Tähtiseurat

Tähtiseurat ovat urheiluseurojen kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Tunnuksen saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta, nimittäin tunnus on lupaus parhaasta laadusta.

Mikä Tähtiseura?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen luoma ja 2018 valmistunut laatuohjelma, jonka tarkoituksena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa ohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat. Tähtiseura-ohjelma on luotu Sinettiseura-ohjelman pohjalta ja siihen kuuluu kolme eri osa-aluetta, joita seura voi kehittää: lapset/nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu.

Judoliiton Tähtiseurat vuonna 2021

Lapset ja nuoret -osa-alueen Tähtiseurat

 • Jigotai, Jyväskylä
 • Kajaanin Judokerho
 • Koyama, Rovaniemi
 • Loviisan Seudun Judoseura Arashi
 • Maskun Tempo
 • Meido-Kan, Helsinki
 • Nummelan Judo
 • Oulun Judokerho
 • Porin Judoseura Fudoshin
 • Porvoon Shirokawa
 • Savonlinnan Shikata
 • Tikkurilan Judokat, Vantaa

Aikuiset -osa-alueen Tähtiseurat

 • Oulun Judokerho

Mitä hyötyä Tähtiseuraohjelmasta on seuralle?

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan ja parantaa seuran imagoa harrastajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille, kunnille jne.
 • Seura saa Judoliitolta, muilta seuroilta ja liikunnan aluejärjestöiltä tukea kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa.
 • Seura saa käyttöönsä sähköisen kehittämistyökalun avuksi toimintasa kehittämiseen.
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä.
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen ja alejärjestöjen kanssa.

Muita hyötyjä seuroille

Tähtiseuratapaamiset: Tähtiseurojen yhteyshenkilöt tapaavat toisensa kamppailulajien yhteisessä seuratapaamisessa joka toinen vuosi. Välivuosina Olympiakomitea järjestää valtakunnallisen Tähtiseuraseminaarin, jossa mukana ovat Tähtiseurat kaikista eri lajeista. Judoliitto kustantaa tapaamisiin yhden osallistujan suorat matkakulut edullisimman matkustustavan mukaan ilman päivärahoja/seura.​ Tähtiseuraedustaja hakee seuraltaan matkakulukorvauksen ja seura laskuttaa kuluista Judoliittoa. Laskuun tulee liittää tositteen aiheutuneista kuluista. Korvaus on kalenterivuosikohtainen ja se on haettava samana vuonna kuin tapahtuma on ollut.

Kannustin valmentajien kouluttamiseen: Tähtiseurat voivat hakea Judoliitolta vuosittain koulutuskulukorvausta Tähtiseuran jäsenen käymästä VOK 2 -tason koulutuksesta (vuonna 2019 yhteensä 300 euroa/seura). Tähtiseura hakee korvauksen takautuvasti ohessa olevalla koulutuskulujen korvaushakemuksella lähettämällä sen liitteineen sähköpostitse Judoliittoon (toimisto@judoliitto.fi). Korvaus on kalenterivuosikohtainen ja se on haettava samana vuonna kuin koulutus on käyty ja maksettu.

Miten käynnistää seuratoiminnan kehittäminen?

Kaikki seurat voivat käyttää Tähtiseurojen laatutekijöitä ja Tähtiseurapalvelua toiminnan kehittämiseen.

Kun seura haluaa auditoitua Tähtiseuraksi

Tähtiseura-ohjelmasta löytyy iso tietopaketti Olympiakomitean sivuilta. Tähtiseuran laatutekijöiden kuntoon saattamisen kehitystyö on seuralle yleensä ajanjakso, joka kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen. Laadukkaasti toimiva seura jatkaa kehittämistä myös Tähtiseuraksi auditoitumisen jälkeen ja parantaa jatkuvasti toimintaa ja toimintatapoja.

Kun seura on halua auditoitua Tähtiseuraksi:

 1. Valitkaa Tähtiseura-palvelussa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset). Tarkennus / täydennys Judoliiton seuroille aikuisliikunnan osa-alueen laatutekijöistä.
 2. Kootkaa seurastanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista.
 3. Työstäkää Tähtiseura-palvelun mukaisia asioita ja dokumentoikaa seuran toimintatapoja Tähtiseura-palveluun. Kehittämistyö sisältää itsearviointia.
 4. Pyytäkää tarvittaessa apua kehittämistyöhön Judoliitosta tai liikunnan aluejärjestöiltä.
 5. Kun osa-alue on työstetty valmiiksi Tähtiseurapalvelussa, voitte ottaa yhteyttä Judoliiton koulutus- ja nuorisopäällikköön. Ennen auditointiajankohdan sopimista tarkistetaan, että Tähtiseura-polun dokumentointi on valmis auditointia silmällä pitäen. Riippuen Tähtiseura-polun aineistosta sovitaan joko jatkotyöstöstä tai auditointiajankohta.

Koulutus- ja nuorisopäällikkö

Katri Forssell

katri.forssell@judoliitto.fi

050-3226090

Ladattavat tiedostot: