Seuravalmentajien verkosto 20.5. | etäyhteys klo 19

Seuravalmentajien verkosto käynnistyi toukokuussa 2020. Verkostoon voi tulla mukaan joustavasti. Kun olet kerran ilmoittautunut mukaan verkostoon, saat jatkossa kokouslinkin aina tuleviin kokouksiin. Verkosto on tarkoitettu seurojen ohjaajille ja valmentajille.

Kevään toinen seuravalmentajaverkosto järjestetään etäyhteyksin torstaina 20.5. klo 19-21.

Etätapaamisen aiheena on ’urheilijan autonomian tukeminen'. Lisäksi käydään lyhyesti Judoliiton valmennuksen ajankohtaiset asiat läpi.

Koettu autonomia tarkoittaa urheilijan kokemia mahdollisuuksia tehdä valintoja itse, esim. osallistua omaan valmennukseensa liittyviin ratkaisuihin ja päätöksiin. Motivaation säilymisen kannalta on tärkeää, että urheilijalle muodostuu kokemus osallistumisesta yhteisistä asioista päättämiseen. Valmentaja pystyy toiminnallaan tukemaan urheilijan kokemaa autonomian tunnetta. Miten tämä tapahtuu? Tule kuulemaan asiasta toukokuun seuravalmentajien verkostoon.

Tapaamisessa aiheesta kertoo Kirsi Hämäläinen (valmennusosaamisen kehittämisen asiantuntija, Olympiakomitea)

 

Seuravalmentajien verkosto

Verkosto on tarkoitettu judoseurojen ohjaajille ja valmentajille sekä kaikille judovalmennuksesta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittyä valmentajana tai ohjaajana, viedä oman ryhmänsä valmennusta eteenpäin tai muutoin on kiinnostusta kehittää seuran valmennusta. Valmentaja- ja ohjaajakokemuksella ja sillä kuinka pitkään olet toiminut lajin parissa ei ole merkitystä.

Verkostotapaamiset ovat ilmaisia.

 

Ilmoittautuminen seuravalmentajien verkostoon (uudet jäsenet, vanhat saavat automaattisesti linkin)

Seuravalmentajien verkostolle on perustettu oma Teams-kanava. Verkostoon ilmoittautuneet:

  • Saavat kutsun sähköpostitse verkoston etäyhteys-tapaamisiin. Etäyhteys-tapaamisia järjestetään noin nelisen kertaa vuodessa, arki-iltaisin.
  • Kun verkoston osallistujalla on käytössään Teams-sovellus, hän näkee verkoston keskustelut Teams-kanavalla ja hänellä on mahdollisuus keskustella Teams-kanavalla.

Kokouspäivään klo 12 mennessä Seuravalmentajien verkostoon ilmoittautuneet saavat kokouslinkin. Kun ilmoittaudut yhden kerran, saat kokouslinkin kaikkiin tuleviin Seuravalmentajien verkoston tapaamisiin.

 

Tapahtumakategoria