Seuran perustaminen

Yhdistys syntyy jäsenten sopimuksesta. Teknisesti perustaminen koostuu kahdesta kokonaisuudesta: sääntöjen laatimisesta ja rekisteröinnistä. Tälle sivustolle olemme koonneet keskeisiä seuran perustamisohejita ja -malleja.
Patentti- ja rekisterihallituksen, PRH, sivuille pääsee tästä linkistä, jossa tarkemmin tietoa mm.rekisteröinnistä.
Yhdistyslaki 35§:ään pääsee tästä linkistä.

Olympiakomitea on laatinut mallisäännöt seuroille. Suomen Judoliiton hallitus on hyväksynyt OK:n mallisäännöt. Tästä linkistä mallisääntöihin.
Huom. mallisääntöjen pykälä 2§ Judoliiton jäsenseurojen osalta oletetaan olevan muodossa:
Seuran tarkoituksena on edistää judoa, liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Hakeminen Suomen Judoliiton jäsenseuraksi
Seuran perustuskokouksen ja rekisteröinnin jälkeen uusi seura voi hakea Judoliiton jäsenyyttä laatimalla vapaamuotoisen hakemuksen, kokoamalla liitteet ja osoittamalla ne Judoliiton hallitukselle. Judoliiton hallituksella on kokouksia noin joka toinen kuukausi ja hakemukset käsitellään viivytyksettä.
Myös urheiluseuran jaosto voi haketua Judoliiton jäsenseuraksi.
Tarkempi ohje ohessa.

Ladattavat tiedostot: