Pöytäkirja Tuomarikomission kokouksesta 2-2016

Tuomarikomission kokous 2/2016

Aika: 25.2.2016, klo 20:00

Paikka: Skype (puhelinkokous)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sanna Ranki avasi kokouksen klo 20:13.

2. Läsnäolijat

Todettiin, että läsnä ovat Sanna Ranki (puheenjohtaja), Samuli Kipronen, Maija Mustonen ja Veli-Matti Karinkanta. Maija toimii kokouksen sihteerinä.

3. Ilmoitusasiat

- Swedish Referee Seminar in Lund on May 6th – 7th 2016

Tiedotetaan seminaarista liiton sivuilla. Osallistujien tulee ilmoittaa itsensä tuomarikomissiolle sekä suoraan Ruotsiin ja hoitaa itse matkajärjestelyt. Päätettiin, että seminaarin osallistuminen vastaa tämän vuoden pääkoulutusta.

- Juha on parhaillaan reissussa IJF A-lisenssikokeeseen

4. Tuomarivalinnat

Päätettiin, että täydennetään SM-tuomarivalintoja ja valitaan A-tuomarit Pauli Ängeslevä sekä Harri Pelkonen tuomariksi SM-kisoihin.

5. Talous

Päätettiin, että käytetään budjetin laadintatyökalua jatkossa myös kulujen seurantaan. Käydään läpi taloustilanne aina joka kokouksessa. Sanna vastaa talouden seurannasta ja jokainen päivittää taulukkoa omalta osaltaan.

6. European Championships, U18, 30.6.-3.7.2016 Vantaa

Päätettiin, että Maija ja Timo jatkavat kisaorganisaation tukena olemista tuomariasioissa. Kisaan vapaaehtoiseksi tuleville tarkoitettu tuomarikurssi tulee järjestää viimeistään toukokuussa ja tiedotus kurssista pitää käynnistää mahdollisimman pian.

7. Matkatukihakemukset

Päätetttiin myöntää seuraavat matkakorvaukset tuomareille. Veli-Matti ilmoittaa hakijoille ja Sanna Judoliiton toimistoon.

- European Cup U21, Coimbra, Portugali 12.-13.3.2016, Samuli Kipronen 400 euroa

- Võry Kevad 12.-13.3.2016, Jouni Kähärä 100 euroa, Anu Kainulainen 100 euroa

- European Cup U18 Cluj Napoca, Romania 7.-8.5.2016, Jouni Kähärä 400 euroa

Seuraaviin kisoihin ei ole tullut hakemuksia ja niihin voi vielä hakea. Hakemukset tulee toimittaa mahdollisimman pian tuomarikomissio@judoliitto.fi. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

- Bremen Masters 19.-20.3.2016 

- European Cup U18 Berliini, Saksa 30.4.-1.5.2016

- Budo Nord Cup 5.5.2016

8. Kv-kisat/seminaarit

Päätettiin, että kv-tuomarit sopivat yhdessä kevään kisoista ja lähettävät kisansa tiedoksi tuomarikomissiolle. Kaikista kisoista julkaistaan raportti Judoliiton nettisivuilla, jotta tieto kilpailuista ja sääntötulkinnoista saadaan kaikille.

9. Lisenssihakemukset

Mika Lehtiseltä on saapunut B-lisenssihakemus.

Päätettiin hyväksyä hakemus seuraavin ehdoin: Lehtisen tulee käydä joko keväällä järjestettävä TULISKO-B-koulutus tai tämän vuoden pääkoulutus ennen näyttökilpailua, joka on aikaisintaan Samurai Cup 3 Kirkkonummella 10.9.2016.

10. Kevään tuomarikoulutukset

Päätettiin, että järjestetään tuomarin peruskurssi Etelä-Suomessa huhti-toukokuussa sekä TULISKO-B koulutus touko-kesäkuussa. Samuli vastaa TULISKO B-koulutuksen järjestelyistä sekä Timo tuomarin peruskurssin.

11. PM-kisat

Kisat pidetään Norjassa Larvikissa 21.-22.5.2016. Päätettiin, että ilmoitetaan liiton sivuilla, että A- tai kv-tuomarit voivat hakea kilpailuun tuomariksi. Kilpailuun valittavat tuomarit vastaavat itse matkan kustannuksista. Mikäli kevään muista kilpailuista jää myöntämättä matkatukea, voidaan tukea myöntää tähän kilpailuun.

12. Judotuomarin käsikirja

Veli-Matti on päivittänyt judotuomarin käsikirjan. Jokaisen komission jäsenen tulee lukea käsikirja läpi pikimmiten, jonka jälkeen se julkaistaan liiton nettisivuilla.

13. Hankinnat

Päätettiin tilata seuraavat tuotteet:

60 kpl C-tuomarimerkkejä (sininen mustilla reunoilla)

30 kpl B-tuomarimerkkejä (sininen kultaisilla reunoilla)

15 kpl A-tuomarimerkkejä (musta kultaisilla reunoilla)

Päätettiin tehdä driveen taulukko, jolla seurataan merkkien yms. varastotilannetta. Maija tekee taulukon ja kaikkien tulee päivittää sitä.

14. Tuomareiden muistaminen

Päätettiin, että Sanna on yhteydessä liiton toimistoon sporttirekisterin hyödyntämisestä tuomareiden muistamisessa. Pohditaan myös IJF-honorary referee muistamisten käyttämistä.

15. Referee Manager ja lisenssin voimassaolo

Päätettiin, että kun käy tuomariperuskurssin niin lisenssi on voimassa myös koulutusvuoden jälkeisen kalenterivuoden. Pyydetään Juhani Sammallahtea lisäämään Referee Manageriin vyöarvovaihtoehdoksi 3. kyu. Samuli on yhteydessä Juhaniin rekisterin päivitysasioissa.

16. Muut asiat

Tuomaritoiminnan ohjeesta on löydetty virheitä. S. 28 ja tuomarilisenssikokelaiden matkakorvaustan kustantaminen tulee tarkastaa. Tuomareiden matkakustannusten määräytymistä tulee tarkastella.

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 7.4. klo 20:00 Skypellä.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:02.

Uutiskategoria

Jaa Facebookissa