen tarkoitus on.

90. Alaspainaminen. Valkoinen shido. Kaulusniskaotteesta painaminen.

91. Alaspainaminen. Sininen shido. Kaulusniskaotteesta painaminen.

92. Alaspainaminen. Shido valkoinen. Painaa uken päätä alas yrittämättä heittää.

93. Sininen puolustava asento. Shido sininen. Valkoisella normaali ote. 

94. Valkoisella puolustava asento. Shido valkoinen. 

95. Mate. Puku huputtaa ottelijan. Puvunkorjaus.

 

L) Vyön alapuoliset otteet. 

Vyön alapuolisista otteista rangaistaan shidolla.

96. Shido sininen. Blokkaa jalasta. Anna tilanteen jatkua ja valkoiselle pisteet (waza-ari) heitosta, koska ottaa kiinni vyöstä. Judogin sisäpuolelta ote: hiha ja lahje. Tässä tapauksessa sama tulkinta kuin kauluksesta otettaessa.

97. Sininen shido. Ote vyön alapuolelta.

98. Valkoinen shido. Ote vyön alapuolelta.

99. Hansoku-make valkoinen. Sukellus. Jos ei sukeltaisi, niin shido vyön alapuolisesta otteesta.

100. Shido sininen. Sinisellä on ote helmasta.

101. Shido valkoinen. Ote pakarasta.

 

M) Karhunhalaus. 

Karhunhalauksella tarkoitetaan hyökkäystä, jossa tori vie kätensä samanaikaisesti uken selkäpuolelle ilman otetta uken judogista ennen hyökkäystään. Karhunhalauksesta rangaistaan shidolla.

102. Karhunhalaus valkoinen. Molemmat kädet menevät yhdenaikaisesti uken selän taakse. Siniselle waza-ari. Mate. Shido valkoinen.

103. Karhunhalaus valkoinen. Shido vallkoinen. Valkoisella ei ole otetta vasemmalla kädellään, vain kosketus. 

104. Karhunhalaus sininen. Jälkimmäisessä hyökkäyksessä sinisellä karhunhali. Shido sininen.

105. Ei karhunhalaus. Kumikata oli ennen karhunhalausta.

106. Ei karhunhalaus. Sinisen ote käväisi kauluksessa.

 

N) Valehyökkäys. 

Valehyökkäyksellä tarkoitetaan pystyhyökkäystä, jonka tarkoituksena ei ole todellinen heittoyritys.

107. Valehyökkäys sininen.

108. Valehyökkäys sininen.

109. Valehyökkäys sininen.

110. Ei ole valehyökkäys.

111. Ei ole valehyökkäys.

112. Ei ole valehyökkäys. Valkoinen blokkaa heiton. Hyvä esimerkki epäonnistuneesta heittoyrityksestä.

113. Ei valehyökkäys. Sininen pitää otteen ja jatkaa välittömästi pystyotteluun.

114. Valehyökkäys. Sininen shido.

115. Ei ole valehyökkäys. Valkoinen hyökkää tosissaan. Sininen blokkaa liikkeen.

116. Valehyökkäys. Valkoisella ei ollut otetta. Ainoa tarkoitus oli paeta mattoon.

 

O) Kansetsu-waza - Tachi-waza - Shido (Käsilukon tekeminen pystyottelussa) 

Pystyhyökkäyksen pitää olla todellinen heittoyritys, jotta ne-wazassa saa jatkaa käsilukkoon tai kuristukseen. Tori voi päättää puolustustilanteessa jatkaako pystyssä vai haluaako siirtyä matoon.

