Sovelletun judon ja karaten ohjaajakoulutus

Sovellettu judo ja karate on soveltavaa liikuntaa (erityisliikunta, Adapted Physical Activity). Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi liikkumisessa, ymmärryksessä, puheen tuottamisessa, aistien toiminnassa, suureen ryhmään sopeutumisessa tai tarvitsee jostain syystä enemmän aikaa asioiden oppimiseen. Vamma tai sairaus ei saa olla esteenä liikuntaharrastukselle, sillä jokaisella tulee olla oikeus osallistua liikuntaan läpi elämän, kun tarvittavista tukitoimista on huolehdittu.

Suomen Judoliitto ja Karateliitto järjestävän esimmäistä kertaa yhteistyössä Sovelletun judon ja karaten ohjaajakoulutuksen 8.-10.11.2019 Nummelassa

Sovellettu judo ja karate on soveltavaa liikuntaa (erityisliikunta, Adapted Physical Activity). Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityistä tuen tarvetta esimerkiksi liikkumisessa, ymmärryksessä, puheen tuottamisessa, aistien toiminnassa, suureen ryhmään sopeutumisessa tai tarvitsee jostain syystä enemmän aikaa asioiden oppimiseen. Vamma tai sairaus ei saa olla esteenä liikuntaharrastukselle, sillä jokaisella tulee olla oikeus osallistua liikuntaan läpi elämän, kun tarvittavista tukitoimista on huolehdittu.

Viikonlopun aikana järjestetään sovelletun judon ja karaten leiri.

Kohderyhmä: Judon ja karaten ohjaajat, jotka ohjaavat tai aloittavat ohjaamaan erityistä tukea tarvitsevia. Lisäksi ohjaajat, jotka haluavat laajentaa omaa näkemystään judon opettamiseen ja omaan oppimiseen.

Koulutus alkaa perjantaina 8.11. n. klo 19.00 ja loppuu sunnuntaina 10.11. n. klo 15.00.

Sisältö: Koulutuksessa avataan näkökulmia kaikille avoimeen kamppailuun. Miten ohjaajat huomioivat erityistä tukea tarvitsevan omassa ohjaamisessa sekä ryhmän jäsenenä. Mallinnetaan harjoitusten rakenne, tekniikoiden opettaminen, ohjaamisen keinoja sekä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön huomioiminen. Koulutus sisältää luentoja sekä paljon käytäntöä yhdessä leiriläisten kanssa.

Lisätietoja tulossa.

 

Tapahtumakategoria