Yhteystiedot

Yhteystiedot ja Judo Tuki ry:n postiosoite

Judon Tuki ry
Heikki Lähteenkorva
Pohjoisranta 20 B 35

00170 Helsinki

Sähköposti

heikki.lahteenkorva@borentum.fi