117. Käsilukko tachi-wazassa. Shido siniselle. Alkaa pystystä.

118. Käsilukko jatkuu välittömästi. Shido valkoinen.

119. Käsilukko jatkuu välittömästi. Shido valkoinen.

120. Tomoe-nage ensin. Sitten siirtymä juji-gatameen. Ok.

121. Siirtymä ok. Tori voi päättää jatkaako tachi-wazassa vai ne-wazassa.

122. Siirtymä ok. Tori voi päättää jatkaako tachi-wazassa vai ne-wazassa.

123. Siirtymä ok. Tori voi päättää jatkaako tachi-wazassa vai ne-wazassa.

124. Siirtymä ok. Mate komennettava välittömästi, kun tori onnisuu nostamaan uken ylös tatamista.

 

P) Kielletyt käsilukot

Vastustajalle vaarallisista, judohengen vastaisista, käsilukoista rangaistaan Hansoku-makella. Ottelija ei saa jatkaa otteluita.

125. Waki-gatame. Hansoku-make valkonen.

126. Hansoku-make valkoinen.

127. Hansoku-make valkoinen. 

128. Ok. Ippon heitosta.

129. Ok. Todellinen heittoyritys. 

130. Hansoku-make sininen.

131. Hansoku-make valkoinen. Valkoisen pitäisi lopettaa käsivarren vääntäminen ne-wazassa.

132. Hansoku-make valkoinen.

133. Hansoku-make sininen. Käsivarsi on riittävän lukossa hansoku-makeksi, vaikkei ranne olekaan lukossa. Judohengen vastainen teko. 

 

Q) Sekalaisia

134. Shido sininen. Ottelija epäjärjestää vastustajansa judogin.

135. Hansoku-make valkoinen. Sukellus.

136. Shido valkoiselle ude-gaeshista. Heittopistettä ei tule antaa.

137. Hansoku-make valkoinen. Uke blokkaa alastulon päällään. Ottelija saa jatkaa otteluitaan.

138. Shido valkoinen. Epänormaali ote eli riskahva vyöstä liian kauan. Mate aiemmin. Siniselle ei varoitusta, tämän ainoa mahdollisuus ottaa ote sieltä mistä saa, eli tässä tapauksessa vyöstä.

139. Hansoku-make valkoinen. Valkoinen astuu uken jalan päälle toistuvasti ja tarkoituksellisesti. Judohengen vastainen teko.

140. Hansoku-make sininen. Kani-basami.

 

 

Huomioita judogikontrollista

 • Siinä tarkistetaan mm. judogin koko, kankaan laatu ja mainoksien paikat ja koot
 • Judogin oikeakokoisuus on tärkeää, jotta ottelijoilla olisi samat mahdollisuudet kumi-katan ottamiseksi ja tekniikoiden tekeminen helpottuu
 • Judogin pitää olla kunnolla puettu. Jos takki on auki, niin tekniikat ovat tehottomampia, ottelu näyttää rumemmalta ja puvunkorjaukset rikkovat rytmin.
 • Vyön on oltava tiukka ja helmojen on ulotuttava pakaran ja reiden yhtymäkohtaan. Hihojen on peitettävä ranne kokonaan eli ulotuttava kämmenselkään. Kauluksien risteämiskohdan tulee olla korkeintaan 10 cm rintalastan ylänipukasta (ks. IJF:n judogisäännöt kuva).
 • Osakan Grand Slamissa 2019 noin 28% ottelijoista oli ongelmia judogin kanssa. Näistä lähes 70 %:lla (122 kpl) oli liian lyhyet judogin hihat. Liian lyhyet helmat olivat 22% (39 kpl). 
 • Mikäli ottelija joutuu käyttämään varajudogia oman judoginsa märkyyden, verisyyden tai matkalla katoamisen takia, niin valmentaja saa valmentaa.
 • Mikäli oma judogi ei läpäise tarkistusta otteluun, on sallittua venyttää kertaalleen hylättyä judogia jatko-otteluita varten ja sillä tavoin läpäistä kontrolli seuraavassa tarkistuksessa.
 • Valmentajaa ei ole hyllytetty judogin takia koko päivää, vaan ainoastaan kyseiseen otteluun. Sitävastoin valmentaminen hazimen aikana aiheuttaa kokopäiväisen hylkäämisen.

 

 

 

 

Uutiskategoriat

Jaa Facebookissa