Pöytäkirja Tuomarikomission kokouksesta 3/2020

Aika: 25.3.2020

Paikka: Skype (puhelinkokous)

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:35.

2. Läsnäolijat

Harri Pelkonen (Puheenjohtaja)
Samuli Kipronen
Otso Koski
Juha Alaluukas
Timo Lehtonen (Sihteeri)

3. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

4. Tuomarivalinnat

SM-kilpailujen tuomarit on nimetty, kun paikka ja aika varmentuu, niin ilmoitetaan valituille tuomareille

5. KV-kisat ja seminaarit

Kv-kilpailut, seminaarit on tällä hetkellä peruttu toistaiseksi.

6. Koulutuskalenteri 2020 ja kouluttajat

Lähetetään tuomarikouluttajille tiedote, että ennen koulutuksen järjestämistä on projektisuunnitelma lähetettävä tuomarikomissiolle. Lisäksi pyydetään kouluttajia ilmoittamaan, koska ovat suunnitelleet järjestävänsä tuomarikoulutuksen.

Pyritään saamaan tuomarikoulutuksia järjestettyä syksylle 2020/keväälle 2021. Tällä hetkellä kaikki tapahtumat on peruttu toistaiseksi, kun tilanne normalisoituu, niin tarkastellaan koulutusten ajankohtia, ja kouluttajia uudemman kerran.

7. Tuomariseminaari 2021

EJUlta tullut raamit koulutuksen järjestämiseksi: Pääpiirteissään Rovaniemeä ei pidetä soveltuvana järjestämispaikkana. Lisäksi kurssin ajankohta on vakiintunut maaliskuun loppuun. Jatketaan kurssin järjestämisen mahdollisuuksien selvittämistä.

8. Muut asiat

Keskusteltiin tuomarirekisterin tilanteesta, tällä hetkellä rekisterin edistyminen vaatii Liiton panosta Suomisport meriittien luomiseen ja myöntämiseen. Tarvittavien meriittien speksit on toimitettu liittoon. Työtä jatketaan.

9. Seuraava kokous

Sovitaan seuraavasta kokouksesta, kun rajoitustoimet alkavat purkautumaan. Kokouksen ajankohta sovitaan tuomarikomission Whatsapp-ryhmässä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:01.

 

    Jaa Facebookissa