Judoseuraverkosto

Judoseurojen verkosto perustettiin vuoden 2019 alussa. Sen tavoitteena on mahdollistaa judoseurojen välistä ajatusten vaihtoa, hyvien toimintatapojen jakoa sekä parantaa Judoliiton ja judoseurojen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

 

Mitä verkostossa toimiminen vaatii?

Judoseura nimeää yhden tai useamman edustajansa seuraverkostoon. Edustajan tulee olla henkilö, joka tietää oman judoseuransa toiminnasta riittävästi pystyäkseen tunnistamaan seuratoiminnan haasteita ja jakamaan hyviä käytäntöjä eteenpäin. Seuran nimeämällä henkilöllä tulee olla käytettävissään tietokone ja siinä mielellään kamera.

Seuraverkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa virtuaalisesti ja kerran vuodessa Seurajohtaja- ja seuratoimijapäivillä. Kokoontumisten välissä käydään keskustelua chatissa.

Seuraverkosto muodostuu judoseurojen edustajista ympäri Suomea. Jotta verkosto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla tulisi siihen nimetyn henkilön sitoutua osallistumaan kokoontumisiin.

Verkostoon otetaan mukaan uusia seuroja ympäri vuoden.

 

Kuinka ilmoitan judoseurani seuraverkostoon?

1. Selvitä kuka seurastasi on kiinnostunut liittymään seuraverkostoon.

2. Ilmoita seurasi edustajan nimi, sähköposti, puhelinnumero ja tehtävä seurassa sähköpostilla koulutus- ja nuorisopäällikölle, joka on suoraan yhteydessä tähän henkilöön.

 

Judoliiton Seurajohtaja- ja seuratoimijapäivät

Joka vuotiset Judoliiton seurajohtaja- ja seuratoimijapäivät järjestetään kerran vuodessa elo-syyskuussa. Tapahtuma on loistava tilaisuus päästä tapaamaan seuraverkostossa olevien ja muidenkin judoseurojen edustajia kasvotusten. Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti niille judokoille, jotka haluavat kehittää oman seuransa toimintaa, judoseurojen puheenjohtajille, toiminnanjohtajille, hallituksen jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille. Seuratoimijapäivien materiaalit löydät tämän sivun alalaidasta.

Ladattavat tiedostot: