Suomisport materiaaleja

Alla muutamia ladattavia tiedostoja käyttöönne.

 

SEURAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

Seuran/judojaoksen puheenjohtaja voi valtuuttaa henkilön seuran pääkäyttäjäksi täyttämällä alla olevan lomakkeen. 
Suomisportin seuran pääkäyttäjä vastaa siitä, että rekisteriä käytetään ja ylläpidetään asianmukaisesti. Seuran pääkäyttäjä voi harkinnan mukaan lisätä Suomisportissa seurakäyttäjä -oikeuksia muille henkilöille.

Judoliiton rekisteriseloste https://www.judoliitto.fi/site/assets/files/7553/rekisteriseloste_28092017.pdf
Henkilötietolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
Tietosuojavaltuutetun sivuille http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

 

Ladattavat tiedostot: