Judoliiton kesäkokouksessa 6.6.2014 työryhmä pohti kuinka seuran toimintaa voi kehittää yhdessä muiden seurojen kanssa.

Seuran kehittäminen

Täydennettävänä. Käyttäjiltä toivotaan ehdotuksia lisäyksisitä ja täydennyksistä.

Ladattavat tiedostot: